بررسی پاشش های برخوردی در احتراق تراکمی مخلوط همگن (H.C.C.I)

کد محصول: me167

تعداد صفحات: ۶۰ صفحه فایل word

قیمت: ۱۲۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

تاریخچه.
آلاینده های ناشی از حمل و نقل وسایل نقلیه
مقدمه.
منبع توان در حمل ونقل
موتور احتراق جرقه ایی ..
موتور دیزلی .
موتور احتراق تراکمی مخلوط همگن (H.C.C.I) .
مفهوم تزریق سوخت HCCI
بررسی سه نوع پاشش.
تزریق سوخت و پاششها
خصوصیات ماکروسکوپیک پاشش
منابع و مراجع