اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه ویژگی های کرونا ویروس و سارس-CoV-2

این مقاله علمی ترویجی (isi) به زبان انگلیسی همراه با ترجمه تخصصی از نشریه NCBI مربوط به سال ۲۰۲۰ دارای ۹ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF  و ۱۶ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: P18

سال نشر: ۲۰۲۰

نام ناشر (پایگاه داده): ncbi

نام مجله:   Malays J Pathol

نوع نگارش مقاله: مروری (Review articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۹ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۶  صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده:  ۲۱۰۰۰  تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۰ :  ویژگی های کرونا ویروس و سارس-CoV-2

عنوان کامل انگلیسی:

Properties of Coronavirus and SARS-CoV-2

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل و تخصصی ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

کرونا ویروس زئونوز ( بیماری مشترک بین انسان و حیوان)  در دهه ۱۹۶۰ کشف شد. از آن زمان تاکنون  با کشف SARS-CoV در سال ۲۰۰۲، کرونا ویروس های انسانی بیماری زا شناسایی شدند. با کشف اخیر SARS-CoV-2 ، اکنون هفت کرونا ویروس انسانی وجود دارد. مواردی که بیماری زایی خفیف دارند شامل ۲۲۹E ، OC43 ، NL63 و HKU1 هستند و گونه های بیماری زا شدید شامل SARS-CoV ، MERS-CoV و SARS-CoV-2 هستند.

کروناویروس‌ ها (از راسته‌ ی نیدوویرال ها ، خانواده ی کروناویریده  و زیرخانواده ی ارتوکروناویرینه ) کروی (با قطر ۱۲۵ نانومتر) و پوشش دار با زوائد گرزی شکل بر سطح خود هستند که نمای یک تاج خورشیدی را به آن‌ها می بخشد. در داخل نوکلئوکپسید مارپیچ قرینه آنها، آر اِن اِی تک رشته ای بزرگ سو-مثبت قرار گرفته است. از چهار سرده ی کروناویروس (آلفا، بتا، گاما، دلتا)، کروناویروس های انسانی (HCoVs) تحت سرده‌های آلفا-کروناویروس  (HCoV-229E و NL63) و بتا-کروناویروس (کروناویروس عامل مرس MERS-CoV، کروناویروس عامل سارس SARS-CoV، HCoV-OC43 و HCoV-HKU1) طبقه‌بندی می‌گردند. کروناویروس سندرم حاد تنفسی (سارس)-۲ (SARS-CoV-2) یک بتا-کروناویروس بوده و ارتباط نسبتا نزدیکی با دو ویروس شبه‌کرونای منشأگرفته از خفاش، SL-CoVZC45 خفاشی و SL-CoVZXC21 خفاشی، از خود نشان می دهد. با وجود این، ژنوم آن به ژنوم کروناویروس های معمولی شباهت دارد.

کروناویروس های عامل سارس و مرس در خفاش‌ها به وجود آمده و تاکنون به نظر می رسد که کروناویروس سارس-۲ نیز از همین الگو تبعیت می کند. احتمال وجود نقش یک میزبان واسطه در تسهیل ظهور ویروس در انسان ها پیشتر درمورد گربه های زباد به عنوان میزبان های واسطه برای کروناویروس های عامل سارس و شترهای یک کوهانه برای کروناویروس عامل مرس مطرح شده است. انتقال انسان به انسان عمدتا از طریق تماس نزدیک با قطرات تنفسی، تماس مستقیم با افراد مبتلا یا از طریق تماس با اشیا و سطوح آلوده صورت می پذیرد.

ژنوم کروناویروسی دربردارنده چهار پروتئین ساختاری اصلی است: پروتئین گرزی شکل (S)، پروتئین غشایی (M)، پروتئین پوشش (E) و نوکلئوکپسید (N) که تمامی این ها در انتهای ‘۳ ژنوم کدگذاری می گردند. پروتئین S اتصال ویروس به گیرنده های سطحی سلول میزبان را برعهده دارد و منجر به امتزاج و متعاقبا ورود ویروس به سلول می گردد. پروتئین M فراوان ترین پروتئین بوده و شکل پوشش ویروس را تعیین می نماید. پروتئین E کوچکترین پروتئین ساختاری اصلی بوده و در مونتاژ ویروسی و جوانه زنی شرکت میکند. پروتئین N تنها پروتئینی است که به ژنوم آر اِی اِی متصل شده و نیز در مونتاژ و جوانه زنی نقش دارد.

