اطلاعیه

مقاله ترجمه شده تاثیر دانش مالک در مورد فناوری اطلاعات بر جهت گیری استراتژیک و پذیرش IT در شرکت ­های کوچک

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:M40

قیمت فایل ترجمه شده:   ۱۰۰۰۰ تومان

تعداد صفحه انگلیسی:۱۹

سال نشر: ۲۰۱۲

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۷  صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده تاثیر دانش مالک در مورد فناوری اطلاعات (IT) بر جهت گیری استراتژیک و پذیرش IT در شرکت ­های کوچک آمریکایی

عنوان انگلیسی:

Impact of owner’s knowledge of information technology (IT) on strategic alignment and IT adoption in US small firms

چکیده فارسی:

هدف– هدف از این مطالعه بررسی تاثیر دانش مالک در مورد فناوری اطلاعات (IT)  در کسب و کار و همراستایی استراتژیک IT ، و استفاده از ​​ IT در چارچوب شرکت های کوچک، با استفاده از دیدگاه مبتنی بر منابع به عنوان یک بنیان نظری است.

طراح/ روش شناسی/رویکرد –  نمونه تصادفی از ۲۱۷ کوچک شرکت های تولیدی و خدمات مالی در ایالات متحده آمریکا به یک پرسشنامه دو صفحه ای که شامل سوالات مربوط به استراتژی های کسب و کار شرکت، میزانی که  IT از هر یک از استراتژی های کسب و کار حمایت می کند، نوع IT مورد استفاده، و سطح دانش IT  مالک پاسخ دادند.

یافته ها  دانش مالک از IT، و همچنین پذیرش IT  سنتی و فنآوری های اینترنت ، در حالی که تفاوت در ویژگی های شرکت کنترل می شود (اندازه، سن، وابستگی صنعت، و تمرکز استراتژیک) پیش بینی کننده قابل توجهی از همراستایی استراتژیک IT می باشد.

مفاهیم عملی – به مالکان شرکت های کوچک توصیه می شود  به دنبال راه های بهبود دانش خود از فناوری اطلاعات، یکپارچه سازی استفاده از فناوری اطلاعات در برنامه ریزی کسب و کار در سطح شرکت، و همچنین بررسی مجدد استراتژی کسب و کار خود و استفاده از IT برای شناسایی و اصلاح نا هماهنگی ها، اگر وجود دارد، باشند.

اصالت / ارزش – از دیدگاه مبتنی بر منابع، دانش مالک ازIT منبعی حیاتی است که به راحتی قابل تدوین نیست، از این رو کمتر در معرض فرسایش رقابتی است، زیرا در دانش ضمنی مالک نهفته است و در استفاده منحصر به فرد اما مکمل از فناوری اطلاعات در پشتیبانی از اهداف استراتژیک شرکت بیان شده است. این مطالعه تایید می کند دانش مالک شرکت کوچک از IT  یک قابلیت دانش محور مهم و یک جزء حیاتی همراستایی استراتژیک کسب و کار-IT است.

کلمات کلیدی دانش مالک از فناوری اطلاعات، فناوری ارتباطات، مطالعات کاربر، همراستایی استراتژیک کسب و کار – IT ، استفاده از فنآوری اطلاعات، دیدگاه مبتنی بر منابع، شرکت های کوچک، ایالات متحده آمریکا

Abstract:

Purpose

– This study seeks to examine the impact of owner’s knowledge of information technology (IT) on business and IT strategic alignment, as well as on IT use in the small firm context, using the resource‐based view as a theoretical foundation.

Design/methodology/approach

– A random sample of 217 small manufacturers and financial services firms in the USA answered a two‐page survey containing questions pertaining to the company’s business strategies, the extent IT supported each business strategy, types of IT used, and the level of owner’s IT knowledge.

Findings

– Owner’s knowledge of IT was found to be a significant predictor of IT strategic alignment, as well as adoption of traditional IT and internet technologies, while controlling for differences in firm attributes (size, age, industry affiliation, and strategic focus).

Practical implications

– Small firm owners are well advised to seek ways of improving their knowledge of IT, integrating IT use in firm‐level business planning, as well as reexamining their business strategy and IT use to detect and correct misalignments, if any.

Originality/value

– From the resource‐based view, the owner’s IT knowledge is a critical resource that cannot be easily codified, hence less susceptible to competitive erosion, since it is embedded in the owner’s tacit knowledge and expressed in the unique but complementary use of IT in support of the firm’s strategic goals. This study confirmed small firm owner’s knowledge of IT as an important, knowledge‐based capability and a vital component of business‐IT strategic alignment.

Keywords:

Owner’s knowledge of information technology, Communications technology, User studies, Business – information technology strategic alignment, Information technology use, Resource‐based view, Small enterprises, United States of America

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.