مقاله ترجمه شده تاثیرات وابسته به آموزش – علاقمندی دانش آموزان و عملکرد یادگیری

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: R94

قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۰۰۰۰  تومان

تعداد صفحه انگلیسی:  ۶

سال نشر: ۲۰۰۷

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۴   صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  تاثیرات وابسته به آموزش – علاقمندی دانش آموزان و عملکرد یادگیری

عنوان انگلیسی:

Pedagogical affect, student interest, and learning performance

چکیده فارسی:

بهره برداری از نمونه بیش از ۱۰۰۰ دانش آموز –این مطالعه نشان می دهد که یادگیری دانش آموزان مستقیما به علاقمندی آنها – تاثیرات آموزشی و  عملکرد یادگیری و به تعامل معلم – دانش آموز – واکنش معلم – سازمان دهی دوره – علاقمندی /نگرانی معلم و عملکرد فراگیری دانش آموز بستگی دارد.  علاقمندی /نگرانی با تاثیر گذاری بر عملکرد فراگیری به علائق دانش آموز تاثیر می گذارد. نتایج آن توصیه هایی برای مدارس ، مدیران دپارتمان و مدیران دانشگاه بدست می دهد.

Abstract

Using a sample of more than 1000 students, this study reveals that students’ perceived learning depends directly on their interest, pedagogical affect, and their learning performance and indirectly on the student–instructor interaction, the instructor’s responsiveness, course organization, the instructor’s likeability/concern, and the student’s learning performance. Likeability/concern indirectly affects student interest by influencing learning performance. The results yield recommendations for schools, department heads, and university administrators