پارس پروژه (پرتال خدمات دانشگاهی)

ME27 -مقاله رشته مکانیک : تحلیل و بررسی کشش عمیق ورقهای فلزی

کد محصول: me27

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 135 صفحه

قیمت: 30000 تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

چکیده  6

فصل اول: مقدمه ای بر کشش عمیق          7

تعریف  8

1-1-کاربرد فرآیند        9

1-2- مراحل فرآیند        9

1-3- ایجاد مثلث های مشخصه    10

1-3-1- نتایج حاصل از وجود مثلث مشخصه         11

1-4- توزیع تنش            11

1-5-گرده یا قطعه خام کشش     12

1-5-1-تعیین گرده برای قطعات استوانه ای با شعاع کوچک(R<10MM)  12

1-5-2- تعیین گرده برای قطعات متقارن دورانی با شعاع بزرگ((R>10MM          13

1-5-3-تعیین گرده قطعات کششی چهارگوش      15

1-5-4-تعیین گرده برای کاسه های بیضی شکل وکاسههای استوانهای گرد مختلف   17

1-6-تغییر شکل مجاز     17

1-6-1-کوچکترین نسبت کششM         17

1-6-2- بزرگترین نسبت کشش مجاز       17

1-6-3- نسبت کشش مجاز در کشش های بعدی   19

1-7- مراحل کشش        19

1-7-1- مراحل کشش برای قطعات استوانهای       19

1-7-2- مراحل کشش برای قطعات بیضی شکل وقطعات با کف بیضی        21

1-7-3- تعیین تعداد مراحل در قطعات چهار گوش 21

1-8- محاسبه نیروی کشش         22

1-8-1- نیروی کشش قطعات استوانه های در کشش اول    22

1-8-2- نیروی کشش قطعات استوانه های در کششهای بعدی          24

1-8-3- نیروی کشش قطعات چهار گوش            24

1-9- نیروی ورق گیر     24

1-9-1- فشار ورق گیر   24

1-9-2- سطح ورق گیر  25

1-10- قالب های کشش 25

1-10-1- فضای آزاد کشش        25

1-10-2- شعاع سنبه  برای قطعات استوانه ای         26

1-10-3- قوس لبه کشش            26

1-11- طراحی قالب های کشش  27

فصل دوم: متغیر های کشش         30

2-1- مراحل کشش        31

2-1-1-خمکاری           31

2-1-2- راستکاری         32

2-1-3- اصطکاک         33

2-1-4- فشار     34

2-1-5-کشیده شدن       35

2-1-6- فرم دهی کششی            36

2-2- متغير هاي كشش   37

2-2-1- متغير هاي خمكاري و راستكاري 37

2-2-2- متغير هاي اصطكاك      38

2-2-3- متغير هاي فشار  39

2-2-4- متغير هاي فرم دهي كششي         40

2-2-5- متغير هاي متفرقه            41

2-3- تحليل متغيرها        42

2-3- 1- تحليل متغيرهاي خمكاري          42

2-3-1-1- شعاع سنبه و ماتريس  42

2-3-2- تحليل متغيرهاي اصطكاك         47

2-3-2-1- روانكار         47

2-3-2-2- نيروي ورق گير         48

2-3-2-3- فسفاته كردن 48

2-3-3- تحليل متغير هاي  فشار    49

2-3-3-1- در صد كاهش           49

2-3-3-2- عمق كشش   51

2-3-4- تحليل سرعت كشش      54

2-4- رتبه بندي  نهايي    56

2- 5- تعيين اضافه دوربري          58

2-6- تحليل ميزان سختي كشش  61

2-6-1- چروكيدگي      61

2-6-2- نسبت ضخامت به قطر     63

2-6-3- در صد كاهش   66

فصل سوم: کشش مجدد  69

2- 1- کشش مجدد        70

3-2- کشش مجدد مستقیم           70

3-3-کشش مجدد معکوس          71

3-4- اولین عملیات کشش مجدد 72

3-5- دومین عملیات کشش مجدد            73

3-6- سومین عملیات کشش مجدد           73

3-7-عملیات تکمیلی      74

