تعیین تفاوت ها و تشابه ها در ارائه خدمات نوین بانکی پست بانک با سایر بانک ها (از دیدگاه مسئولین پست بانک )

کد محصول SA99

تعداد صفحات: ۱۷۰ صفحه فایل WORD

قیمت: ۲۵۰۰۰ تومان

 دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

فصل اول           ۱۴

طرح تحقیق       ۱۴

۱-۱- مقدمه       ۱۵

۱-۲- بیان مسئله  ۱۶

۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق    ۱۸

۱-۴- چارچوب نظری تحقیق      ۲۰

۱-۵- مدل عملیاتی متغیر مستقل    ۲۲

۱-۶- اهداف تحقیق        ۲۲

۱-۶-۱- اهداف اصلی پژوهش     ۲۳

۱-۶-۲- اهداف فرعی:    ۲۳

۱-۷- سوالها و فرضیه های تحقیق ۲۳

۱-۷-۱- سوالهای تحقیق :           ۲۳

۱-۷-۲- فرضیه اصلی تحقیق        ۲۳

۱-۷-۳- فرضیههای فرعی تحقیق :            ۲۴

۱-۸- مدل تحلیلی تحقیق ۲۴

۱-۹- شرح واژهها و اصطلاحات به کار رفته در تحقیق       ۲۵

۱-۹-۱ تعریف مفهومی متغیرها     ۲۵

۱-۹-۲- تعریف عملیاتی متغیرها:  ۲۶

فصل دوم           ۳۰

ادبیات تحقیق     ۳۰

۲-۱- مقدمه       ۳۱

۲-۲- بخش اول :           ۳۱

۲-۲-۱- خدمات نوین بانکداری:  ۳۱

۲-۲-۲- فناوری موبایل و خدمات نوین بانکداری از طریق موبایل :   ۳۳

۲-۲-۲-۱- موبایل بانک :           ۳۴

۲-۲-۲-۲- روشهای بانکداری از طریق پیام کوتاه تلفن همراه          ۳۵

نحوه اشتراک و استفاده : ۳۶

۲-۲-۳- خدمات نوین بانکداری از طریق اینترنت : ۳۹

۲-۲-۳-۱- مروری بر ویژگی های بانکداری اینترنتی          ۴۳

۲-۲-۳-۲- مزایای بانک های صد درصد اینترنتی   ۴۴

۲-۲-۳-۲-۱- دستیابی در هر مکان و هر زمان        ۴۴

۲-۲-۳-۲-۲- عدم هرگونه دردسر برای گشایش حساب     ۴۴

۲-۲-۳-۲-۴- سهولت در پرداخت قبوض  ۴۵

۲-۲-۳-۳- معایب بانک های صددرصد اینترنتی    ۴۵

۲-۲-۳-۳-۱- ملاقات حضوری در بانک را فراموش نکیند  ۴۵

۲-۲-۳-۳-۲- واریز نمودن پول نقد در حساب ها را فراموش کنید.   ۴۵

۲-۲-۳-۳-۳- نبودن بعضی از خدمات ویژه           ۴۶

۲-۲-۳-۳-۴- مشاور مالی            ۴۶

۲-۲-۳-۳-۵- مواظب هیولای کارمزد باشید!         ۴۶

۲-۲-۴- ضرورت آشنایی با فناوری          ۴۶

۲-۲-۳-۴-۱- کاربری بانکداری اینترنتی   ۴۷

۲-۲-۳-۴-۲- معامله کنندگان اینترنتی      ۴۷

۲-۲-۳-۴-۳- پس انداز کنندگان ۴۷

۲-۲-۳-۴-۴- خریداران فوری     ۴۷

۲-۲-۳-۴-۵- پرداخت قبوض      ۴۸

۲-۲-۳-۴-۶- وام گیرندگان:       ۴۸

۲-۲-۶- خدمات نوین بانکداری از طریق خود پرداز:          ۵۰

۲-۲-۷- مزایای استفاده از بانکداری الکترونیکی در شهرهای الکترونیک      ۵۱

۲-۲-۸ – خدمات نوین بانکداری از طریق پایانههای فروش: ۵۳

۲-۲-۹- معرفی پایانه فروش و مزایای استفاده از آن :          ۵۴

۲-۲-۱۰- خدمات نوین بانکداری از طریق تلفن :   ۵۷

۲-۲-۱۰-۱- خدمات تلفن بانک  ۵۸

۲-۲-۱۰-۲- انتقال وجوه بین بانک از طریق تلفن   ۵۸

۲-۲-۱۰-۳- خریدهای الکترونیکی          ۵۹

۲-۲-۱۰-۴ بانکداری تلفنی          ۶۱

۲-۲-۱۱- خدمات نوین بانکداری از طریق بانکداری خانگی و اداری :          ۶۲

۲-۲-۱۲- خدمات نوین بانکداری از طریق شعبه های ۲۴ ساعته:       ۶۳

۲-۲-۱۳- بانکداری خانگی         ۶۵

۲-۲-۱۴- خدمات نوین بانکداری در ایران و جهان ۶۵

۲-۲-۱۴-۱ بانکداری همراه در بانکهای مهم دنیا    ۶۶

۲-۲-۱۵- سرویسهای مربوط به کارتهای اعتباری    ۷۰

۲-۲-۱۶- در اینجا به خدمات ارائه شده توسط بانکهای مختلف ایرانی به تفکیک بانکهای دولتی و بانکهای خصوصی در این زمینه پرداخته میشود:   ۷۲

