تعمیرات و نگهداری در شرکت کابل سین

کد محصول: me45

تعداد صفحات: ۹۳ صفحه فایل word

قیمت: ۱۳۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب :

فصل اول
تاریخچه و معرفی کارخانه
روش تولید
اهداف اصلی شرکت
معرفی قسمتهای مختلف
موقعیت جغرافیایی و ساختمانی
مساحت های زمین شرکت
آمار کل پرسنل و مقاطع تحصیلی کارگران
امور مهندسی
کنترل کیفیت کابل
آزمایشگاه کنترل کیفیت
کنترل مراحل تولید
تولیدات شرکت کابل مسین
فصل دوم
تعریف برنامه ریزی نگهداری وتعمیرات (نت)
هدف ازpmچیست؟
اهداف و مقاصد :
نیاز مبرم صنایع به pm درکارخانجات
برنامه روانکاری
تاریخچه روانکاری در شرکت کابل
انواع روانکاری:
شرح وفرایند تولید محصولات شرکت
Tpm چیست؟
Tpm بر۵ اصل استوار است:
اهداف کلی TPM
ارزیابی TPM واثرات آن
فصل سوم
تابع قابلیت نگهداری
زمان خوابیدگیDownTime
ویژگیهای طراحی و قابلیت نگهداری
منابع و مأخذ
قابلیت نگهداری در پیمانهای صنعتی
دیدگاه های مسئله Main trance
سیستم نگهداری Dawntim
تعاریف سیستم نگهداری
هزینه های نگهداری
خط مشی های نگهداری
خط مشی های بلند مدت
فصل چهارم
کاربرد آمار در برنامه ریزی نت
هیستو گرام فراوانی
قابلیت اطمینان سیستمهای و مدلسازی
انواع سیستم ها عملیاتی
انواع سیستم ها از نظر خصوصیات
کاربرد سیستمهای عمومی موازی
نکاتی درباره کاربرد عملی تکنیکی های قابلیت اطمینان و چگونگی برداشت از آنها در مسایل روزمره کارخانه
نتیجه
بهینه سازی تشکلها
میزان شکست Failure rate
میزان شکست با تابع نهایی
میزان شکست با تابع نرمال
میزان شکست با تابع فوق نمایی
میزان شکست با تابع ویبال
تغییرات میزان شکست
فصل پنجم
ساختمان کابل‌های برق و تلفن
غلاف میانی
فصل ششم
شاخص‌های مربوط به قابلیت اطمینان در کارخانه کابل سین
قابلیت اطمینان ماشین
انواع سیستم‌های عملیاتی در شرکت
پیشنهادات
منابع و مأخذ