کارآموزی برج تقطیر و سینی ها

کد محصول ksh44

تعداد صفحات: ۲۱۴ صفحه فایل word

قیمت: ۲۰۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

مقدمه
فصل اول :ساختمان وعملکرد برج های سینی دار
بخش اول:انواع برج
برج تقطیر وانواع تقطیر
برج تفکیک توپر
برج تفکیک سینی دار
برج تقطیر ثانویه
برج تقطیر خلا
برج تثبیت کننده
برج حدا کننده سینی دار
برج افشاننده توخالی
بخش دوم :سینی ها
سینی های کلاهک دار حبابی و مزایای ان
سینی های نوع جت و مزایای ان
سینی های نوع شیری و مزایای ان
قاعده کلی عملیات برج های سینی دار در پالایشگاه
بخش سوم:راه اندازی برج
بازرسی برج
اماده کردن برج
بکار اندازی برج
بستن اضطراری برج
بخش چهارم:برج تقطیر واحد ۲ پالایشگاه تهران
مقدمه
شرح عملیات
متغیرهای عملیاتی
طرز عمل
راه اندازی دستگاه تقطیر
بستن دستگاه در شرایط عادی
فصل دوم:برج های پرشده
برج های پرشده
پرکن ها
پوسته برج
توزیع مایع
طغیان و انباشتگی
ضریب انتقال جرم برای ستون های پرشده
تجمع مایع
انتقال جرم
جریان های همسوی گاز و مایع
مقایسه برج های پر شده و سینی دار
مراجع