اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه روش استاندارد سازی در مقابل روش انطباقی در استراتژی بین المللی بازاریابی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:m397

قیمت فایل ترجمه شده:    ۵۵۰۰۰ تومان

تعداد صفحه انگلیسی: ۳۱

سال نشر: ۲۰۰۳

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۳۱ صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی با ترجمه روش استاندارد سازی در مقابل روش انطباقی در استراتژی بین المللی بازاریابی: ارزیابی کامل تحقیقات تجربی

عنوان انگلیسی:

Standardization versus adaptation of international marketing strategy: an integrative assessment of the empirical research

چکیده فارسی:

علی رغم ۴۰ سال بحث در مورد استراتژی بین المللی بازاریابی در روش استانداردسازی/انطباقی، تحقیقاتِ تجربی زیادی که برای مشخص کردن نگرش هایی واضح صورت گرفته اند، بسیار تکه تکه هستند. براساس تحلیلی کامل از ۳۶ پژوهش در مورد استراتژی استانداردسازی/انطباقی، عوامل پیشین آن وخروجی های عملکرد، این امر مشخص گردید که ویژگی های این تحقیقات دارای یافته های کم اهمیت، متناقض،وتا حدی گیج کننده می باشند که به مفهوم سازی نامناسب، طرح های تحقیقاتی ناکافی، و تکنیک های تحلیلی ضعیف استناد داده می شوند. نتیجه گیری کلی حاصله از این تحلیل، مشخص می کند که تصمیم گیری در مورد استانداردسازی یا انطباق استراتژیِ بین المللیِ بازاریابی، به منظور دستیابی به عملکرد بهتر تجارت به طور وسیعی به مجموعه ای از شرایط ِیک شرکت درون بازار تجاریِ خارجی در دوره ی ویژه ای از زمان بستگی دارد.

Abstract

 Despite 40 years of debate on international marketing strategy standardization vs adaptation, extant empirical research is too fragmented to yield clear insights. Based on an integrative analysis of 36 studies centering around strategy standardization/adaptation, its antecedents, and performance outcomes, this stream of research was found to be characterized by non-significant, contradictory, and, to some extent, confusing findings attributable to inappropriate conceptualizations, inadequate research designs, and weak analytical techniques. The central conclusion that stems from this analysis is that the decision whether to standardize or adapt the marketing strategy to achieve superior business performance will largely depend on the set of circumstances that a firm is confronted by within a particular foreign market at a specific period of time.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.