اطلاعیه

مقاله انگلیسی سرمایه گذاران فردی و انحراف پس از اعلان سود

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۲۰ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H490

سال نشر: ۲۰۱۹

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Pacific-Basin Finance Journal

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۲۰ صفحه PDF

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ :  سرمایه گذاران فردی و انحراف پس از اعلان سود: شواهدی از کره

عنوان انگلیسی:

Individual investors and post-earnings-announcement drift: Evidence from Korea

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:H490)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

در این مقاله شواهد تجربی حاکی از تایید این فرضیه است که رفتار تجاری متضاد با اخبار در سرمایه گذاران فردی، انحراف پس از اعلان سود را تحریک می کند. ما دریافتیم که پس از بیانیه سود، تمایل افراد برای سرمایه گذاری در جهت خلاف غافلگیری سود می باشد (غافلگیری سود زمانی رخ می دهد که سود گزارش شده توسط شرکت بیشتر یا کمتر از انتظار تحلیلگران است)، که مانع واکنش قیمت واقعی به اخبار سود  می شود و منجر به واکنش نامطلوب و انحراف پس از اعلان سود( PEAD ) می شود. علاوه بر این، ما دریافتیم که PEAD تنها برای آن دسته از سهام هایی که افراد در جهت خلاف اخبار سود مبادله می کنند، وجود دارد، و همچنین مقادیر PEAD برای آن دسته از سهام هایی که توسط افراد با مقادیر زیاد به فروش می رسند(برای غافلگیری سود مثبت) و یا خریداری می شوند (برای غافلگیری سود منفی) ،بیشتر است.

کلیدواژگان: انحراف پس از اعلان سود ، بازده بازار، واکنش نامطلوب، سرمایه گذاران فردی

۶.نتیجه گیری

در این مطالعه بررسی می کنیم که آیا رفتار تجاری متضاد با اخبار در سرمایه گذاران فردی، انحراف پس از اعلان سود را تحریک می کند، که Hirshleifer et al. (2008) این فرضیه را فرضیه مبادلات فردی می نامند. ما از ویژگی های منحصر به فرد داده های بازار سهام کره استفاده می کنیم که حجم معاملات روزانه توسط سرمایه گذاران فردی، نهادی و خارجی را به طور جداگانه به صورت روزانه برای هر سهام ارائه می کند.

طبق فرضیه پیش بینی شده ، تمایل سرمایه گذاران فردی برای معامله در جهت خلاف غافلگیری سود می باشد، فروش سهام هایی با غافلگیری  سود مثبت و خرید سهام هایی با غافلگیری سود منفی، که مانع واکنش قیمت واقعی به اخبار سود می شود. علاوه بر این، PEAD تنها برای آن دسته از سهام هایی که افراد در جهت خلاف اخبار سود مبادله می کنند، وجود دارد: غافلگیری مثبت سود سهام، بازده غیر طبیعی مثبت را  فقط زمانی که افراد آنها را به فروش می رسانند،نشان می دهد، غافلگیری منفی سود سهام، بازده غیر طبیعی منفی را  فقط زمانی که افراد آنها را خریداری می کنند،نشان می دهد. همچنین مقادیر PEAD برای آن دسته از سهام هایی که توسط افراد با مقادیر زیاد به فروش می رسند(برای غافلگیری سود مثبت) و یا خریداری می شوند (برای غافلگیری سود منفی) ،بیشتر است. در مجموع، یافته های ما از فرضیه مبادلات فردی حمایت می کند، که نشان می دهد رفتار تجاری متضاد با اخبار در سرمایه گذاران فردی یک محرک قوی برای PEAD است.

Abstract                                                                                            

This paper presents empirical evidence supporting the hypothesis that individual investors’ newscontrarian trading behavior drives post-earnings-announcement drift (PEAD). We find that after the announcement, individuals tend to trade in the opposite direction to earnings surprise, which impedes a full price response to earnings news, leading to under-reaction and PEAD. Moreover, we find that PEAD exists only for those stocks that individuals trade in the opposite direction to earnings news, and that the magnitudes of PEAD are greater for those stocks that are more intensely sold (for positive earnings surprise) and bought (for negative earnings surprise) by individuals.

Keywords: Post-earnings-announcement drift, Market efficiency, Underreaction ,Individual investors

  1. Conclusion

In this paper, we investigate whether individual investors’ news-contrarian trading behavior drives post-earnings-announcement drift (PEAD), which Hirshleifer et al. (2008) call the individual trading hypothesis. We make use of the unique feature of the Korean stock market data that provide daily trading volume by individual, institutional, and foreign investors separately at daily frequency for each stock.

As predicted by the hypothesis, individual investors tend to trade in the opposite direction to earnings surprise, selling good earnings surprise stocks and buying bad earnings surprise stocks, which impedes a full price response to earnings news. In addition, PEAD exists only for those stocks that individuals trade in the opposite direction to earnings surprise: positive earnings surprise stocks show positive abnormal returns only when individuals are selling them, and negative earnings surprise stocks experience negative abnormal returns only when individuals are buying them. Furthermore, the magnitude of PEAD is greater for those stocks that are more intensely sold (for positive earnings surprise) and bought (for negative earnings surprise) by individuals. Taken together, our findings provide empirical support for the individual trading hypothesis, indicating that individual investors’ news-contrarian trading behavior is a strong driver of PEAD.

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات حسابداری

مقالات رشته اقتصاد

مقالات اقتصاد رفتاری

مقالات گزارشگری مالی

مقالات مدیریت سرمایه

مقالات مدیریت سود

مقالات ISI حسابداری مالی