اطلاعیه

مقاله انگلیسی فرهنگ ایمنی و قدرت: تعامل بین درک فرهنگ ایمنی ، سلسله مراتب سازمانی و فرهنگ ملی

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۰ دارای ۱۲ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M964

سال نشر: ۲۰۲۰

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:  Safety Science

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۲ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۰ :  فرهنگ ایمنی و قدرت: تعامل بین درک فرهنگ ایمنی ، سلسله مراتب سازمانی و فرهنگ ملی

عنوان کامل انگلیسی:

Safety culture and power: Interactions between perceptions of safety culture, organisational hierarchy, and national culture

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M964)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

اقداماتی که مستلزم پویایی قدرت هستند برای حفظ ایمنی سازمان (به طور مثال حمایت کردن ، به چالش کشیدن رفتار ضعیف ، پذیرش خطا ، برقراری ارتباط ایمن) ضروری هستند ، و فرض بر این است که مشارکت کارکنان در این موارد از طریق شناخت آنها از فرهنگ ایمنی شکل می گیرد. این شناخت ها ، به نوبه خود ، با (۱) سِمَت های درون یک سلسله مراتب سازمانی (که باعث می شود اقدامات وابسته به قدرت کمتر یا بیشتر تهدیدآمیز شوند) و (۲) ارزش های اجتماعی برای فاصله قدرت (به عنوان مثال به چالش کشیدن قدرت)، همراه هستند. با بررسی نمونه ای از ۱۳،۵۷۳ نفر از کارکنان کنترل ترافیک هوایی (کنترل کننده ها ، مهندسین ، اداری و مدیریتی) از ۲۱ شرکت ارائه دهنده خدمات ترافیک هوایی ملی ، مجددا این فرضیات را تأیید می کنیم که مدیران نسبت به کارکنان خط مقدم،  درک مثبت تری از فرهنگ ایمنی دارند (فرضیه ۱) ، و اینکه کارکنان در کشورهایی که فاصله قدرت کمتری دارند نسبت به کشورهایی که ارزش های تعیین شده ای برای سلسله مراتب و قدرت دارند ، گزارش مثبت تری از فرهنگ ایمنی ارائه می کنند. سپس ، برای اولین بار ، اثر متقابل بین این دو عامل را بررسی کرده و دریافتیم که تفاوت در ادراک فرهنگ ایمنی بین کارکنانی که در سطوح بالاتر سلسله مراتب (مدیریت) و کارکنانی که در سطوح پایین تر سلسله مراتب (کارمندان کنترل ترافیک هوایی و اداری) قرار دارند، به دلیل فاصله زیاد قدرت در سطوح ملی ، افزایش یافته است (فرضیه ۳). این مطالعه با نظریه پردازی در مورد نقش قدرت در نظریه فرهنگ ایمنی و تأثیر آن بر ادراکات فرهنگ ایمنی ، به ادبیات کمک می کند. تحقیقات آتی در مورد فرهنگ  ایمنی ممکن است از این موضوع که  چگونه پویایی قدرت در سطوح رئیس و مرئوس ایجاد شده و تجلی می یابد، بهره مند شوند.

 واژه‌های کلیدی: فرهنگ ایمنی ، فاصله قدرت ، فرهنگ ملی ، ارزش ها ، فرهنگ سازمانی ، سلسله مراتب

۱.مقدمه

“فرهنگ ایمنی” به نگرش ها ، ارزش ها و ادراکات مشترک نسبت به ایمنی که توسط گروه های سازمانی مطرح می شود، اشاره دارد ، با این فرض که فرهنگ ایمنی هم حاصل و هم عامل اقدامات مرتبط با ریسک است (Choudhry et al., 2007; Cooper, 2000; Hale, 2000; Pidgeon, 1998). این مفهوم پس از حوادث چرنوبیل و چلنجر برجسته شد ،و برای تشریح و سنجش ویژگی های روانشناختی و رفتاری سازمان هایی که می توانند منجر به حوادث شوند یا مانع از حوادث شوند ، به کار می رود. برای این منظور ، سنجش فرهنگ ایمنی ، که اغلب از طریق بررسی کارکنان انجام می شود ، بخشی جدایی ناپذیر از مدیریت ریسک سازمانی در بسیاری از صنایع است (Choudhry et al.، ۲۰۰۷؛ flin et al.، ۲۰۰۰؛ Guldenmund، ۲۰۰۰) و به تغییرات در خط مشی ها و عملکرد سازمانی مرتبط می باشد (DeJoy، ۲۰۰۵؛ Langford et al.، ۲۰۰۰؛ Mannion et al.، ۲۰۰۹)…

