اطلاعیه

کارتحقیقی دیون ممتازه ( کارتحقیقی ۲)

کد محصول ho393

تعداد صفحات: ۶۲ صفحه فایلword

قیمت: ۱۴۰۰۰ تومان

فهرست
مقدمه  ۱
فصل اول  دیون ممتاز  ۲
مبحث اول – معرفی و ویژگی دیون ممتاز  ۲
گفتار اول – معرفی و ویژگی دیون ممتاز در متون فقهی ۲
گفتار دوم- معرفی  و ویژگی دیون ممتاز در قوانین موضوعه  ۴
مبحث دوم – امتیاز حمایتی داین در دیون ممتاز  ۸
فصل دوم – دیون ممتازی که داین از اشخاص حقوقی حقوق عمومی است  ۱۱
مبحث اول – دین ممتاز مالیات  ۱۲
گفتار اول – اقسام دین ممتاز مالیاتی ۱۲
گفتار دوم : امتیاز دین مالیاتی  ۱۵
مبحث دوم – دین ممتاز بیمه شدگان تامین اجتماعی ۱۹
گفتار اول – مفاهیم اساسی، نظام و نهادهای مجری تامین اجتماعی ۲۲
بند اول – مفاهیم اساسی تامین اجتماعی ۲۲
بند دوم – نظام تامین اجتماعی  ۲۳
بند سوم – نهادها و موسسات مجری تامین اجتماعی  ۲۴
گفتار دوم – امتیاز دین بیمه شدگان تامین اجتماعی ۲۶
فصل سوم – دیون ممتازی که دائن از اشخاص حقیقی است  ۲۹
مبحث اول – دین ممتاز کارفرما  ۳۰
گفتار اول – ارکان رابطه کار  ۳۱
بند اول – کارگر و معیار تشخیص  ۳۱
بند دوم – کارفرما  ۳۲
بند سوم – قرارداد کار  ۳۳
بند چهارم – مزد و حمایت های قانونی از آن  ۳۴
گفتار دوم- شرایط و جایگاه امتیاز دین کارفرما  ۳۸
بند اول – شرایط امتیاز دین در اقسام دیون  ۳۹
بند دوم –  جایگاه امتیاز دین در اقسام دیون  ۴۲
مبحث چهارم – دین ممتاز نفقه و مهریه  ۴۳
گفتار اول – مفهوم، ویژگی ها و ضمانت اجرای نفقه زن  ۴۳
بند اول – مفهوم نفقه  ۴۳
بند دوم – ویژگی های نفقه زن  ۴۵
گفتار دوم – اولاد، ویژگی ها، و میزان نفقه او  ۴۵
گفتار سوم – مفهوم مهر و اقسام آن  ۴۷
گفتار چهارم – شرایط و جایگاه امتیاز دین نفقه و مهریه ۴۹
بند اول – شرایط امتیاز دین در اقسام دیون  ۴۹
بند دوم – جایگاه امتیاز دین در اقسام دیون  ۵۲
بند سوم – دیون ممتازتعاونی منحل شده به طریق ورشکستگی  ۵۳
مبحث دوم – دیون ممتاز دریایی ۵۵
منابع ۵۶

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.