پارس پروژه (پرتال خدمات دانشگاهی)

KSH47- کارآموزی مجتمع پالایشگاه 1300

کد محصول ksh47

فایل word

118 صفحه

15000 تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

فصل اول : عملیات گاز مایع
مقدمه 1
واحد شیرین سازی گاز 2
واحد بازیافت مایعات گازی 9
برج متان زدا 13
کمپرسورهای تقویت فشار گاز برج متان زدا 17
سیستم تبرید 18
کمپرسورهای تقویت فشار گازهای اسیدی 24
مخزن جمع آوری آب ترش و گاز سوخت 28
مجموعه اکسیژن زدای آب مصرفی 30
سیستم هوای ابزار دقیق پالایشگاه 32
مجموعه تولید و ذخیره آب غیر معدنی 33
مخازن ذخیره اسید سولفوریک و محلول بازی و مجموعه جدا کننده 34
مخزن ذخیره آب آتش نشانی 35
گودال خنثی سازی ضایعات شیمیایی 36
سیستم تزریق محلول ضد کف آمین و فیلتراسیون آمین 37
مجموعه منطقه مشعل 38
مخازن ذخیره روغن روغن کاری 39
مخزن ذخیره گازوئیل 40
مخازن ذخیره آمین 41
مخزن ذخیره متانول و مجموعه تزریق مواد شیمیایی 42
گودال سوخت و مخزن ذخیره متانول 43
فصل دوم : شرح آزمایشگاهی
دستورالعمل های ایمنی آزمایشگاهی 44
رقیق کردن و شرایط حفاظتی کار با اسیدها 45
دقت در اعمال آزمایشگاهی و شناسایی مواد شیمیایی 46
شناسایی اسیدها و بازها 48
طرز تهیه پاره ای از محلول های آزمایشگاهی 52
نمونه گیری نفت خام و سایر محصولات نفتی 55
نمونه گیری از خطوط لوله و جداکننده های گاز از نفت 59
نمونه گیری مواد نفتی با بمب 60
نمونه گیری گاز با بمب 61
نمونه گیری نفت به روش جابجایی 62
تئوری های تشکیل نفت 63
نفت و اهمیت آن 64
ترکیبات نفت خام 65
صنایع وابسته به نفت 66
خواص فیزیکی نفت خام 66
اندازه گیری چگالی مایعات با استفاده از چگال سنج 69
فشار بخار 72
اندازه گیری هیدروژن سولفوره موجود در نفت خام 74
اندازه گیری مقدار آب در نفت خام و نسایر مواد نفتی به روش تقطیر 78
روش های اندازه گیری نمک با محلول های شیمیایی IP 80
روش های اندازه گیری نمک با دستگاه نور سنج 80
اساس کار دستگاه سنجش نمک نفت از نظر فیزیکی 85
تهیه محلول استاندارد نفت 89
تعیین نقطه اشتعال بوسیله دستگاه بسته پنسکی ماراتنز 90
اندازه گیری گرانروی 93
اندازه گیری مواد معلق 95
اندازه گیری مقدار ماسه نفت 97
اسیدیته نفت 98
تست سولفات 101
تست کلر 102
تست بی کربنات 102
انواع تقطیر 102
اندازه گیری آهن به روش تیتراسیون 107
اندازه گیری کلسیم در آب نمک 109
اندازه گیری سختی کل در آب 111
اندازه گیری PHدر نمونه های جامد 112
ادنازه گیری PH در نمونه های آلی 114
اندازه گیری اکسیژن محلول 116
فصل سوم : آزمون و آموخته های تحقیق
نتیجه گیری 117
پیشنهادات 118
تاریخچه :
خلاصه فرایند مجتمع پالایشگاه 1300
اهداف طرح :
خوراک مجتمع پتروشیمی بندر امام از پالایشگاههای گاز و گاز مایع تأمین می‌شود . مایعات گازی به عنوان خوراک اصلی فرآیند پتروشیمی و گاز خشک خروجی NGL-1300 به ایستگاه تقویت فشار قوی (HPCS) جهت تزریق به مخازن نفتی و یا مصارف سوخت مورد استفاده قرار می‌گیرد .
کمبود مایعات گازی تولیدی جهت تأمین خوراک پتروشیمی بندر امام در شرایط کنونی ، احداث پالایشگاههای گاز و گاز مایع جدید را ایجاب می‌نمود . براساس برنامه ریزی انجام شده ، می‌بایست خوراک مجتمع پتروشیمی بندر امام به میزان 132000 بشکه در روز کاری تأمین شود .
