مقاله انگلیسی با ترجمه آزادسازی مقررات، تغییرات تکنولوژیکی و عملکرد وام ‏دهی تجاری بانک ها

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:M55

قیمت فایل ترجمه شده:   ۱۰۰۰۰ تومان

تعداد صفحه انگلیسی:۱۸

سال نشر: ۲۰۰۵

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۳  صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده: آزادسازی مقررات، تغییرات تکنولوژیکی و عملکرد وام ‏دهی تجاری بانک های بزرگ و کوچک

عنوان انگلیسی:

Deregulation, technological change, and the business-lending performance of large and small banks

 

ترجمه مقدمه:

تغییرات اخیر در مقررات و بکارگیری گسترده تکنولوژیهای جدید بانکداری، اثر شگرفی بر تجارت بانکداری گذاشته است. این تغییرات، معانی و مفاهیم مهمی را برای ساختار رقابتی صنعت بانکداری دارد. بدین ترتیب، ادغام موسسات موجب نگرانی آینده‏ی بانکهای کوچک شده است. بانکهای کوچک، منبع اولیه‏ی تامین مالی موسسات کوچک تجاری که موتور مهمی در رشد اقتصادی هستند، میباشند.

یک نوشته آکادمیک (ادبیات) مهم و اساسی بیان میکند که توسعه روابط و کاهش اطلاعات بی‏تقارن، در مرکز پروسه‏ی میانجی گری مالی قرار دارد. DeYoung و همکاران (۲۰۰۴) بیان میکنند که آزادسازی قوانین و تغییر فنی، صنعت بانکداری را به دو گروه اولیه‏ی سایز مبنا تقسیم کرده است. گروه اول متشکل از موسسات خیلی بزرگ بانکداری است که با استفاده‏ از اطلاعات “سخت”، روابط غیرشخصی، هزینه‏های پایین واحد، و وامهای استاندارد مشخص میشوند. گروه دوم متشکل از بانکهای کوچک است که با استفاده از اطلاعات “نرم”، توسعه روابط، هزینه‏های بالاتر واحد و وامهای غیراستاندارد مشخص میشوند. Berger و همکاران (۲۰۰۲) اظهار میدارند که بخاطر مجموعه‏های مختلفی از پاداشها (مشوقها) در ساختارهای سازمانیِ بانکهای کوچک و بزرگ، بانکهای کوچک (نسبت به بانکهای بزرگ) برتری نسبی در وام‏دهی بر اساس اطلاعات “نرم” دارند. آنها اطلاعات نرم را بدین طریق تعریف میکنند: “اطلاعاتی که نمیتوان آنها را بر اساس اعتبار، از یک نماینده به نماینده دیگر مبادله کرد” (صفحه ۳). زمانیکه بعضی موسسات برای یک دوره کوتاه مدت حضور دارند و/یا موسساتی وجود دارند که فاقد سابقه قابل تایید اطلاعات مالی میباشند، اطلاعات نرم میتوانند در پروسه وام‏دهی مهم باشند (Stein، ۲۰۰۲ را نیز ببینید). بسیاری از این موسسات احتمالا کوچک هستند

Abstract

According to DeYoung et al. [Journal of Financial Services Research, 2004] deregulation and technological change has divided the US banking industry into two primary size-based groups: very large banks, specializing in the use of “hard” information to make standardized loans and smaller banks, specializing in the use of “soft” information and relationship development to make non-standardized loans. We evaluate business-lending performance for small and large banks over the 1993–۲۰۰۱ period. Small business lending by small banks is characterized by relationship development and non-standardized loans. Consistent with DeYoung et al.’s model, we find that, after controlling for market concentration, cost of funds, and a variety of other factors that might influence yields, smaller banks perform better than larger banks in the small business lending market. However, larger banks appear to have the advantage in credit card lending, a market characterized by impersonal relationships and standardized loans. Interestingly, we find evidence that larger banks have been making inroads in the market for the smallest business loans, a result consistent with the use of credit scoring by large banks to make very small business loans [Berger et al., Journal of Money, Credit, and Banking, 2004].