۲-۲-۱۶-۱- بانک ملی   ۷۲

۲-۲-۱۶-۲- بانک ملت  ۷۲

۲-۲-۱۶-۳- بانک تجارت          ۷۳

۲-۲-۱۶-۴- بانک صادرات ایران            ۷۳

۲-۲-۱۶-۵- بانک سپه   ۷۴

۲-۲-۱۶-۶- بانک کشاورزی      ۷۵

۲-۲-۱۶-۷- بانک مسکن            ۷۵

۲-۲-۱۶-۸- بانک صنعت و معدن            ۷۵

۲-۲-۱۶-۹- بانک رفاه   ۷۶

۲-۲-۱۶-۱۰- بانک توسعه صادرات         ۷۶

۲-۲-۱۶-۱۱- بانک اقتصاد نوین  ۷۶

۲-۲-۱۶-۱۲- بانک سامان          ۷۶

۲-۲-۱۶-۱۳- بانک پارسیان        ۷۷

۲-۲-۱۶-۱۴- بانک کارآفرین     ۷۷

۲-۲-۱۶-۱۵- بانک سرمایه         ۷۸

۲-۳- بخش دوم : چهار چوب تطبیقی خدمات پست بانک و بانک ملت  :    ۸۰

۲-۳-۱- خدمات ارائه شده در پست بانک ۸۰

۲-۳ -۱-۱- پست بانک کارت    ۸۰

۲-۳ -۱-۲- حساب ها و سپرده ها            ۸۰

۲-۳ -۱-۳- تسهیلات     ۸۲

۲-۳ -۱-۳-۱- تسهیلات فروش اقساطی:   ۸۲

۲-۳ -۱-۳-۲- تسهیلات جعاله:    ۸۳

۲-۳ -۱-۳-۳- تسهیلات مضاربه: ۸۳

۲-۳ -۱-۳-۴- تسهیلات قرض‌الحسنه:      ۸۴

۲-۳ -۱-۳-۵- تسهیلات مشارکت مدنی:   ۸۴

۲-۳ -۱-۳-۶- تسهیلات سلف:    ۸۵

۲-۳ -۱-۳-۷- تسهیلات اجاره به شرط تملیک:     ۸۵

۲-۳ -۱-۳-۸- اعطاءتسهیلات در قالب سایر عقود: ۸۵

۲-۳ -۲- دفاتر خدمات ارتباطی ICT        ۸۶

۲-۳ -۳- ساتنا   ۸۷

۲-۳-۳-۱- انواع دستور پرداخت‌های ساتنا:           ۸۸

۲-۳-۴- خدمات ارزی غیر بازرگانی        ۸۸

۲-۳-۴-۱- خرید وفروش ارز       ۸۹

۲-۳-۴-۲- حوالجات ارزی پستی ۸۹

۲-۳-۴-۳- حوالجات ارزی الکترونیکی    ۹۰

۲-۳-۴-۴- قبول و وصول چک های ارزی وصول چک      ۹۰

۲-۳-۴-۵- افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری ارزی  ۹۰

۲-۳-۵- خدمات ارزی بازرگانی پست بانک ایران عبارتند از:          ۹۱

۲-۳-۵-۱- گشایش و ابلاغ اعتبارات اسنادی         ۹۱

۲-۳-۵-۲- وصول بروات اسنادی ۹۱

۲-۳-۵-۳- صدور ضمانت نامه های ارزی وارداتی  ۹۲

۲-۳-۵-۴- تسهیلات ارزی کوتاه مدت ریفاینانس  ۹۲

۲-۳-۶- مورد مصرف تسهیلات   ۹۲

۲-۳-۷- مبلغ تسهیلات    ۹۲

