اطلاعیه

مقاله ترجمه شده ادراک از ریسک خدمات و استراتژی های مدیریت ریسک در گردشگری مشارکتی  معاملات بین تجار

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: M565

سال نشر: ۲۰۱۵

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Tourism Management Perspectives

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:۱۱  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۳۴  صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده:   ۲۲۰۰۰ تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  ادراک از ریسک خدمات و استراتژی های مدیریت ریسک در گردشگری مشارکتی  معاملات بین تجار

عنوان انگلیسی:

Service risk perceptions and risk management strategies in business-to-business tourism partnerships

چکیده فارسی:

با وجود اینکه برنامه های مدیریت ریسک، رفتار شبکه توزیع، و تحقیقات ریسک های گردشگری در طول سال های گذشته در مدیریت گردشگری اهمیت قابل توجهی بدست آورده اند، اما تحقیقات بسیار کمی در زمینه نحوه درک سازمان دهندگان تورهای توریستی از ریسک انجام شده است که مرتبط با همکاری خدمات در زنجیره ارزش و انواع استراتژی بکار گرفته شده برای کنترل این ریسک ها هستند. این مطالعه به بررسی راه های درک خدمات دهندگان تور های ورودی (ITOs) در ماداگاسکار از زنجیره ارزش گردشگری در شرایط ریسک بالادستی (نسبت به ارائه دهندگان خدمات محلی) و پایین دستی (نسبت به آژانس های برون مرزی) و انواع استراتژی های آنها برای مقابله با این ریسک ها می پردازد. این یافته ها پیشنهاد می نماید که کیفیت تنظیم نشده خدمات در میان ارائه دهندگان خدمات محلی نشان دهنده عامل ریسک عمده ای برای خدمات دهندگان تور های ورودی است. دسته بندی های دیگر ریسک بالادستیِ زنجیره ارزش خدمات شامل محصول و محدودیت های زیرساخت و عدم شایستگی است. پایین دستِ زنجیره ارزش، انتظارات بازار و اطلاعات در مورد مقصد به عنوان عوامل ریسک محسوب می شوند. برای جذب این ریسک ها، خدمات دهندگان تور های ورودی به طور معمول تحلیل بازار و ارتباطات و به دنبال آن کنترل و بهبود ارزش خلق مشترک، توسعه شایستگی و تنوع را اعمال می نمایند. این مطالعه بر شکاف بین آنچه که به عنوان دسته ریسک اصلی شناخته شده (کیفیت تنظیم نشده خدمات بالادست) و استراتژی برای به حداقل رساندن ریسک های خدمات (پایین دستِ ارتباطات بازار) در زنجیره ارزش گردشگری تاکید دارد. بر اساس این یافته ها، نویسندگان یک الگوی مفهومی برای پیش بینی رفتارهای مقابله با ریسک در گردشگری مشارکتی معاملات بین تجار را پیشنهاد نموده و به بحث در مورد راه های افزودن ارزش مشارکت معاملات بین تجار در زنجیره ارزش گردشگری بالادست و پایین دست در میان سازمان دهندگان تور می پردازند.

واژگان کلیدی: ریسک های گردشگری، درک ریسک، رفتار مقابله با ریسک، زنجیره ارزش گردشگری، خدمات دهدگان تور های ورودی، مدیریت ریسک

۱. مقدمه

صنعت گردشگری و مهمان نوازی شاهد افزایش رقابت میان سازمان دهندگان تورهای گردشگری، به خصوص با رشد سیستم رزرو جهانی و بازگشایی بسیاری از مقصد های جدید در گردشگری به عنوان بخشی از توسعه اقتصادی و فرایند جهانی شدن بوده است (هاید و دیکراپ ۲۰۱۱). با توجه به این رقابت شدید، کیفیت محصولات مقصد گردشگری به عنوان عاملی است که اهمیت حیاتی در انتخاب مقصد گردشگران فراتر از هزینه و راحتی سفر دارد (به عنوان مثال، کریک و اسپنسر، ۲۰۱۱؛ دان، فلاناگان، و باکلی ۲۰۱۱). از آنجا که اکثر محصولات مقصد حاصل همکاری های مبتنی بر شبکه در میان ارائه دهندگان خدمات مستقل هستند، در نتیجه همکاری خدمات بین تامین کنندگان و سازمان دهندگان گردشگری که واسطه ای برای حصول اطمینان از ثبات کیفیت محصول در زنجیره ارزش هستند از اهمیت بسیار زیادی برخوردار هستند.

Abstract

While risk management, distribution channel behavior, and tourist risks research agendas have gained considerable attention in tourism management over the past years, there is a lack of research on how tour organizers perceive risk related to service collaboration in the value chain and what strategies they apply to handle these risks. This study explores the ways in which incoming tour operators (ITOs) in Madagascar perceive the tourism value chain in terms of risk upstream (towards local service providers) and downstream (towards outbound agencies) and what strategies they apply to cope with these risks. The findings suggest that uncalibrated service quality among local service providers represents a major risk factor for ITOs. Additional risk categories upstream the service value chain include product and infrastructure constraints and competence lack. Downstream the value chain, market expectation and information about the destination are perceived as risk factors. To absorb these risks, ITOs commonly apply market analysis and communication followed by control and enhancement of value co-creation, competence development, and diversification. This study emphasizes the gap between what is perceived as the dominating risk category (uncalibrated service quality upstream) and the strategy that is applied to minimize service risks (market communication downstream) in the tourism value chain. Based on the findings, the authors propose a conceptual model for predicting risk-coping behaviors in business-to-business tourism partnerships and discuss the ways in which tour organizers can deliver added value in business-to-business partnerships both upstream and downstream the tourism value chain.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.