بررسی های به عمل آمده نشان می‌داد که با توجه به پیش بینی تولید نفت و گاز و میزان گازهای هماراه ، با استفاده از امکانات موجود میزان مایعات گازی شیرین استحصالی به طور متوسط حدود 70000 بشکه در روز بود و در صورتی که اجرای پروژه های جدید مد نظر قرار نمی‌گرفت حداکثر میزان تولید مایعات گازی در سال های آتی به همین میزان ثابت و حتی کاهش می‌یافت .
بنابراین با توجه به کمبود مایعات گاز و در مقابل حجم عظیم سرمایه گذاری در مجتمع پتروشیمی بندر امام ، لازم بود که طرح های جدید به منظور افزایش تولید مایعات گازی به اجزاء درآید . از جمله طرح هائی که در این راستا مد نظر قرار گرفت . احداث پالایشگاه گاز و گاز مایع 1300 به منظور فرآورش گازهای همراه نفت مناطق گچساران و بی بی حکیمه بود .
برآورد هزینه کل سرمایه گذاری پالایشگاه مزبور 204 میلیون دلار بوده و زمان بازگشت سرمایه گذاری حدود 23 ماه پیش بینی گردیده است .
پروژه احداث پالایشگاه گاز و گاز مایع و 1300 به استناد تبصره 21 قانون پنج ساله دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، براساس فلسفه کلید گردان (Turn key) در اسفند ماه 1374 به مناقصه بین المللی گذاشته شد .
به موجب مصوبه شماره 1147 مورخ 1/2/72 شرکت ملی صنایع پتروشیمی را به عنوان نماینده تام الاختیار شرکت ملی نفت ایران و مسئولین اجرایی این پروژه اعلام نمود .
قرارداد اجرای پروژه ها در بهمن ماه 77 بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت امضاء و مبادله شد .
تقویم اجرای پروژه مجتمع پالایشگاه NGL-1300 :
1. تاریخ عقد قرارداد : 22/11/77
2. مدت اجرای پروژه (مندرج در قرارداد ) : 33 ماه
3. مدت اجرای پروژه (توافق شده) : 30 ماه
4. تاریخ شروع واقعی پروژه : 01/06/78
5. تاریخ اتمام پروژه (مندرج در قرارداد) : 02/11/80
6. تاریخ راه اندازی آزمایشی پوژه NGL-1300 16/01/82
به منظور انجام سرعتر کار با توجه به توافق حاصل شده ، پیمانکار زمانبندی اجرای کار را 30 ماهه اعلام نمود در صورتیکه تاریخ واقعی اتمام پروژه 13 ماه بعد از تاریخ مندرج در قرارداد می‌باشد .
محدوده کار قرارداد : 
محدوده کار قرارداد احداث پالایشگاه گاز و گاز مایع 1300 شامل مواد زیر می‌باشد :
1. انجام و ارائه خدمات طراحی و مهندسی پایه
2. انجام و ارائه خدمات طراحی و مهندسی تفضیلی
3. تهیه و تدارک تجهیزات ، مواد و خدمات مورد نیاز
4. تحویل تجهیزات و مواد در محل احداث
5. اجرای عملیات ساختمان ، نصب تجهیزات ، پیش راه اندازی و راه اندازی
محل اجرای پروژه های 1300 : 
پالایشگاه گاز و گاز مایع 1300 ، در منطقه بی بی حکیمه در 60 کیلومتری جنوب غربی شهرستان گچساران و در سمت شرقی جاده آسفالته گچساران – بندر دیلم واقع شده است مساحت کارخانه حدود 43900 مترمربع و ارتفاع آن از سطح دریا 82 متر می‌باشد .
پروژه مجتمع گاز و گاز مایع 1300 بی بی حکیمه :