۲-۳-۸- مدت استفاده از تسهیلات و باز پرداخت   ۹۳

۲-۳-۹- تضمین تسهیلات           ۹۳

۲-۳-۱۰- فروش اوراق مشارکت  ۹۵

۲-۳-۱۱- بانکداری اینترنتی         ۹۵

۲-۳-۱۲- خدمات قابل ارائه توسط دستگاه ATM پست‌بانک :        ۹۶

۲-۳ -۱۳- بانک ملت و خدمات ارائه شده در بانک ملت     ۹۷

۲-۳-۱۴- سامانه بانکداری متمرکز           ۹۹

۲-۳-۱۴-۱- ویژگی ها:  ۹۹

۲-۳-۱۴-۲- زیرسامانه های ( Subsystem ) سامانه بانکداری متمرکز        ۱۰۰

۲-۳-۱۴-۲-۱- سامانه جاری الکترونیک ملت (جام)           ۱۰۰

۲-۳-۱۴-۲-۱-۱- جام و خدمات آن:       ۱۰۰

۲-۳-۱۴-۲-۱-۲- قرض الحسنه پس انداز الکترونیک         ۱۰۰

۲-۳-۱۵- سامانه تسهیلات متمرکز           ۱۰۲

۲-۳-۱۶- سامانه تحویلداری الکترونیک    ۱۰۲

۲-۳-۱۷- ایران چک / چک مسافرتی الکترونیک  ۱۰۳

۲-۳-۱۸- سامانه کارتهای بانکی  ۱۰۳

۲-۳-۱۸-۱- انواع کارتهای بانکی :          ۱۰۳

۲-۳-۱۸-۲- انواع کارتهای بانک ملت      ۱۰۴

۲-۳-۱۸-۳- کارتهای بدهی بانک ملت    ۱۰۴

ویژگیهای ملت کارت هوشمند     ۱۰۴

حسابهای قابل دسترسی به وسیله کارت:    ۱۰۵

۲-۳-۱۸-۴- ملت کارت متمرکز ( Access Card )         ۱۰۶

۲-۳-۱۸-۵- کارتهای پیش پرداخت بانک ملت     ۱۰۷

۲-۳-۱۸-۶- سایر خدمات کارتها            ۱۰۸

۲-۳-۱۸-۶-۱- سامانه خرید اینترنتی        ۱۱۰

۲-۳-۱۸-۶-۲- سامانه متمرکز پرداخت قبوض       ۱۱۰

۲-۳-۱۸-۶-۳- سامانه تسویه ناخالص آنی ۱۱۰

۲-۳-۱۸-۶-۴- سامانه حواله الکترونیکی بین بانکی(سحاب)            ۱۱۱

۲-۳-۱۸-۶-۵- سامانه مانیتورینگ پایانه های خود پرداز     ۱۱۲

۲-۳-۱۸-۶-۶- سامانه مدیریت صف        ۱۱۲

۲-۳-۱۸-۶-۷- سامانه گزارشات مدیریتی بانک (MIS)     ۱۱۲

۲-۳-۱۹- ابزار و کانالهای بانکداری الکترونیک     ۱۱۳

۲-۳-۱۹-۱- پایانه های خود پرداز(ATM)            ۱۱۴

۲-۳-۱۹-۲- پایانه های پرداخت الکترونیک شعب (POS)  ۱۱۴

۲-۳-۱۹-۳- MOBILE BANKING       ۱۱۵

۲-۴- بخش سوم : مدلی برای بررسی چالشها و امکان سنجی ارائه خدمات نوین بانکی:           ۱۱۶

