اطلاعیه

تاثیر هدفمند سازی یارانه ها بر میزان مصرف آب

کد محصول SA101

تعداد صفحات: ۵۰ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۲۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

فصل اول           ۱۲

کلیات تحقیق     ۱۲

۱-۱-مقدمه:       ۱۲

۱-۲-موضوع تحقیق        ۱۳

۱-۱-۲- هدفمند سازی یارانه ها بر میزان مصرف آب در یکی از شهرستان های یزد   ۱۳

۱-۳-مسئله علمی :          ۱۳

۱-۴-اهمیت موضوع:      ۱۴

۱-۵-هدف و علت انتخاب موضوع:          ۱۵

۱-۶-استفاده کنندگان از تحقیق:  ۱۵

۱-۷-فرضیات تحقیق:     ۱۶

۱-۸-قلمرو تخقیق:         ۱۶

قلمرو مکانی :     ۱۶

۱-۹-روش تحقیق:          ۱۶

۱-۱۰-جمع آوری اطلاعات:        ۱۷

۱-۱-۱۰-طبقه بندی اطلاعات:     ۱۷

۱-۱۱-کلید واژه ها:        ۱۷

۱-۱۲-محدودیت های تحقیق:      ۱۷

۱-۱۳ ضرورت هدفمند کردن یارانه ها:     ۱۸

۱-۱-۱۳-اصول عمده هدفمند کردن یارانه ها         ۱۸

۱-۲-۱۳-هزینه یابی قیمت بازار:   ۱۸

۱-۳-۱۳-مشتری مداری:  ۱۹

۱-۴-۱۳-هکاری سیستمی:          ۱۹

۱-۵-۱۳-مزایای همکاری سیستمی :         ۲۰

۱-۶-۱۳-هزینه یابی چرخه محصول:        ۲۰

الف) دیدگاه بازاریابی :   ۲۰

ب) از دیدگاه تولید کننده:           ۲۱

ج) از دیدگاه مشتری (مصرف کننده):       ۲۱

د) دیدگاه اجتماع :         ۲۱

۱-۷-۱۳-مشارکت زنجیره ارزش: ۲۱

۱-۸-۱۳-مفهوم هزینه یابی بر مبنای هدف:            ۲۲

۱-۹-۱۳-هزینه یابی هدف در مقایسه با روش سنتی مدیریت هزینه :  ۲۲

فصل دوم           ۲۳

پیشینه پژوهش    ۲۳

۲-۱-مبنای نظری هدفمند کردن یارانه ها   ۲۳

۲-۳-تاریخچه هزینه یابی هدف   ۲۳

۲-۴-پیشینه هزینه یابی هدف در ایران:      ۲۳

۲-۵-پیشینه خارجی        ۲۴

۲-۶-هزینه یابی در صنعت خودرو سازی   ۲۴

نمودار ۲-۱ : تکنیک‌‌های مدیریت            ۲۵

۲-۶-۲-            ۲۶

۲-۷-    ۲۷

۲-۷-۱-منابع( هزینه‌ها)    ۲۷

۲-۷-۲-هزینه‌های مستقیم            ۲۸

۲-۷-۳-هزینه‌های غیرمستقیم       ۲۹

۲-۷-۴-سایر هزینه‌ها      ۲۹

۲-۷-۵-            ۲۹

۲-۷-۶-هزینه نهایی        ۲۹

۲-۷-۷-اهداف هزینه      ۳۰

۲-۷-۸-عناصر هزینه‏ساز ۳۰

۲-۷-۹-هزینه‌سازهای منبعی         ۳۱

فصل سوم          ۳۳

روش تحقیق       ۳۴

۳-۱-جامعه آماری:         ۳۴

۳-۲-نمونه آماری و روش نمونه گیری:     ۳۴

۳-۳-فرضیات تحقیق:     ۳۴

۳-۴-تعریف عملیاتی متغیرها و نحوه اندازه گیری آنها :      ۳۵

۳-۵-روش های جمع آوری اطلاعات:      ۳۵

فصل چهارم       ۳۶

تجزیه و تحلیل داده ها     ۳۶

فصل پنجم         ۴۵

نتیجه گیری و پیشنهادات ۴۶

منابع و مآخذ:     ۴۹

الف:منابع فارسی ۴۹

ب: انگلیسی       ۵۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.