اطلاعیه

مقاله ترجمه شده نشانه های استرس پس اززلزله در نوجوانان در معرض زلزله: ارتباط با خودکارامدی، شدت درک شده، و ترس

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: R34

سال نشر: ۲۰۱۴

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: International Journal of Clinical and Health Psychology

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۶ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۱   صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۵۰۰۰  تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  نشانه های استرس پس اززلزله در نوجوانان در معرض زلزله: ارتباط با خودکارامدی، شدت درک شده، و ترس

عنوان انگلیسی:

Post-traumatic stress symptoms in adolescents exposed to an earthquake: Association with self-efficacy, perceived magnitude, and fear

چکیده فارسی:

هدف این مطالعه ارزیابی ارتباط بین قدرت یک زلزله، ترس تجربه شده، باور به خودکارامدی و نشانه های استرس پس از حادثه در نوجوانان می باشد. ما باور به خودکارامدی را برای پیش بینی نشانه های استرس پس از حادثه انتظار داریم و این رابطه بوسیله ترس تعدیل می شود. ما  اطلاعات را از  پروژه ای طولی در توسعه  هنجاری نوجوانان استفاده کردیم  که بر اساس روشی بود که در زلزله ۲۰۱۰ شیلی استفاده شد. شش ماه قبل از زلزله ، ۲۱۸ نوجوان پاسخگوی  مقیاس باور به خودکارامدی بودند، سه  ماه بعد از زلزله آنها شدت درک شده رویداد، ترسی که تجربه کردند و نشانه های استرس پس از حادثه  را گزارش دادند.

نتایج نشان داد که شدت درک شده با ترس یا علائم استرس پس از حادثه مرتبط نیست، اما باور به خودکارامدی و ترس با نشانه های استرس پس از حادثه مرتبط بود. نقش فرض شده ترس به عنوان یک تعدیل کننده در رابطه بین باور خودکارامدی و علائم ترس پس از حادثه بوسیله داده ها تایید شد. نتایج مطالعه، نشان داد که مداخلات پیشگیرانه  با هدف افزایش آگاهی  از چگونگی مواجهه با یک فاجعه ممکن نیست فقط به نجات جان کمک کند، بلکه حس خودکارامدی نوجوانان را نیز افزایش می دهد ، واکنش های عاطفی در ارتباط با حادثه را کاهش می دهد.

Abstract

The objective of this study was to evaluate th×e relationship between the magnitude of an earthquake, the fear experienced, the self-efficacy beliefs, and post-traumatic stress symptoms in adolescents. We expected self-efficacy beliefs to predict post-traumatic stress symptoms, and this relation to be mediated by fear. We used data from a longitudinal project on adolescent normative development that was under way at the time of the 2010 earthquake in Chile. Six months before the earthquake, 218 adolescents responded to a self-efficacy beliefs scale; three months after the earthquake they reported the perceived magnitude of the event, the fear they experienced, and their post-traumatic stress symptoms.

Results showed that perceived magnitude was not associated with fear or post-traumatic stress symptoms, but self-efficacy beliefs and fear were associated with post-traumatic stress symptoms. The hypothesized role of fear as a mediator in the relation between self-efficacy beliefs and post-traumatic stress symptoms was supported by the data. The results of the study, suggest that preventive interventions aimed to increase awareness of how to face a disaster may not only contribute to save lives but may also increase adolescentś sense of personal efficacy, reducing subsequent emotional reactivity associated with the event.