اطلاعیه

مقاله انگلیسی استفاده از اطلاعات حسابداری برای پیش بینی ورشکستگی در شرکت های نوپا

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه وایلی مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۴۰ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H521

سال نشر: ۲۰۱۹

نام ناشر (پایگاه داده): وایلی

نام مجله: journal of forecasting

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۴۰ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ :  استفاده از اطلاعات مبتنی بر حسابداری در شرکت های نوپا (تازه تاسیس) برای پیش بینی ورشکستگی

عنوان کامل انگلیسی:

Using Accounting-based Information on Young Firms to Predict Bankruptcy

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:H521)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

این مطالعه به بررسی روابط غیرخطی بین شاخص های کلیدی عملکرد مبتنی بر حسابداری و احتمال ورشکسته شدن شرکت ، می پردازد. این آنالیز به طور ویژه بر شرکتهای نوپا متمرکز است و بررسی می کند که آیا سن شرکت این روابط غیرخطی را تحت تاثیر قرار می دهد یا خیر. تجزیه و تحلیل روابط غیرخطی بین پیش بینی کننده های مختلف ورشکستگی و اثرات متقابل آنها بر اساس یک مدل رگرسیون جمعی ساختار یافته و براساس مجموعه ای از داده های جامع شرکتهای آلمانی انجام شده است. نتایج این آنالیز، شواهد تجربی را ارائه می دهد که سن یک شرکت تأثیر قابل توجهی بر این موضوع دارد که چگونه شاخص های کلیدی عملکرد مبتنی بر حسابداری برای پیش بینی احتمال ورشکستگی یک شرکت مورد استفاده قرار می گیرند. به طور ویژه ، نتایج نشان می دهد که بین شرکتهای قدیمی و شرکت های جوان با توجه به تأثیرات غیرخطیِ نسبت حقوق صاحبان سهام به جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام ، بازده دارایی ها و رشد فروش بر احتمال ورشکستگی آنها اختلافاتی وجود دارد.

واژه‌های کلیدی: شاخص کلیدی عملکرد مبتنی بر حسابداری ، پیش بینی ورشکستگی ، سن شرکت ، اثر متقابل غیرخطی ،مدل رگرسیون جمعی ساختار یافته

۱.مقدمه

اطلاعات مبتنی بر حسابداری می توانند برای پیش بینی ورشکستگی یک شرکت در طی یک دوره خاص ، بسیار مفید باشند. به ویژه در مواردی که هیچ اطلاعات مبتنی بر بازار در مورد یک شرکت به راحتی در دسترس نباشد ، برای ارزیابی شرکت به عنوان یک تجارت سودآور و پیش بینی احتمال ورشکستگی آن ، لازم است از اطلاعات مبتنی بر حسابداری استفاده شود…

۵.نتیجه گیری

  برای پیش بینی ورشکستگی یک شرکت به صورت مطمئن ، باید روابط غیرخطی معنی دار آماری بین متغیرهای مستقل مبتنی بر حسابداری و احتمال ورشکستگی را در نظر گرفت. آنالیزهای ما نشان می دهد که سن یک شرکت تا حدودی بر این روابط تاثیرگذار می باشد و بنابراین عاملی است که هنگام ارزیابی احتمال ورشکستگی یک شرکت باید در نظر گرفته شود. یافته کلیدی ما این است که در شرکتهای نوپا، تغییرات در متغیرهای مستقل مبتنی بر حسابداری تأثیر آشکاری بر پیش بینی احتمال ورشکستگی دارند. از این یافته ها می توان دو نتیجه گیری عمده داشت. ابتدا ، هنگامی که ما شرکت های نوپا را در نظر می گیریم ، نادیده گرفتن اثرات متقابل بین متغیرهای مستقل مبتنی بر حسابداری و سن یک شرکت ، برآورد احتمال ورشکستگی آن شرکت را مخدوش می کند. دوم ، اگر این تأثیرات را نادیده بگیریم ، نمی توانیم مبنای سهام موردنیاز برای یک سطح خاص از ریسک و هزینه های ریسک استاندارد مرتبط با وام (قرض،بدهی) یک شرکت را به درستی برآورد کنیم…

Abstract

This study analyzes the nonlinear relationships between accounting-based key performance indicators and the probability that the firm in question will become bankrupt or not. The analysis focuses particularly on young firms and examines whether these nonlinear relationships are affected by a firm’s age. The analysis of nonlinear relationships between various predictors of bankruptcy and their interaction effects is based on a structured additive regression model and on a comprehensive data set on German firms. The results of this analysis provide empirical evidence that a firm’s age has a considerable effect on how accounting-based key performance indicators can be used to predict the likelihood that a firm will go bankrupt. More specifically, the results show that there are differences between older firms and young firms with respect to the nonlinear effects of the equity ratio, the return on assets, and the sales growth on their probability of bankruptcy.

Keywords: Accounting-based key performance indicator · Bankruptcy prediction · Firm age · Nonlinear interaction effect · Structured additive regression model

۱.Introduction

Accounting-based information can be very useful for predicting whether a firm will become bankrupt within a specific period. Particularly in cases where there is no readily available market-based information on a firm, to assess that firm as a going concern and predict the probability of its going bankrupt it is necessary to use accounting-based information instead.

The explanatory power of accounting-based key performance indicators that are obtained from a firm’s annual financial statements has been studied extensively, including in the early literature (Martin, 1977; Ohlson, 1980). In addition to studying such indicators, researchers have sought to develop empirical and statistical methods and models for predicting as accurately as possible the probability of a firm, or a debtor in general, going bankrupt (for an overview see e.g., Altman & Saunders, 1997; Balcaen & Ooghe, 2006; Bellovary, Giacomino, & Akers, 2007; Dimitras, Zanahkis, & Zopounnidis, 1996; Scott, 1981). The present study contributes to this body of research by analyzing the nonlinear interactions between accounting-based key performance indicators and a firm’s age and their effects on the probability of bankruptcy. For that purpose, this study will apply a structured additive regression model.

۵.Conclusion

 In order to predict reliably whether a firm is likely to go bankrupt, it is necessary to take into account the statistically significant nonlinear relationships between accounting-based independent variables and the probability of bankruptcy. Our analysis shows that a firm’s age partly determines these relationships and is therefore a factor that needs to be taken into account when assessing a firm’s probability of going bankrupt. Our main finding is that in younger firms changes in the accounting-based independent variables have a more pronounced effect on predicting the probability of bankruptcy. From this finding we can draw two main conclusions. First, when we consider young firms, omitting the interaction effects between accounting-based independent variables and a firm’s age distorts the estimates of that firm’s probability of going bankrupt. Second, if we omit these effects, we cannot estimate correctly the equity base that is required for a particular level of risk and the standard risk costs associated with lending to that company…

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات جدید حسابداری با ترجمه

مقالات جدید سیستم های اطلاعات حسابداری

مقالات جدید درباره پیش بینی

مقاله حسابداری مالی با ترجمه

مقالات جدید درباره ورشکستگی

مقالات جدید رشته اقتصاد