تاثیر گردش شغلی بر توانمندی کارکنان

کد محصول: SA136

تعداد صفحات :    ۱۲۶  صفحه

فرمت فایل WORD

قیمت:     ۲۵۰۰۰   تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مسأله

اهمیت و ضرورت تحقیق

چارچوب نظری تحقیق

مدل تحلیلی تحقیق

اهداف تحقیق

فرضیه‌ها

تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

مقدمه

بخش اول: گردش شغلی

بخش دوم: توانمند سازی

پیشینه عملی

فصل‌ سوم: روش پژوهش

مقدمه

جامعه آماری

حجم نمونه آماری و روش نمونه گیری

ابزارهای اندازه گیری

روائی و اعتبار ابزار جمع‌اوری اطلاعات

روش‌اجرای تحقیق

روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ­ها

مقدمه

بخش اول: تحلیل توصیفی داده ها

بخش‌ تحلیل داده ها

فصل پنجم: نتایج تحقیق

مقدمه

خلاصه نتایج تحلیل توصیفی داده ها

نتایج  حاصل از آزمون فرضیه­ ها

پیشنهادها

محدودیتهای تحقیق

منابع