گازهای همراه نفت بی بی حکیمه – رگ سفید در شرایط کنونی پس از فشار افزایی در ایستگاه فشار قوی سیاهمکان به مخزن نفتی بی بی حکیمه تزریق می‌شود . با احداث کارخانه NGL-1300 د جوار ایستگاه فشار قوی سیاهمکان گازهای ترش غنی به میزان 180 میلیون فوت مکعب استاندارد در روز و مایعات ترش جدا شده از گاز در لخته گیرهای سیاهمکان به میزان 4200 بشکه در روز وارد این مجتمع شده و مشابه کارخانه NGL-1200 پس از طی مراحل فرآیندی ، مایعات گازی به ظرفیت 23000 بشکه در روز ، طبق مشخصات مورد نیاز مجتمع بندر امام تولید می‌شود . مایعات گازی تولیدی توسط خطوط لوله "8 به خط لوله ارتباطی خوراک مجتمع پتروشیمی بندر امام منتقل گردیده و گاز سبک تولیدی به میزان 145 فوت مکعب استاندارد به عنوان خوراک ایستگاه فشار قوی سیاهمکان جهت فشار افزایی و سپس تزریق در مخزن بی بی حکیمه به این کارخانه ارسال می‌گردد
جدول شناسایی واحدهای پروژه گاز و گاز مایع 1300 بی بی حکیمه
واحدهای فرآیندی واحد واحدهای یوتیلیتی واحد واحدهای خارج از مجتمع واحد
شیرین سازی 1 تولید آب مقطر 1 گودال سوخت 1
بازیافت گازمایع 1 تولید بخار 2 مشعل های اصلی و اسیدی 1
تراکم گازهای اسیدی 1 احیای گلایکول 1 آزمایشگاه 1
تصفیه نهائی گازمایع 1 ذخیره مواد شیمیائی 1 کارگاه تعمیرات 1
تثبیت مایعات ورودی 1 گازسوخت 1 ارسال و دریافت توپک 1
تولید هوای فشرده و نیتروژن 1 پست تقلیل ولتاژ برق 11kv /230
اطفای حریق 1
برق اضطراری 1
جمع‌آوری و تصفیه آبهای آلوده 1
توزیع و کنترل نیروی برق 1
پروژه خط لوله انتقال مایعات گازی : 
محصول کارخانه گاز و گاز مایع 1300 توسط خطوطزیر به خط انتقال خوراک مجتمع بندر امام متصل می‌شود .
1. یک‌خط لوله 8 اینچ به طول 40 کیلومتراز NGL-1200 به کیلومتر5/3 NGL-900
2. یک خط لوله 8 اینچ به طول28 کیلومتراز NGL-1300 به کیلومتر5/3 NGL-900
3. یک خط لوله 12 اینچ به طول 87 کیلومتراز کیلومتر 5/3 NGL-900 بهMILE 0
پروژه خط انتقال و تأمین برق 
جهت تأمین برق مورد نیاز کارخانه ، خطوط انتقال و پست برق به شرح زیر احداث گردید .
1. یک خط لوله هوایی دومداره تک سیمه 230 کیلوولت به طول 28 کیلومتر برای تأمین 5/17 مگاوات برق مورد نیاز پالایشگاه گاز و گازمایع 1300 (NGL-1300)
2. پست تقلیل ولتاژ 11/230 کیلو ولت در جوار پالایشگاه گاز و گازمایع 1300 (NGL-1300)
3. توسعه پست KV 23 پازنان
این مجتمع ازسه واحدمرتبط به هم تشکیل شده است.
1-واحدشیرین سازی گازوبازیافت مایعات گازی .
2- واحدجذب‌مرکپتانها POLISHING UNIT) )که وظیفه جداسازی‌ترکیبات گوگردی غیرقا بل جذب توسط آمین را برعهده دارد .
3-واحد UTILITY شامل سیستم تصفیه آب غیرمعدنی جهت تولید بخار آب و جوشــاننـده هـای مربوط بـه آن(STEAM BOILERS ) ، آب مصرفی کارخـانه، آب آتش نشانی،گازسوخت ومجموعه تزریق واحیاءگلا یکول می باشد.
گازهای فشارضعیف ناحیه بی بی حکیمه ابتداواردمخازن لخته گیری که در ورودی مجتمع قراردارند،می شوند. پس از جداسازی مایعات همراه آن، گاز ازطریق خط لوله” 18 بافشار37.6 بار ودمای33.3 درجه سانتی گراد ، وارد پالایشگاه می شود.
گازورودی به واحد شیرین سازی پس ازطی دومرحله جداسازی مایعات همراه وعبوراز صافی، وارد برج تماس آمین/ گاز می گرددوقسمت عمده ترکیبات H2S,CO2 همراه گازجذب میگردد. سپس گاز شیرین به همراه مایعات پایین برج تثبیت مایعات ورودی به واحد بازیافت مایعات گازی ارسال وطی چهارمرحله انجام عملیات تبادل حرارت درمبدلهای لوله ای. پوسته ای با گازسردخروجی قسمت بازیافت مایعات گازی وهمچنین درچیلراولیه و چیلر، توسط پروپان تا حدود ، 29 - درجه سانتیگراد کاهش دما یافته ومایعات گازی از گازجدا می گردد .
