اطلاعیه

مقاله ترجمه شده اثرات بازخورد اجتماعی-مقایسه ای بر یادگیری مهارت حرکتی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: R49

سال نشر: ۲۰۱۰

نام ناشر (پایگاه داده): Taylor & Francis

نام مجله: THE QUARTERLY JOURNAL OF EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۲  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۵  صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده:   ۱۶۰۰۰ تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  اثرات بازخورد اجتماعی-مقایسه ای بر یادگیری مهارت حرکتی

عنوان انگلیسی:

Social-comparative feedback affects motor skill learning

چکیده فارسی:

این پژوهش تاثیرات انگیزشی بازخورد را بر یادگیری حرکتی بررسی کرد. به طور خاص، ما تاثیر بازخورد اجتماعی-مقایسه ای را بر یادگیری یک کار تعادلی (stabilometer) ارزیابی کردیم. گروه های پژوهش علاوه بر دریافت بازخورد واقعی (نمرات خطا نشان دهنده ی انحراف از موقعیت سکوی افقی هدف هستند) در مورد عملکرد خودشان، بعد از هر آزمایش، اطلاعات هنجاری نادرستی را در مورد “میانگین” نمرات گروه مقابل دریافت کردند. نمرات میانگین عملکرد نشان میداد که عملکرد آزمودنی ها یا بالاتر (گروه بهتر) یا پایین تر (گروه بدتر) بود.

به گروه کنترل فقط بازخوردی صحیحی در مورد عملکردشان داده میشد و آنها بازخورد هنجاری دریافت نمیکردند.یادگیری به عنوان عملکردی از بازخورد اجتماعی- مقایسه ای در یک تست حافظه که سه روز بعد از دو روز تمرین اجرا شد تعیین گشت. بازخورد هنجاری بر یادگیری کار تعادلی تاثیر گذاشت: گروه بهتر در مقایسه با گروه بدتر و کنترل در آزمون حافظه، عملکرد تعادلی موثرتری داشتند. علاوه بر این، سازگاری های تعادلی فراوانی-بالا/دامنه-پایین که نشان دهنده ی کنترل خودکار بر حرکت بود در گروه بهتر، در مقایسه با گروه بدتر، بهتر بود. این یافته ها نشان داد که بازخورد هنجاری مثبت تاثیر تسهیلی بر یادگیری حرکتی دارد.

Abstract

This study examined motivational effects of feedback on motor learning. Specifically, we investigated the influence of social-comparative feedback on the learning of a balance task (stabilometer). In addition to veridical feedback (error scores reflecting deviation from the target horizontal platform position) about their own performance after each trial, two groups received false normative information about the “average” score of others on that trial. Average performance scores indicated that the participant’s performance was either above (better group) or below (worse group) the average, respectively.

A control group received veridical feedback about trial performance without normative feedback. Learning as a function of social-comparative feedback was determined in a retention test without feedback, performed on a third day following two days of practice. Normative feedback affected the learning of the balance task: The better group demonstrated more effective balance performance than both the worse and control groups on the retention test. Furthermore, high-frequency/low-amplitude balance adjustments, indicative of more automatic control of movement, were greater in the better than in the worse group. The control group exhibited more limited learning and less automaticity than both the better and the worse groups. The findings indicate that positive normative feedback had a facilitatory effect on motor learning.