اطلاعیه

مقاله ترجمه شده فرهنگ و تحول مدارس: بررسی تاثیرات فرهنگ مدرسه در فرآیند تغییرات

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: R97

سال نشر: ۲۰۰۴

نام ناشر (پایگاه داده): —-

نام مجله:  

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۲ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۸  صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده:   ۱۵۰۰۰ تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  فرهنگ و تحول مدارس: بررسی تاثیرات فرهنگ مدرسه در فرآیند تغییرات

عنوان انگلیسی:

School Culture and Change: An Examination of the Effects of School Culture on the Process of Change

چکیده فارسی:

فرهنگ مدرسه عنصری فراگیر از مدارس است. با این حال تعریف آن فرّار و دشوار می باشد. درک فرهنگ مدرسه عاملی مهم در هراقدام اصلاحاتی است. هرگونه تغییری در مدارس اغلب با مقاومت روبه رو شده و به دلیل اینکه اصلاحات برخلاف این جنبه مبهم (ولی در عین حال دربرگیرنده) هستند، با شکست مواجه می شوند. این مقاله فرهنگ اعمال شده به مدارس را تعریف کرده و تاثیرات آن را برروی معلم ها و در کل مدارس بررسی می کند. مفروضات پایه کارکنان مدارس که فرهنگ مدارس را شرح می دهد نیز مورد بررسی قرار می گیرد. دلایل تایید یا رد تغییرات نیز توضیح داده می شوند

Abstract

School culture is a pervasive element of schools, yet it is elusive and difficult to define. Understanding school culture is an essential factor in any reform initiative. Any type of change introduced to schools is often met with resistance and is doomed to failure as a result of the reform being counter to this nebulous, yet all-encompassing facet – school culture. This article defines culture as it applies to schools and examines the effects of school culture on teachers and schools in general. Underlying assumptions held by school personnel that articulate the culture of schools is also examined. The reasons for change to be accepted or rejected are also discussed.