بخارات آب همراه درهرمرحله تبادل حرارت توسط گلایکول تزریقی به قسمت ورودی مبدل حرارتی گاز سرد ،چیلر اولیه وچیلر، جذب گردیده وبه همراه مایعات گازی وگاز وارد جداکننده مایع –گاز (V- 13305 GAS- LIQ. SEPRATOR ) میشود . گلایکول غنی از آب از پاشنه (BOOT ) این مخزن خارج وبه قسمت احیا ء گلایکول ارسال می گردد .
مایعات گازی تولید شده جهت تثبیت به برج متان زدا هدایت گردیده وپس ازانجام فرآیند تثبیت، به واحدجذب مرکپتا نها ( POLISHING UNIT) هدایت می گردد .
ترکیبات گوگردی نظیرمرکپتا نها در POLISHING UNIT توسط جاذبهای جامد ازمایعات گازی جداگردیده وپس از خروج از این واحد با درصد قابل قبول ناخالصی توسط پمپ از طریق خط لوله” 8 به سمت ماهشهرهدایت می گردد .
برجهای جاذب ترکیبات گوگردی واحدجذب مرکپتا نها ( POLISHING UNIT) توسط گازشیرین با دمای 240 درجه سانتیگراد احیاء گردیده وگاز احیاء پس ازخروج ازبرجها به عنوان گاز فشارضعیف به همراه گازخروجی از قسمت بالای برج به سمت کمپرسورهای گازی برج متان زدا (DEMETHANIZER OVHD GAS COMPRESSORS C-13302A/B) فرستاده شده وپس ازفشارافزائی، با گازشیرین وگازخروجی از کمپرسورهای گازهای اسیدی مجتمع، مخلوط وبا فشارتقریبی 36.2 بار به سمت ایستگاه فشارقوی سیاهمکان ارسال می گردد .
آمین غنی از گازهای اسیدی پس ازتماس در برج تماس آمین/گاز،جهت احیاء به واحد بازیافت آمین ارسال گردیده ودربرج احیاء آمین با ازدست دادن ترکیبات گازی H2S و CO2 همراه، به مدارگردش آمین بازگردانده می شود .
ترکیبات گازی جداشده دربرج احیاء آمین نیز به عنوان گازهای اسیدی به سمت کمپرسورهای‌تقویت فشارگازهای‌اسیدی(C-13501/2/3A/B ACID GAS COMPRESSORS ) فرستاده شده وپس ازفشارافزائی با گازخروجی پالایشگاه مخلوط وبه سمت ایستگاه فشارقوی سیاهمکان ارسال می گردد .
واحد UTILITY در این مجتمع شامل قسمتهای زیر میباشد:
1. سیستم تولید بخارآب وجوشاننده ها ی مربوطه (STEAM BOILERS) جهت استفاده‌ درمبدلهای‌حرارتی وبازجوشاننده ها (REBOILERS)
2. سیستم تولید آب غیرمعدنی جهت تولید بخار آب وMAKE UP WATER ومصارفیاز قبیل شستشوی صافیهای آمین (AMIN FILTERS )
3. سیستم تزریق واحیاءگلایکول جهت جذب بخارات آب همراه گاز
4. سیستم‌تزریق‌متانول جهت جلوگیری ازبروز یخ زدگی درقسمتهایی که احتمال یخ زدگی وجود دارد.
5. سیستم آب آتش نشانی وآب مصرفی پالایشگاه
6. مخازن ذخیره مواد شیمیایی مورد نیاز درمجتمع وادوات جانبی آنها
مقدمه :
این واحد از تعداد 120 نفر کارمند ، کارگر ، بخش حراست ، خدمات و تعمیرات تشکیل شده است که بصورت شیفت در چهار نوبت کاری مشغول می باشند .
مجتمع گاز و گاز مایع 1300 ازسه واحدمرتبط به هم تشکیل شده است.
1-واحدشیرین سازی گازوبازیافت مایعات گازی .
2- واحدجذب‌مرکپتانها POLISHING UNIT) )که وظیفه جداسازی‌ترکیبات گوگردی غیرقا بل جذب توسط آمین را برعهده دارد .
3-واحد UTILITY شامل سیستم تصفیه آب غیرمعدنی جهت تولید بخار آب و جوشــاننـده هـای مربوط بـه آن(STEAM BOILERS ) ، آب مصرفی کارخـانه، آب آتش نشانی،گازسوخت ومجموعه تزریق واحیاءگلا یکول می باشد.