۲-۴ -۱ –  زیر ساخت ارتباطی     ۱۱۶

۲-۴ -۲ –  زیر ساخت مالی و بانکی         ۱۱۷

۲-۴ -۳ – زیرساخت حقوقی و قانونی       ۱۱۷

۲-۴ -۴ – زیرساخت فرهنگی و نیروی انسانی        ۱۱۸

۲-۴-۵ –  زیرساخت نرم افزاری و امنیتی   ۱۱۹

۲-۴-۶- اهمیت مطالعات اداره امور تطبیقی            ۱۱۹

۲-۴-۷- رویکرد وظیفه گرایی     ۱۲۱

۲-۵- پیشینه تحقیق :       ۱۲۴

فصل سوم          ۱۳۰

روش شناسی تحقیق        ۱۳۰

۳-۱- مقدمه       ۱۳۱

۳-۲- روش تحقیق          ۱۳۱

۳-۳- جامعه‌ آماری‌         ۱۳۱

۳-۴- نمونه آماری و تعیین حجم نمونه      ۱۳۱

۳-۵- ابزار گردآوری اطلاعات    ۱۳۲

۳-۶- روایی‌ و پایایی‌ ابزار سنجش تحقیق  ۱۳۲

الف ) روایی ابزار جمع آوری اطلاعات     ۱۳۲

ب) پایایی ابزار جمع آوری اطلاعات        ۱۳۳

۳-۷- قلمرو تحقیق :       ۱۳۳

الف ) قلمرو موضوعی تحقیق :     ۱۳۳

ب: قلمرو مکانی تحقیق   ۱۳۳

ج – قلمرو زمانی تحقیق  ۱۳۴

۳-۸- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات        ۱۳۴

فصل چهارم       ۱۳۶

تجزیه و تحلیل داده‌ها      ۱۳۶

۴-۱- مقدمه ‌:     ۱۳۷

۴-۲- بخش توصیفی       ۱۳۸

اطلاعات جمعیت شناختی مربوط به سن    ۱۴۰

اطلاعات جمعیت شناختی مربوط به جنسیت           ۱۴۱

اطلاعات جمعیت شناختی مربوط به شغل   ۱۴۲

اطلاعات جمعیت شناختی مربوط به سابقه کاری دربانک    ۱۴۳

تحلیل سئوالات توجه به پیشرفت سریع خدمات نوین بانکی ۱۴۴

آماره های مربوط به سئوالات توجه به پیشرفت سریع خدمات نوین بانکی      ۱۴۶

تحلیل سئوالات توجه به شناسائی خدمات نوین بانکی         ۱۴۷

آماره های مربوط به سئوالات توجه به شناسائی خدمات نوین بانکی  ۱۴۹

تحلیل سئوالات توجه به شناسایی راهکارهای پیاده سازی خدمات نوین بانکی           ۱۵۰

آماره های مربوط به سئوالات شناسایی راهکارهای پیاده سازی خدمات نوین بانکی    ۱۵۲

تحلیل سئوالات مدیریت استراتژیک         ۱۵۴

آماره های مربوط به سئوالات مدیریت استراتژیک  ۱۵۵

امکان توسعه خدمات نوین بانکی در دفاتر خدمات بانکی شهری و روستایی  ۱۵۶

۴-۳- بخش استنباطی      ۱۵۷

فرضیه شماره۱:استقرار خدمات نوین بانکی با توجه به الزامات انسانی امکانپذیر می باشد.        ۱۵۷

فرضیه شماره ۲: استقرار خدمات نوین بانکی با توجه به الزامات ارتباطی امکان پذیر  می باشد. ۱۵۸

فرضیه شماره۳: استقرار خدمات نوین بانکی با توجه به الزامات نرم افزاری و امنیتی امکان پذیر می باشد.           ۱۵۹

فرضیه شماره ۴: استقرار خدمات نوین بانکی با توجه به الزامات حقوقی و قانونی امکان پذیر می باشد.  ۱۶۰