تکثیر کروناویروس ها با اتصال و ورود به سلول آغاز میگردد. اتصال ویروس به سلول میزبان از طریق برهم کنش های میان پروتئین S و گیرنده اختصاصی آن به راه می افتد. به دنبال اتصال به گیرنده، ویروس از طریق برش پروتئین S به کمک یک آنزیم پروتئاز به سیتوسل سلول میزبان وارد می گردد و سپس امتزاج غشاهای سلول و ویروس صورت می گیرد. گام بعدی، ترجمه ی ژن رپلیکاز از آر اِن اِی ژنومی ذره ویروس (ویریون) و سپس ترجمه و مونتاز کمپلکس های رپلیکاز ویروسی است. به دنبال تکثیر و ساخت آر اِن اِی تحت ژنومی، محاط شدن با کپسید صورت می گیرد که به ساخت ویروس بالغ می‌ انجامد. به دنبال مونتاژ، ویریون ها در وزیکول هایی به سطح سلول انتقال می‌ یابند و با اگزوسیتوز آزاد می گردند.

واژه‌های کلیدی: کرونا ویروس ، SARS-CoV-2 ، طبقه بندی ، ویژگی های ژنتیکی ، تکثیر

Abstract

were identified beginning with the discovery of SARS-CoV in 2002. With the recent detection of SARS-CoV-2, there are now seven human coronaviruses. Those that cause mild diseases are the 229E, OC43, NL63 and HKU1, and the pathogenic species are SARS-CoV, MERS-CoV and SARS-CoV-2 .

Coronaviruses (order Nidovirales, family Coronaviridae, and subfamily Orthocoronavirinae) are spherical (125nm diameter), and enveloped with club-shaped spikes on the surface giving the appearance of a solar corona. Within the helically symmetrical nucleocapsid is the large positive sense, single stranded RNA. Of the four coronavirus genera (α,β,γ,δ), human coronaviruses (HCoVs) are classified under α-CoV (HCoV-229E and NL63) and β-CoV (MERS-CoV, SARS-CoV, HCoVOC43 and HCoV-HKU1). SARS-CoV-2 is a β-CoV and shows fairly close relatedness with two bat-derived CoV-like coronaviruses, bat-SL-CoVZC45 and bat-SL-CoVZXC21. Even so, its genome is similar to that of the typical CoVs.

 SARS-CoV and MERS-CoV originated in bats, and it appears to be so for SARS-CoV-2 as well. The possibility of an intermediate host facilitating the emergence of the virus in humans has already been shown with civet cats acting as intermediate hosts for SARS-CoVs, and dromedary camels for MERS-CoV. Human-to-human transmission is primarily achieved through close contact of respiratory droplets, direct contact with the infected individuals, or by contact with contaminated objects and surfaces.

The coronaviral genome contains four major structural proteins: the spike (S), membrane (M), envelope (E) and the nucleocapsid (N) protein, all of which are encoded within the 3′ end of the genome. The S protein mediates attachment of the virus to the host cell surface receptors resulting in fusion and subsequent viral entry. The M protein is the most abundant protein and defines the shape of the viral envelope. The E protein is the smallest of the major structural proteins and participates in viral assembly and budding. The N protein is the only one that binds to the RNA genome and is also involved in viral assembly and budding.

Replication of coronaviruses begin with attachment and entry. Attachment of the virus to the host cell is initiated by interactions between the S protein and its specific receptor. Following receptor binding, the virus enters host cell cytosol via cleavage of S protein by a protease enzyme, followed by fusion of the viral and cellular membranes. The next step is the translation of the replicase gene from the virion genomic RNA and then translation and assembly of the viral replicase complexes. Following replication and subgenomic RNA synthesis, encapsidation occurs resulting in the formation of the mature virus. Following assembly, virions are transported to the cell surface in vesicles and released by exocytosis.

Keywords: Coronavirus, SARS-CoV-2, classification, genetic characteristics, replication

مقالات مرتبط با این موضوع

دانلود مقاله انگلیسی درباره کرونا ویروس با ترجمه تخصصی