3-7-1- دوره بری          74

3-7-2- سوراخکاری     75

3-7-3- برجسته کاری    75

3-8- عمليات متفرقه فرم دهي      76

3-9-كشش استوانه هاي پيچيده   78

3-9-1- استوانه هاي پله دار         78

3-9-2- استوانه هاي مخروطي     79

3-9-3- استوانه هاي گنبدي شكل            80

فصل چهارم: کشش مکعب          84

4-1-كشش مكعب         85

4-1-1- تحليل جريان ورق         86

4-1-2-كشش گوشه      87

4-1-3- در صد كاهش   88

4-1-4-كشش ديواره تخت         90

4-1-5- چروكيدگيهاي نرخ جريان          92

4-1-6- بر جستگي ترمز 93

4-1-8- نيروي مورد نياز براي كشش مكعب          95

فصل پنجم: عیوب کشش عمیق    96

5-1- ويژگيها و عيوب    97

5-1-1- ضخامت ديواره 97

5-1-2- پوست پرتغالي شدن       98

5-1-3-گوشه دار شدن   98

5-1-4- خراشيدگي، خط افتادن و ساييدگي         99

5-1-5- كرنش هاي كشنده        99

5-1-6- پرداختكاري      104

5-1-7- بازگشت فنري   104

فصل ششم : خواص ورق های فلزی مورد استفاده در کشش 105

6-1- خواص ورقهاي فلزي          106

6-1-1- ورقهاي فولادي كم كربن           107

6-1-2-  ورقهاي فولاد كم كربن بدون عناصر بين نشيني يا فولادهاي IF      111

6-1-3- اثر شكل پذيري ناشي از تبديل    117

6-1-4- ورقهاي فولادي زنگ نزن           119

6-1-5- ورقهاي آلومينيمي          121

6-1-6- ورقهاي مسي و برنجي    127

6-1-7-تغيير شكل ورقها از آلياژهاي با شبكه كريستالي هگزاگونال فشرده    130

فصل هفتم: نتیجه گیری و پیشنهادات         131

نتايج:    132

پیشنهادات:         133

مراجع   136

چکیده

شکل دهی ورق های فلزی از دیر باز مورد توجه بشر بوده است که در ابتدا محدود به تولید ظروف آشپزخانه وسکه زنی وساخت اشیاء هنری بوده است اما استفاده از این روش به عنوان یک فرآیند صنعتی از حدود یک قرن پیش آغاز شده است وامروز توان ساخت قطعات با روش شکل دهی ورق ها یکی از مهمترین ارکان اقتصاد کشورتلقی می شود. کشش عمیق یکی از مهم ترین روش های شکل دهی ورق های فلزی می باشد. که به طور وسیع در تغییر شکل ورق های فلزی وتبدیل آن به ورق های توخالی به کار می رود. از این روش برای تولید قطعات مختلف صنعتی همچون مخزن های فولادی تحت فشار¬¬ یا خلاء، بعضی از قطعات اتومبیل وهواپیما، پوسته فشنگ وگلوله، قوطی های کنسرو ونوشابه و... کاربرد دارد. خصوصیاتی چون انعطاف پذیری، وزن کم، قابلیت شکل پذیری زیاد، پرداخت سطح خوب وهزینه پایین قطعاتی که از این روش تولید می شوند باعث توسعه وگسترش دامنه کاربرد این روش و تنوع تولیدات حاصل از آن شده است. علاوه بر این، با این روش می توان قطعات با شکل های پیچیده ای را که ساخت آنها از طریق روشهای دیگر چون ریخته گری تزریقی با قالب یا فورج  مشکل وپر هزینه است تولید کرد.

فصل اول:

مقدمه ای بر کشش عمیق

 

تعریف

فرآیند کشش عمیق با استفاده از دستگاههای که شامل یک سنبه فشار، یک قالب مدور، نگهدارنده ورق است، انجام می گیرد. نیروی لازم برای این تغیر شکل از طریق مکانیکی یا هیدرولیکی تأمین می شود. با توجه به اینکه در این فرآیند تغیر شکل، سطح ورق (اغلب ورق های نازک تا حداکثر mm3 ضخامت )تحت تأثیر تنش های کششی و در امتداد عمود برآن تنش فشاری قرار می گیرد این فرآیند جزو فرآیندهای تغیر شکل فشاری وکششی است.

