اطلاعیه

مقاله ترجمه شده کنترل شناختی هیجان

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: R80

سال نشر: ۲۰۰۵

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:  TRENDS in Cognitive Sciences

نوع مقاله: مروری (Review article)

تعداد صفحه انگلیسی: ۸  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۲   صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۴۰۰۰  تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  کنترل شناختی هیجان

عنوان انگلیسی:

The cognitive control of emotion

چکیده فارسی:

توانایی کنترل کردن هیجان برای سازگاری انسان اهمیت زیادی دارد پرسش هایی که در مورد پایه های عصبی تنظیم هیجان مطرح شده اند به تازگی اهمیت بیشتری یافته اند، زیرا با یشرفتهایی که در مطالعات تصویرسازی عملکردی در انسانها به وجود امده است، بررسی مستقیم راهبردهای کنترلی که از فرایندهای شناختی سطح بالا استفا ده میکنند و مطالعه انها در نمونه های غیرانسانی دشوار است، میسر شده است.چنین مطالعاتی دو مورد را بررسی کرده اند: ۱)کنترل توجه و ۲)تغییردادن شناختی معنای محرکهایی که هیجان برانگیز هستند. این دو نوع تنظیم هیجان به تعامل میان سیستم های کنترل پیش پیشانی و کمربندی و سیستم های قشری و زیرقشری تولید کننده هیجان بستگی دارد. روی هم رفته، نتایج حاکی از یک ساختار عملکردی برای کنترل شناختی هیجان هستند که با یافته هایی که از پژوهش های دیگر در مورد هیجان روی انسانها و غیرانسانها صورت گرفته است همخوان میباشد.

Abstract

The capacity to control emotion is important for human adaptation. Questions about the neural bases of emotion regulation have recently taken on new importance, as functional imaging studies in humans have permitted direct investigation of control strategies that draw upon higher cognitive processes difficult to study in nonhumans. Such studies have examined (1) controlling attention to, and (2) cognitively changing the meaning of, emotionally evocative stimuli. These two forms of emotion regulation depend upon interactions between prefrontal and cingulate control systems and cortical and subcortical emotion-generative systems. Taken together, the results suggest a functional architecture for the cognitive control of emotion that dovetails with findings from other human and nonhuman research on emotion.