اطلاعیه

مقاله انگلیسی آیا سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه می تواند بازده سرمایه گذاری را بهبود بخشد؟

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه ideas مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۳۶  صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H520

سال نشر: ۲۰۱۹

نام ناشر (پایگاه داده): ideas

نام مجله: Accounting Foundation, University of Sydney

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۳۶ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ :  حسابداری برای ناملموس ها: آیا سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه می تواند بازده سرمایه گذاری را بهبود بخشد؟

عنوان کامل انگلیسی:

Accounting for Intangibles: Can Capitalization of R&D Improve Investment Efficiency?

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:H520)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

این مقاله به بررسی پتانسیل قوانین حسابداری برای کاهش سرمایه گذاری های کمتر از حد (نا مکفی) ناشی از انگیزه های مدیریتی کوتاه بینانه ،می پردازد. این مقاله از تفاوت ها در GAAP ایالات متحده که نیاز به سرمایه گذاری برای هزینه های تحقیق و توسعه در توسعه نرم افزار دارد، استفاده می کند اما مانع از سرمایه گذاری تحقیق و توسعه در سایر صنایع می شود. ما ابتدا بررسی می کنیم که آیا سایر شرکت های هایتک (تکنولوژی پیشرفته)  که هیچ گونه سرمایه گذاری در هزینه های تحقیق و توسعه ندارند با سطح بالاتری از مشکلات سرمایه گذاری نامکفی  در محیط های کوته نظرانه نسبت به شرکت های توسعه نرم افزار، مواجه می شوند. دوم ، ما بررسی می کنیم که آیا قانون سرمایه گذاری به کاهش سرمایه گذاری های  نامکفی در صنعت توسعه نرم افزار کمک می کند و این که آیا وجود انعطاف پذیری مالی منجر به  هزینه های سرمایه گذاری بیش از حد می شود. یافته های ما مطابق با کاهش سرمایه گذاری نامکفی در محیط های توسعه نرم افزاری می باشد اما هیچ شواهدی از سرمایه گذاری بیش از حد در صورت انعطاف پذیری مالی بالا یافت نشد. سایر شرکت های هایتک که قادر به سرمایه گذاری در هزینه های تحقیق و توسعه نیستند ، نسبت به شرکت های توسعه نرم افزار با سطح بالاتری از سرمایه گذاری بیش از حد مواجه می شوند. سرانجام ، دریافتیم که توانایی سرمایه گذاری برای نمونه شرکت های نرم افزاری ، احتمال کاهش سرمایه گذاری های تحقیق و توسعه را در زمانی که مدیران تحت فشار درآمد قرار می گیرند ، کاهش می دهد. یافته های این مقاله مربوط به پویایی تدوین کننده های استاندارد برای درک هزینه های تحمیل شده توسط قوانین حسابداری محافظه کارانه (قابل درک) می باشد،  و این که چگونه تحقق موضوعات امکان پذیر در کنار حسابداری کمتر محافظه کارانه می تواند از پیامدهای سرمایه گذاری ناکارآمد جلوگیری کند. این نخستین مطالعه ای است که این موضوع را درنظر گرفته است که آیا توانایی (به طور موجه) سرمایه گذاری در هزینه های ناملموسِ ایجاد شده داخلی می تواند بهره وری سرمایه گذاری (تخصیص منابع) را بهبود بخشد.

کلمات کلیدی: ناملموس ؛ بازده سرمایه گذاری؛ سرمایه گذاری بیش از حد و کمتر از حد ؛ اثرات سرمایه گذاری واقعی؛ تحقیق و توسعه؛ سرمایه گذاری

Abstract

This paper investigates the potential for accounting rules to mitigate under-investment induced by myopic managerial incentives. It exploits the difference within US GAAP requiring the capitalization of some research and development (R&D) costs in software development but proscribing the capitalization of R&D in other industries. We first investigate whether other hi-technology firms with no capitalization of R&D costs suffer higher levels of under-investment in myopic settings relative to software development firms. Second, we investigate whether the capitalization rule assists in mitigating under-investment within the software development industry, and whether this comes at the cost of over-investment in the presence of financial flexibility. Our findings are consistent with the mitigation of under-investment in the software development setting but we find no evidence of over-investment in the presence of high financial flexibility. Other hi-tech firms that cannot capitalize R&D costs suffer higher levels of under-investment relative to software development firms. Finally, we find that the ability to capitalize for the sample of software firms does reduce the probability of cutting R&D investment when managers are under earnings pressure. The findings in this paper are relevant to standard setters seeking to understand the costs imposed by (understandably) conservative accounting rules, and how verification of points of feasibility alongside less conservative accounting can prevent dysfunctional investment outcomes. This is the first study to consider whether the ability to (justifiably) capitalize the costs of internally generated intangibles can improve investment efficiency (the allocation of resources).

Keywords: Intangibles; Investment efficiency; Over- and underinvestment; Real investment effects; Research and development; Capitalization.

The literature on real earnings management documents that US firms under pressure to achieve short-term performance targets1 cut investments in intangibles such as research and development (R&D) to avoid the immediate expensing of related costs (Bushee, 1998; Roychowdhury, 2006; Edmans et al., 2017).2 Graham et al. (2005) and Dichev et al. (2013) report field evidence from interviews that managers are willing to engage in such behaviour even if such actions are value destroying, for example as seen in terms of negative long-run impacts on value creation in future patents (Bereskin et al., 2018), and future firm performance (Cohen and Zarowin, 2010). Terry (2017) finds that such negative impacts also pertain at the aggregate economy level. Taken together, this evidence is consistent with under-investment due to myopic managerial behaviour or short-termism. These real effects are of concern for the sectors of the economy that rely on innovation as a strategic path to growth or to defend competitive positions…

Conclusion

Overall, we find strong support for the hypothesis that the capitalization of costs associated with successful software development under US accounting rules does mitigate the likelihood of under-investment in the face of myopic incentives. Further, firms that capitalize such costs do not appear to over-invest in the presence of financial flexibility, relative to those firms that cannot capitalize. Our results are consistent with the notion that capitalizing development expenditures mitigates the problem of under-investment for the US software sample where capitalization is adopted almost ubiquitously (almost all firms capitalize some portion of software development costs).

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات جدید حسابداری با ترجمه

مقالات جدید مدیریت مالی

مقالات مدیریت سرمایه

مقالات جدید بازده سرمایه

مقالات جدید تحقیق و توسعه