اطلاعیه

مقاله ترجمه شده تعامل اجتماعی ،بسط و یادگیری با عوامل آموزشی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: R99

سال نشر: ۲۰۱۲

نام ناشر (پایگاه داده):

نام مجله: —

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۱ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۸   صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده:   ۱۵۰۰۰ تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  اوه ، استیسی عزیز! تعامل اجتماعی ،بسط و یادگیری با عوامل آموزشی

عنوان انگلیسی:

“Oh, dear Stacy!” Social interaction, elaboration, and learning with teachable agents

چکیده فارسی:

پی بردن به نحوه درک کودکان و تعامل آن ها با عوامل آموزشی(سیستم هایی که کودکان به کمک یک شخصیت ساختگی قرار گرفته درسیستم آموزش خصوصی هوشمند،آموزش می بینند.)می تواند درک و بینشی کلی نسبت به اثرات تعامل اجتماعی در یادگیری به کمک سیستم آموزش خصوصی هوشمند ایجاد کند.پس نتایج حاصل از پژوهش فکر با صدای بلند را ارائه می دهیم که به موجب آن کودکان آموختند تا تجربه شان را از تدریس استیسی بیان کنند.استیسی یک وسیله آموزشی است که به کمک دانش آموز قادر به حل معادلات خطی است.ما نقش درمانی او را به عنوان یک دوست در نظر گرفتیم،درابتدا شخص خود را با استیسی هماهنگ می کند و این کار را با استفاده از ضمائری چون ما یا شما به جای او یا آن،که به طور قابل توجهی منطبق بر آموزش دانش آموز است،انجام می دهد،پیامد تهدید شوخی آمیزمثل اذیت کردن،توضیحات دقیق از رفتار استیسی به عنوان شخص سوم و بیان های تدریس خصوصی رسمی،باعث کاهش نتایج یادگیری می شوند. به علاوه دریافتیم که اشتباهات عامل آموزشی،یک عامل پیش بینی شده قابل توجه در عدم هماهنگی دانش آموزان با عوامل آموزشی است.

Abstract

Understanding how children perceive and interact with teachable agents (systems where children learn through teaching a synthetic character embedded in an intelligent tutoring system) can provide insight into the effects of so-cial interaction on learning with intelligent tutoring systems. We describe results from a think-aloud study where children were instructed to narrate their experience teaching Stacy, an agent who can learn to solve linear equations with the student’s help. We found treating her as a partner, primarily through aligning oneself with Stacy using pronouns like you or we rather than she or it significantly correlates with student learning, as do playful face-threatening comments such as teasing, while elaborate explanations of Stacy’s behavior in the third-person and formal tutoring statements reduce learning gains. Additionally, we found that the agent’s mistakes were a significant predictor for students shifting away from alignment with the agent