فصل پنجم         ۱۶۱

نتایج تحقیق       ۱۶۱

۵-۱- مقدمه ‌:     ۱۶۲

۵-۲- بحث و نتیجه گیری            ۱۶۲

۵-۳- محدودیتهای تحقیق :         ۱۶۶

۵-۴- پیشنهادها  ۱۶۶

۵-۴-۱- پیشنهاد در راستای نتایج تحقیق :  ۱۶۶

۴-۵-۲- پیشنهادات برای محققان آتی :     ۱۶۷

۵-۵- منابع         ۱۶۹

فهرست جداول

عنوان                                                                                            صفحه

جدول شماره ۱-۴: اطلاعات توصیفی مربوط به میزان تحصیلات      ۱۲۴

جدول شماره ۲-۴: اطلاعات توصیفی مربوط به سن            ۱۲۵

جدول شماره ۳-۴: اطلاعات توصیفی مربوط به جنسیت       ۱۲۶

جدول شماره ۴-۴: اطلاعات توصیفی مربوط به شغل           ۱۲۷

جدول شماره ۵-۴: اطلاعات توصیفی مربوط به سابقه کاری در بانک           ۱۲۸

جدول شماره ۶-۴: اطلاعات توصیفی مربوط به سئوالات توجه به پیشرفت سریع خدمات نوین

بانکی    ۱۲۹

جدول شماره ۷-۴: اطلاعات توصیفی مربوط به آماره های توجه به پیشرفت سریع خدمات نوین

بانکی    ۱۳۱

جدول شماره ۸-۴: اطلاعات توصیفی مربوط به سئوالات توجه به شناسائی خدمات نوین

بانکی    ۱۳۳

جدول شماره ۹-۴: اطلاعات توصیفی مربوط به آماره های توجه به شناسائی خدمات نوین

بانکی    ۱۳۴

جدول شماره ۱۰-۴: اطلاعات توصیفی مربوط به سئوالات شناسایی راهکارهای پیاده سازی خدمات نوین بانکی            ۱۳۵

جدول شماره ۱۱-۴: اطلاعات توصیفی مربوط به آماره های شناسایی راهکارهای پیاده سازی خدمات نوین بانکی         ۱۳۷

جدول شماره ۱۲-۴: اطلاعات توصیفی مربوط به امکان اجرای خدمات نوین بانکی    ۱۳۸

جدول شماره ۱۳-۴: اطلاعات توصیفی مربوط به سئوالات مدیریت استراتژیک          ۱۳۹

جدول شماره ۱۴-۴: اطلاعات توصیفی مربوط به آماره های مدیریت صحیح و استراتژیک      ۱۴۰

جدول شماره ۱۵-۴: اطلاعات توصیفی مربوط به امکان توسعه خدمات نوین بانکی در دفاتر خدمات بانکی شهری و روستایی     ۱۴۱

جدول شماره ۱۶-۴ : اطلاعات توصیفی آزمون تی تست تک متغیره مربوط به استقرار خدمات نوین بانکی با توجه به الزامات انسانی            ۱۴۲

جدول شماره ۱۷-۴ : اطلاعات توصیفی آزمون تی تست تک متغیره مربوط به استقرار خدمات نوین بانکی با توجه به الزامات ارتباطی            ۱۴۳

جدول شماره ۱۸-۴ : اطلاعات توصیفی آزمون تی تست تک متغیره مربوط به استقرار خدمات نوین بانکی با توجه به الزامات نرم افزاری و امنیتی   ۱۴۴

جدول شماره ۱۹-۴ : اطلاعات توصیفی آزمون تی تست تک متغیره مربوط به استقرار خدمات نوین بانکی با توجه به الزامات حقوقی و قانونی ۱۴۵

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                            صفحه

نمودار شماره ۱-۴: نمودار مربوط به میزان تحصیلات          ۱۲۴

نمودار شماره ۲-۴: نمودار مربوط به جنسیت آزمودنی ها     ۱۲۶

نمودار شماره ۳-۴: نمودار مربوط به امکان دسترسی به تجهیزات ارتباط الکترونیکی  ۱۳۰

نمودار شماره ۴-۴: نمودار مربوط به میزان فراهم نمودن اعتماد عمومی نسبت به سامانه بانکداری الکترونیکی پست بانک ۱۳۶