۵.جمع بندی

برای اولین بار ، ما نشان داده ایم که ادراک فرهنگ ایمنی تحت تأثیر اثرات متقابل تخصیص ارزش های ملی برای فاصله قدرت و قدرت اعطا شده توسط سِمَت های درون یک سلسله مراتب است. این امر با نظریه پردازی نقش قدرت در نظریه فرهنگ ایمنی و بررسی چگونگی تجلی و تعیین فرهنگ ایمنی بالقوه به ادبیات کمک می کند. این امر هنگام ارزیابی و تلاش برای تغییر فرهنگ ایمنی سازمان، اهمیت در نظر گرفتن این موضوع که چگونه پویایی قدرت در سطوح رئیس و مرئوس ایجاد و ظاهر می گردد را برجسته می کند.

Abstract

Practices that involve power dynamics are integral to maintaining organisational safety (e.g. speaking-up, challenging poor behaviour, admitting error, communicating on safety), and staff engagement in these is assumed to be shaped by perceptions of safety culture. These perceptions, in-turn, are associated with (1) positions within an organisational hierarchy (which makes power-related acts more or less threatening), and (2) societal values for power distance (e.g. challenging authority). With a sample of 13,573 of air traffic control staff (controllers, engineers, administrative, and management) from 21 national air traffic providers, we reconfirm the observation that managers perceive safety culture more positively than frontline staff (hypothesis 1), and that workers in countries with established values for hierarchy and power report safety culture as less positive than those from countries with low power distance (hypothesis 2). We then, for the first time, examine the interaction between these two factors, and establish that differences in safety culture perceptions between those higher in the hierarchy (management) and those lower in the hierarchy (air traffic controllers and administrative staff) are exacerbated by national contexts for large power distance (hypothesis 3). The study contributes to the literature by theorising the role of power in safety culture theory, and its influence upon safety culture perceptions. Moving forward, safety culture research and interventions may benefit from considering how power exists and manifests at the level of superior-subordinate dynamics.

Keywords: Safety culture, Power distance, National culture, Values ,Organisational culture ,Hierarchy

۱.Introduction

 ‘Safety culture’ refers to shared attitudes, values and perceptions towards safety held by organisational groups, with it being that assumed that safety culture is both a product and driver of risk-related practices (Choudhry et al., 2007; Cooper, 2000; Hale, 2000; Pidgeon, 1998). The concept rose to prominence in the aftermath of the Chernobyl and Challenger accidents, and is used to characterise and measure psychological and behavioural characteristics of organisations that can lead to, or prevent, accidents. To this end, safety culture measurement, often conducted through employee surveys, is an integral part of organisational risk management in many industries (Choudhry et al., 2007; Flin et al., 2000; Guldenmund, 2000) and is linked to changes in organisational policy and practice (DeJoy, 2005; Langford et al., 2000; Mannion et al., 2009)…

۵.Conclusions

For the first time, we have demonstrated that safety culture perceptions are affected by the interaction of national values for power distance and power conferred by position within a hierarchy. This contributes to the literature by theorising the role of power in safety culture theory, and examining how it manifests and potentially determines safety culture. It highlights the importance of considering how power exists and manifests at the level of superior-subordinate dynamics when assessing and attempting to change organisational safety culture.

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات مدیریت ۲۰۲۳

مقالات رفتار سازمانی ۲۰۲۳

مقالات فرهنگ سازمانی ۲۰۲۳

مقالات مدیریت ایمنی ۲۰۲۳