اطلاعیه

بررسی و اندازه گیری دو فلز سنگین سرب و آهن در چهار نوع خوراک مصرفی، آب و عضله ماهی قزل آلای رنگین کمان

کد محصول: me55

تعداد صفحات: ۷۲ صفحه فایل word

قیمت: ۱۳۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب :

فصل اول : مقدمه و طرح تحقیق
۱-۱- بیان مسئله۱
۱-۲- اهداف ، فرضیات و سئوالات تحقیق۲
۱-۲-۱- اهداف تحقیق۲
۱-۲-۲- فرضیات تحقیق ۲
۱-۲-۳- سئوالات تحقیق۲
۱-۳- روش تحقیق و پژوهش۳
فصل دوم : کلیات تحقیق
۲-۱- فلزات سنگین۴
۲-۱-۱- منشاء فلزات سنگین۵
۲-۲- سابقه تحقیقات در مورد سرب ۶
۲-۲-۱- سابقه تحقیقات در مورد سرب و اثر آلوده کنندگی آن در انسان۶
۲-۲-۲- اثر آلوده کنندگی سرب در آب دریا و ماهیان۸
۲-۳- سابقه تحقیقات در مورد آهن۹
۲-۳-۱- سابقه تحقیقات راجع به مسمومیت با آهن و اثر آلوده کنندگی آن بر انسان۹
۲-۳-۲-اثر آلوده کنندگی آهن در آب دریا و ماهیان۱۱
۲-۳-۳- مقادیر استاندارد پیشنهاد شده آهن و سرب از سوی سازمانها ومحققان مختلف۲۳
فصل سوم : مواد و روش کار
۳-۱- مواد و لوازم مورد نیاز۲۵
۳-۲- روش کار۲۵
۳-۲-۱- تاریخچه دستگاه جذب اتمی۲۸
۳-۲-۲- قسمتهای مختلف دستگاه جذب اتمی۲۹
۳-۲-۲-۱ روش کار با دستگاه جذب اتمی با شعله۳۱
۳-۲-۳- آماده سازی نمونه ها جهت اندازه گیری فلزات۳۲
۳-۲-۴-عمل هضم اولیه در فلزات۳۳
فصل چهارم : نتایج تحقیق ۳۵
فصل پنجم : بحث و پیشنهادها۴۳
منابع ۴۹
چکیده انگلیسی۵۵
فهرست جدول ها:
جدول ۴-۱ میانگین و انحراف معیار آهن و سرب در کل نمونه‌های خوراک (بر حسب میلی‌گرم بر کیلوگرم) ۳۵
جدول ۴-۲ میانگین و انحراف معیار آهن و سرب خوراک تولید شده در کارخانه‌های مختلف (بر حسب میلی‌گرم بر کیلوگرم) ۳۵
جدول ۴-۳ میانگین و انحراف معیار آهن و سرب در کل نمونه‌های ماهی (بر حسب میلی‌گرم بر کیلوگرم) ۳۶
جدول ۴-۴ میانگین و انحراف معیار آهن و سرب ماهیان تغذیه شده از خوراک کارخانه‌های مختلف (بر حسب میلی‌گرم بر کیلوگرم) ۳۷
جدول ۴-۵ میانگین و انحراف معیار آهن و سرب در کل نمونه‌های آب مزارع مورد نمونه‌برداری ( بر حسب میکروگرم بر لیتر) ۳۸
جدول ۴-۶ -میانگین و انحراف معیار آهن و سرب آب تامین کننده مزارع مختلف( بر حسب میکروگرم بر لیتر) ۳۹
فهرست نمودارها:
نمودار ۴-۱ میزان آهن در آب ورودی مزارع مختلف ۴۰
نمودار ۴-۲ میزان آهن در ماهیان تغذیه شده با خوراک کارخانجات مختلف ۴۰
نمودار ۴-۳ میزان آهن موجود در خوراک کارخانجات مختلف ۴۱
نمودار ۴-۴ میزان سرب موجود در خوراک کارخانجات مختلف ۴۱
نمودار ۴-۵ میزان سرب در آب ورودی مزارع مختلف ۴۲
نمودار ۴-۶ میزان سرب در ماهیان تغذیه شده با خوراک کارخانجات مختلف ۴۲
فهرست شکلها:
شکل ۳-۱ قسمتهای مختلف دستگاه جذب اتمی (سیستم تک پرتویی۳۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.