اطلاعیه

مقاله ترجمه شده تاثیر مشخصات محیطی بر روی فعالیت جسمانی در میان نوجوانان چاق

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: R42

سال نشر: ۲۰۱۴

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Procedia – Social and Behavioral Sciences

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۸  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۸   صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۵۰۰۰  تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  تاثیر مشخصات محیطی بر روی فعالیت جسمانی در میان نوجوانان چاق: پارک های محله‌ای شهری

عنوان انگلیسی:

Environmental Characteristics Influences on Physical Activity among Overweight Adolescents: Urban neighbourhood parks

چکیده فارسی:

ارتباط مابین مشخصات محیطی پارک محله‌ای و فعالیت جسمانی نوجوانان به طور ناکافی درک شد است. بنابراین، مطالعه حاضر درصدد کشف مشخصات محیطی پارک‌های محله‌ای است که بر روی فعالیت جسمانی از منظر نوجوانان چاق، تأثیر می‌گذارد. مشارکت‌کنندگان با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند معیار، انتخاب شده‌اند. مصاحبه‌های نیمه‌ساخت‌یافته کاملی با ۳۳ نوجوان چاق مابین ۱۳ و ۱۷ سالگی، بطور موفقیت‌آمیزی انجام شد. مصاحبه‌ها، ثبت، رونویسی و بر اساس تجزیه و تحلیل محتوی موضوعی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که محیطی اجتماعی و فیزیکی بر روی فعالیت جسمانی و استفاده از پارک‌های محله‌ای، تأثیر می‌گذارد. درنظر گرفتن این مشخصات محیطی در توسعه مداخلات فعالیت جسمانی که با هدف ارتقاء فعالیت جسمانی در میان نوجوانان چاق صورت می‌گیرد، ضروری است.

واژگان کلیدی: سلامت نوجوانان؛ مشخصات محیطی؛ پارک محله‌ای؛ اضافه وزن؛ فعالیت جسمانی

Abstract

The link between environmental characteristics of neighborhood park and adolescents’ physical activity is poorly understood. Therefore, present study aims to explore the environmental characteristics of the neighbourhood parks that influence physical activity from the perception of overweight adolescents. Participants were selected using criterion purposive sampling. In-depth semi-structured interviews with 33 overweight adolescents between 13 and 17 years old successfully done. Interviews recorded, transcribed and analyzed based on thematic content analysis. The results showed that physical and social environment influenced physical activity and neighbourhood parks usage. It is essential to consider these environmental characteristics in developing physical activity intervention that aim to promote physical activity among overweight adolescents.