اطلاعیه

مقاله ترجمه شده اهمیت مدیریت دانش و سازمان های یادگیرنده در پویایی دانش سازمان ها

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:M74

قیمت فایل ترجمه شده:   ۱۰۰۰۰ تومان

تعداد صفحه انگلیسی:۱۱

سال نشر: ۲۰۱۲

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۱   صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده اهمیت مدیریت دانش و سازمان های یادگیرنده در پویایی دانش سازمان ها

عنوان انگلیسی:

The Importance Of Concepts Of Knowledge Management And Learning Organization In Managing The Knowledge – Flow In Organizations

چکیده فارسی:

داش اقتصادی ضرورتی نوین و نیازی تحمیل شده می باشد که منجر به برتری در رقابت پایدار می شود. امروزه رسیدن به برتری دانش منجر به یک مزیت رقابتی پایدار می شود.بنابراین تعجب آور نیست که دانش اساس رقابت پایدار شناخته شده است.این مکانیزم نه تنها برای افراد بلکه برای سازمانها نیز ضروری می باشد.امروزه برخی از مفروضات مهم برای کسب کارهای پیشرفته سازمانها عبارتند از تنوع در محصولات،نوآوری پویا،لزوم مدیریت غیرمستقیم و تبادل دانش می باشند.سازمانهای کنونی علاوه بر تولید دانش ساده به دنبال فراهم کردن خلاقیت و ارزش آن در سازمانها می باشند.در این معنا توجه ویژه ای به مفهوم مدیریت دانش و سازمانهای یادگیرنده می شودکه باید دانش به شکل موثر در زمان و مکان درست بکار گرفته شود با استفاده از این مفهوم دانش مبنای دستیابی سازمانها به مزیت رقابتی محسوب می شود تا به سرعت و به طور کارا از دانششان استفاده کنند.

اهداف این مقاله عبارتند از:

۱-        آگاهی از اینکه چگونه سازمانها به اهمیت دانش به عنوان موضوعی کلیدی در اقتصاد مدرن دست پیدا می کنند.

۲-        کشف راههای که سازمانها برای امروزی کردن دانششان به منظور دستیابی به مزیت رقابتی پایدار استفاده میکنند.

۳-        تحلیل جریان دانش از تبادل تا موانع آن در سازمانها.

واژگان کلیدی:دانش اقتصادی،جریان دانش،مدیریت دانش،سازمانهای یادگیرنده

۱-         اقتصاد دانش

پیتر دراکر به عنوان اولین نویسنده اشاره کرد که دانش می تواند در ایجاد منافع اقتصادی در سازمانها و اجتماع مهم باشد او به طور کلی این نوع از اقتصاد را اقتصاد دانایی نامید. در کتاب عصر ناپیوستگی  در فصل ۱۲ با عنوان اقتصاد دانایی نوشته است که اقتصاد در حال حاضر با تمرکز بر نیروهایی  در آینده تغییر می کند. (Drucker, 1992, pp. 263–۲۶۸)از جمله این چالشها اقتصادی و اجتماعی می توان از توسعه سریع فناوری،شکل گرفتن یک اقتصاد نوین و جهانی شدن آن نام برد. پیتر دراکر نیاز به  آموزش دانش و پیامدهای آن برای رهبران جامعه را در اقتصاد جدید مورد تاکید قرار می دهد.  تقریبا تمامی نویسندگانی  که سعی کرده اند تعریفی اساسی از خصوصیات و ویژگی های مدیریت دانش ارائه بدهند معتقدند که ابزارهای کلیدی این نوع اقتصاد عبارتند از:ارزیابی اطلاعات،سازمانهای انعطاف پذیر،دانش،مهارت و یادگیری،خلاقیت و شبکه های تبادل دانش،سازمانهای یادگیرنده و سیستم های ابتکاری، رقابت و تولید(Houghton et al, 2000)..

دانش و یادگیری پایدار از عوامل کلیدی موفقیت  در حیطه اقتصاد نوین محسوب می شود. بخش از ارزش افزوده ای که تولیدات یا خدماتی به مشتری ارائه می دهد دقیقا همان دانشی است که در محصولات گنجانیده شده است.بنابراین تغییر به سمت دانش به عنوان یک منبع حیاتی و با ارزش محسوب می شود. بدیهی است که اقتصاد نوین باید به وسیله افرادی رهبری شود که بتوانند به شکل موثر با مدیریتی کارا در دانش با نگهداشتن خلاقیت ، به اشتراک گذاری دانش و ترکیب آن در سازمان ، یکپارچه سازی دانش در محصولات و خدمات گام برداشته و در همه این فرایندها نسبت به دیگر رقبای خود سریعتر عمل کنند.

Abstract

Knowledge economy imposes new demands and imperatives. To achieve a sustainable competitive advantage today means to achieve primacy in knowledge. Therefore it is not surprising that the move towards knowledge-based competitive advantage has become an imperative, not only for individuals, but also for organizational and national strategies. The drastic shift from products to services, observing knowledge as the product, constant innovation, the necessity of managing intangible assets, and the free flow of knowledge, present some of the postulates for modern businesses and organizations. Organizations today seek not only the simple generation of knowledge, but also to provide the knowledge that will create added value to the organization. In this sense, special attention is paid to the concept (s) of knowledge management and learning organization, which should provide the right knowledge at the right place at the right time. By applying the above (s) of concepts, organizations achieve their competitive advantage based on what they know, how effectively and quickly they acquire and use their knowledge. The objectives of this paper are: (1) to determine whether and how the organizations are conscious of the importance of knowledge as the key issue in modern businesses, (2) to explore the ways that organizations use to modernize their knowledge in order to achieve sustainable competitive advantage and (3) to analyze how knowledge is exchanged between employees and what are the main barriers to knowledge-flow in organizations.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.