گازهای فشارضعیف ناحیه بی بی حکیمه ابتداواردمخازن لخته گیری که در ورودی مجتمع قراردارند،می شوند.پس از جداسازی مایعات همراه آن، گاز ازطریق خط لوله” 18 بافشار37.6 بار ودمای33.3 درجه سانتی گراد ، وارد پالایشگاه می شود.
گازورودی به واحد شیرین سازی پس ازطی دومرحله جداسازی مایعات همراه وعبوراز صافی، وارد برج تماس آمین/ گاز می گرددوقسمت عمده ترکیبات H2S,CO2 همراه گازجذب میگردد. سپس گاز شیرین به همراه مایعات پایین برج تثبیت مایعات ورودی به واحد بازیافت مایعات گازی ارسال وطی چهارمرحله انجام عملیات تبادل حرارت درمبدلهای لوله ای. پوسته ای با گازسردخروجی قسمت بازیافت مایعات گازی وهمچنین درچیلراولیه و چیلر، توسط پروپان تا حدود ، 29 - درجه سانتیگراد کاهش دما یافته ومایعات گازی از گازجدا می گردد .
بخارات آب همراه درهرمرحله تبادل حرارت توسط گلایکول تزریقی به قسمت ورودی مبدل حرارتی گاز سرد ،چیلر اولیه وچیلر، جذب گردیده وبه همراه مایعات گازی وگاز وارد جداکننده مایع –گاز (V- 13305 GAS- LIQ. SEPRATOR ) میشود . گلایکول غنی از آب از پاشنه (BOOT ) این مخزن خارج وبه قسمت احیا ء گلایکول ارسال می گردد .
مایعات گازی تولید شده جهت تثبیت به برج متان زدا هدایت گردیده وپس ازانجام فرآیند تثبیت، به واحدجذب مرکپتا نها ( POLISHING UNIT) هدایت می گردد .
ترکیبات گوگردی نظیرمرکپتا نها در POLISHING UNIT توسط جاذبهای جامد ازمایعات گازی جداگردیده وپس از خروج از این واحد با درصد قابل قبول ناخالصی توسط پمپ از طریق خط لوله” 8 به سمت ماهشهرهدایت می گردد .
برجهای جاذب ترکیبات گوگردی واحدجذب مرکپتا نها ( POLISHING UNIT) توسط گازشیرین با دمای 240 درجه سانتیگراد احیاء گردیده وگاز احیاء پس ازخروج ازبرجها به عنوان گاز فشارضعیف به همراه گازخروجی از قسمت بالای برج به سمت کمپرسورهای گازی برج متان زدا (DEMETHANIZER OVHD GAS COMPRESSORS C-13302A/B) فرستاده شده وپس ازفشارافزائی، با گازشیرین وگازخروجی از کمپرسورهای گازهای اسیدی مجتمع، مخلوط وبا فشارتقریبی 36.2 بار به سمت ایستگاه فشارقوی سیاهمکان ارسال می گردد .
آمین غنی از گازهای اسیدی پس ازتماس در برج تماس آمین/گاز،جهت احیاء به واحد بازیافت آمین ارسال گردیده ودربرج احیاء آمین با ازدست دادن ترکیبات گازی H2S و CO2 همراه، به مدارگردش آمین بازگردانده می شود .
ترکیبات گازی جداشده دربرج احیاء آمین نیز به عنوان گازهای اسیدی به سمت کمپرسورهای‌تقویت فشارگازهای‌اسیدی(C-13501/2/3A/B ACID GAS COMPRESSORS ) فرستاده شده وپس ازفشارافزائی با گازخروجی پالایشگاه مخلوط وبه سمت ایستگاه فشارقوی سیاهمکان ارسال می گردد 

 

راهنمای خرید

تحلیل آماری پایان نامه ها

تحلیل آماری فصل 4 پایان نامه طرح های تحقیق و پروژه های علوم انسانی با نرم افزارهای  AMOSSPSSLISREL  ،  PLS 

مدل سازی و برازش مدل برای پایان نامه های علوم انسانی  

09372555240

فیس بوک پارس پروژه  تویتر پارس پروژه  پینترست پارس پروژه  کلوب پاس پروژه

 تلگرام پارس پروژه  اینستاگرام پارس پروژه  لینکدین پارس پروژه  گوگل  پلاس پارس پروژه  

logo-samandehi

نحوه ی خرید

 شماره پشتیبانی و تلگرام 09372555240

 1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید