اطلاعیه

مقاله ترجمه شده برنامه های یادگیری طولانی مدت در زندان: تاثیر شبکه های اجتماعی بر شرکت در آنها

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: R46

سال نشر: ۲۰۱۴

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Procedia – Social and Behavioral Sciences

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۶ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۲  صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۵۰۰۰تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  برنامه های یادگیری طولانی مدت در زندان: تاثیر شبکه های اجتماعی بر شرکت در آنها

عنوان انگلیسی:

Lifelong learning programs in prison: influence of social networks on participation

چکیده فارسی:

این مقاله رابطه بین تماس های اجتماعی زندانیان و شرکت در فعالیت های یادگیری طولانی مدت را مورد بررسی قرار میدهد. پیشینه پژوهشی در رابطه با فاکتورهایی که مربوط به تصمیم گیری در رابطه با شرکت کردن می شود بیشتر بر روی سطوح فردی و سازمانی تمرکز می کند. فاکتورهایی که بر سطح رابطه ای تاثیر می گذارد معمولا در نظر گرفته نمی شوند. بر اساس پیشینه پژوهشی و آنالیز گروه تمرکز، یافته ها رابطه های مثبت و همچنین منفی را بر روی دسته گسترده ای از شبکه های اجتماعی نشان دادند. نتیجه گیری بر روی نیاز بر فهم اهمیت شبکه های اجتماعی تاکید می کند و نشان می دهد چگونه این یافته ها ممکن است به کار گرفته شود تا برنامه های یادگیری بلند مدت در زندان را بهینه سازی کند

Abstract

This paper investigates the relationships between social contacts of prisoners and participation in lifelong learning activities. Literature on factors related to the decision to participate mainly concentrate on personal or on organizational level. Factors affecting the relational level are seldom taken into consideration. Based on a literature review and analysis of focus groups, the findings demonstrate the positive as well as the negative relationships on a wide range of social networks. The discussion highlights the need to acknowledge the importance of social networks and demonstrates how these findings may be implemented in order to optimize lifelong learning programs in prison.