کشش عمیق[1]  تغیر شکل گرده های (قطعه خام جهت کشش عمیق) تخت به قطعات و احجام تو خالی است. کشش عمیق توسط اجزاء زیر صورت می­گیرد، شکل) 1-1(.

حلقه کشش، سنبه کشش، ورق­گیر.

قطعه خام در فضای آزاد کشش بین سنبه کشش وحلقه کشش پایین رفته وبه صورت کاسه تغیر شکل می­یابد.

1-1-کاربرد فرآیند

این فرآیند برای ساخت قطعات توخالی از هر نوع شکلی که ضخامت دیواره آن برابرضخامت کف آن است به کار می رود.

1-2- مراحل فرآیند

1-    گرده به صورت هم مرکز با حلقه کشش (ماتریس) قرارداده می­شود شکل (1-1).

2-    ورق­گیر، گرده را روی حلقه کشش فشار می­دهد.

3- سنبه کشش گرده را از روی لبه های کشش به داخل دهانه حلقه کشش، می­کشد.

ضمناً قطر خارجی گرده، مرتب کوچکتر می­شود تا اینکه نهایتاً به طور کامل به کاسه تغیر شکل یابد.

در صورتی که قطعه نهایی باید لبه دار شود باید کشش عمیق تا حد مشخصی انجام شود.

1-3- ایجاد مثلث های مشخصه

هرگاه قطعه توخالی نهایی بر خلاف عمل کشش عمیق به حالت اولیه یعنی گرده تغیر شکل یابد موارد زیر مشخص می­شود.

1-    کف کاسه به شعاع rn بدون تغیر باقی می­ماند.

2-    پیرامون کاسه تعداد زیادی مستطیل به عرض b و طول (ra-rn ) تشکیل می­شود.

3-    میان مستطیل ها سطوحی مثلثی که اصطلا­حاً مثلثهای مشخصه نام دارند باقی می ماند) 1-2(.

1-3-1- نتایج حاصل از وجود مثلث مشخصه

1-    مواد اضافی از بین نمی­روند، بلکه در صورت نبود ورق­گیر[2] منجر به ایجاد چروک می­شوند.

2-    ورق­گیر از ایجاد چروک جلوگیری می­کند.

3-    چون مواد نمی تواند فرارکند، ورق میان ورق­گیر وحلقه کشش سرکوب شده، میان حلقه کشش و سنبه دوباره کشیده می­شود که منجر به افزایش طول قطعه کششی می­شود.

4-    نیروی ورق­گیر علاوه بر نیروی کشش اصلی به طور اضافی اعمال می­شود، که منجر به افزایش نیروی کشش می­شود.

5-    نیروی کشش ازطریق مقطع کشش در حقیقت در ابتدا در نزدیکی کف، بعداً  با ادامه فرآیند کشش از قسمت استوانه در نزدیکی کف منتقل می شود.

6-     بدین وسیله ضعیف شدن مقطع ماده در نزدیکی کف روی می­دهد.

1-4- توزیع تنش، شکل(1-3).

تنش فشاری محیطی به واسطه جا بجایی مواد به سمت قطر کوچکتر به وجود می­آید.

تنش کششی شعاع به واسطه نیروی کششی به هنگام به داخل کشیده شدن گرده به فضای کشش ( بین ماتریس وسنبه کشش ) به وجود می­آید.

تنش فشاری به واسطه نیروی ورق­گیر مواد تحت تنش فشاری قرار می­گیرد.

تنش خمشی به واسطه عمل خمکاری روی لبه های کشش به وجود می­آید.

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

راهنمای خرید

تحلیل آماری پایان نامه ها

تحلیل آماری فصل 4 پایان نامه طرح های تحقیق و پروژه های علوم انسانی با نرم افزارهای  AMOSSPSSLISREL  ،  PLS 

مدل سازی و برازش مدل برای پایان نامه های علوم انسانی  

09372555240

فیس بوک پارس پروژه  تویتر پارس پروژه  پینترست پارس پروژه  کلوب پاس پروژه

 تلگرام پارس پروژه  اینستاگرام پارس پروژه  لینکدین پارس پروژه  گوگل  پلاس پارس پروژه  

نحوه ی خرید

 شماره پشتیبانی و تلگرام 09372555240

 1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید