اطلاعیه

مقاله انگلیسی مدیریت سود و تجارت سرمایه گذار نهادی قبل از اعلامیه های سود

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۳۰ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H499

سال نشر: ۲۰۱۹

نام ناشر (پایگاه داده): امرالد

نام مجله: China Finance Review International

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۳۰ صفحه PDF

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی حسابداری ۲۰۱۹ :  مدیریت سود و تجارت سرمایه گذار نهادی قبل از اعلامیه های سود

عنوان انگلیسی:

Earnings management and institutional investor trading prior to earnings announcements

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:H499)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

هدف – هدف از این مقاله بررسی این موضوع می باشد  که آیا مدیریت سود بر تجارت سرمایه گذاران مختلف تا قبل از اعلامیه های سود تاثیر می گذارد.

طراحی / روش شناسی / رویکرد – با استفاده از مجموعه داده های تجاری منحصربفرد در سطح حساب در بازار سهام چین، این مطالعه الگوهای مختلف تجارت سرمایه گذار را پیش از اعلامیه های سود بررسی می کند.

یافته ها – نویسنده شواهد محکمی را فراهم نموده است که نشان می دهد: اول، سرمایه گذاران نهادی، به ویژه فعالان، تمایل به فروش (خرید) سهام قبل از غافلگیری سود منفی (مثبت) دارند (غافلگیری سود زمانی رخ می دهد که سود گزارش شده توسط شرکت بیشتر یا کمتر از انتظار تحلیلگران است) ؛ دوم، سرمایه گذاران نهادی، سهام را با پایین ترین میزان مدیریت سود و بیشترین غافلگیری سود خریداری می کنند و الگوهای تجاری عمدتا توسط موسسات فعال هدایت می شوند. الگوی تجاری قابل توجهی در سهام با غافلگیری سود منفی مشاهده نمی شود؛ و سوم، نویسنده از تجربیات ذاتی مطابق با اصلاحات استانداردهای حسابداری چین برای شناسایی درونزایی استفاده می کند و علیت یابی نتایج هنوز هم ادامه دارد.

اصالت / ارزش – یافته ها شواهد روشنی  را با تاکید بر اهمیت مدیریت سود در شکل گیری تصمیم گیری های سرمایه گذاران ارائه می کنند.

کلیدواژگان: مدیریت سود، اعلامیه سود، سرمایه گذار نهادی، تجارت سرمایه گذار

  1. مقدمه

ما به بررسی این موضوع می پردازیم که آیا مدیریت سود بر تجارت سرمایه گذار تا قبل از اعلامیه سود تاثیر می گذارد. اگرچه واکنش بازار به اعلامیه سود توجه علمی زیادی را به خود جلب کرده است (Battalio and Mendenhall، ۲۰۰۵؛ Campbell et al.، ۲۰۰۹؛ Hirshleifer et al.، ۲۰۰۸؛ Kaniel et al.، ۲۰۰۸، ۲۰۱۲)  با این حال رابطه بین مدیریت سود و رفتارهای تجاری سرمایه گذاران هنوز به طور کامل بررسی نشده است. به همین ترتیب، مطالعات کمی تأثیر مدیریت سود بر تجارت سرمایه گذار را قبل از اعلامیه های سود، تحلیل کرده اند. فقط Gao و همکاران. (۲۰۱۷) به طور مستقیم بررسی می کند که سرمایه گذاران، به خصوص سرمایه گذاران نهادی، در طی فرآیند عرضه ی اولیه سهام (IPO) ، به مدیریت سود پیش از IPO واکنش نشان می دهند….

  1. نتیجه گیری

این مطالعه سوالات زیر را بررسی می کند: آیا مدیریت سود بر رفتارهای تجاری سرمایه گذاران قبل از اعلامیه های سود، تاثیر می گذارد؟اگر چنین است، آیا بین سرمایه گذاران نهادی و فردی تفاوت وجود دارد؟اهمیت مدیریت سود در فرایند تصمیم گیری مشارکت کنندگان در بازار و نتایج آمیخته در مورد مزایای اطلاعات سرمایه گذاران نهادی باید بیشتر مورد بررسی قرار گیرد….

Abstract

Purpose – The purpose of this paper is to investigate if earnings management affects the trades of different investors prior to earnings announcements.

Design/methodology/approach – Using a unique account-level trading data set from the Chinese stock market, the author investigates the different investor trading patterns prior to earnings announcements.

Findings – The author obtains direct evidence to show that: first, institutional investors, particularly active ones, tend to sell (buy) stocks before negative (positive) earnings surprises; second, institutional investors buy stocks intensively with the lowest earnings management and the highest earnings surprises, and the trading patterns are primarily driven by active institutions. No significant trading pattern is observed on the stocks with negative earnings surprises; and third, the author uses a natural experiment in accordance with the Chinese accounting standards reform to address endogeneity, and the causality of the results still holds.

Originality/value – The findings provide clear evidence by emphasizing the importance of earnings management in the formulation of investor decisions.

Keywords: Earnings management, Earnings announcements, Institutional investor, Investor trading

۱.Introduction

We examine whether earnings management affects investor trading prior to earnings announcements. Although market reactions to earnings announcements have attracted significant academic attention (Battalio and Mendenhall, 2005; Campbell et al., 2009; Hirshleifer et al., 2008; Kaniel et al., 2008, 2012), the relationship between earnings management and the trading behaviors of investors has yet to be fully explored. Likewise, few studies have analyzed the influence of earnings management on investor trading prior to earnings announcements. Only Gao et al. (2017) directly examine how investors, especially institutional investors, react to pre-IPO earnings management during the IPO process

Many financial and accounting studies emphasize the long-term significance of the quality of earnings information in the decision-making process of investors and managers. McNichols and Stubben (2008) and Linck et al. (2013) report that earnings management significantly affects the financial and investment decisions of firms. However, the direct effects of earnings management on investor trading in a short window are worthy to be examined. We expand the existing literature by examining how earnings management affects the reactions of investors to financial reports.

  1. Conclusion

This study addresses the following questions: does earnings management influence the trading behaviors of investors prior to earnings announcements? If so, is there any difference between institutional and individual investors? The importance of earnings management in the decision-making process of market participants and the mixed results on the information advantages of institutional investors must be further explored.

We address these issues by using a unique account-level trading data set from the Chinese stock market. First, the results show that institutions, particularly active ones, sell stocks before negative news and buy stocks before good news. Second, institutions intensively buy stocks with the lowest earnings management and highest earnings surprises during the pre-event period, and the trading patterns of institutions are primarily driven by active institutions. Third, our natural experiment validates the robustness of the causality in our findings.

To the best of our knowledge, this study is the first to directly investigate the aforementioned issues. Our findings present clear implications that emphasize the significance of earnings management in investment decisions, particularly those of institutional investors. These implications may be of interest to regulators who aim to strengthen the earnings management of listed firms and to protect the interests of individual shareholders.

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات حسابداری

مقالات رشته اقتصاد

مقالات اقتصاد رفتاری

مقالات گزارشگری مالی

مقالات مدیریت سرمایه

مقالات مدیریت سود

مقالات سرمایه گذاران نهادی

مقالات ISI حسابداری مالی با ترجمه