اطلاعیه

مقاله ترجمه شده دین، معنویت و سلامت روان

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: R106

سال نشر: ۲۰۱۶

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Encyclopedia of Mental Health

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۵ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۴  صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده:   ۲۹۰۰۰ تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده : دین، معنویت و سلامت روان

عنوان انگلیسی:

Religion, Spirituality,and Mental Health

چکیده فارسی:

بحث های موجود در رشته های سلامت روانی همیشه یک تعریف مشترک از دین و روحیه مذهبی ندارند. با این وجود، مرور ادبیات نشان دهنده مشترکاتی بین مفاهیم متفاوت است. در این دایره المعارف از تعاریف مشخص شده در کتاب راهنمای روان شناسی APA، دین و روحیه مذهبی (Pargament, 2013) استفاده می کنیم. دین به عنوان جست و جو به دنبال امر مهمی تعریف شده است که در زمینه نهادهای ایجاد شده برای تسهیل روحیه مذهبی رخ می دهد. این به یک سفر مستمر برای کشف، حفاظت و تحول اشاره دارد که هدف نهایی آن شامل دستیابی به مزایای روحی، اجتماعی و فیزیکی و همچنین دستاوردهای معنوی است. در زمینه دین، این سفر در چارچوب بزرگ تر نهادها و سنت هایی رخ می دهد که هدف آنها تسهیل روحیه معنوی است. به این منظور، نهادهای مذهبی طبق تعریف اعضای خود را تشویق می کنند زندگی خود را بر مبنای مجموعه ای از دستورالعمل هایی پیش ببرند که یک شخص مقدس آنها را ارائه می کند. چنین دستورالعمل هایی ممکن است شامل حضور در مراسم مذهبی، شرکت در خدمات رسانی، مطالعه ادبیات مقدس، اجتناب از گناهان مذهبی و اجرای فضیلت ها و مشارکت در جامعه مذهبی باشد.

Abstract

Discussions in the mental health disciplines have not always yielded consensus on the definitions of religion and spirituality. Nonetheless, a review of the literature does reveal some core commonalities among the differing conceptualizations. In this encyclopedia entry, we use the following definitions as outlined in the APA Handbook of Psychology, Religion and Spirituality (Pargament, 2013).Religion is defined as ‘the search for significance that occurs within the context of established institutions that are designed to facilitate spirituality.’ This refers to an ‘ongoing journey of discovery, conservation, and transformation,’ whose end goals include attainment of psychological, social, and physical benefits, in addition to its spiritual gains. In the context of religion, this journey occurs within the larger framework of established institutions and traditions that aim to facilitate spirituality. To this end of spiritual attainment, religious institutions by definition encourage their members to construct their lives around a set of guidelines that are embedded with sacred character. Such guidelines may include engaging in religious rituals, attending services, studying sacred literature, avoiding religious vices and practicing virtues, and participating in a religious community