کارآموزی پالایشگاه نفت گچساران

کد محصول ksh3

تعداد صفحات: ۵۰ صفحه فایل word

قیمت: ۹۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب:

مقدمه :
نفت
مروری بر تاریخچه نفت در ایران و جهان :
بهره برداری گچساران :
اداره ایمنی :
الف ) کارگرم
ب ) کار سرد
نمک زدایی از نفت خام : “Disalter”
کلیاتی در مورد آب نمک موجود در نفت خام :
مشکل وجود آب نمک در نفت خام :
چگونه آب نمک را از نفت جدا می کنند ؟
تئوری نمک زدایی توسط نیروی الکتریسیته :
نیروی بین قطرات :
ولتاژ بحرانی :
چگالی مجموع قطرات :
تعیین مقدار آب و نمک محتوی در نفت :
شرح عملیات نمک زدایی از نفت :
حدود آبگیری :
متد محاسبه مقدارنمک ، آب و رسوبات نفت در واحدهای تفکیک نمک :
الف ) تعریف علائم اختصاری :
ب ) روش محاسبات :
انواع تاورها :
الف) سینی دار :
ب) Packing
سینی ها ( Traies ) :
۱.سینی کلاهک دار ( Bubble Cup Tray ) :
۲.سینی توری فشرده ( Mesh Tray ) :
۳. سینی شیرگونه ( Valve Tray ) :
۴. سینی ذخیره کننده مشبک ( Save Tray ) :
۵ . سینی دودکشی ( Chimney Tray ) :
کوره ( Heater ) :
الف) جابجایی گرما یا Convection Of Heat .
ب) تشعشع گرما یا Readtion Of Heat .
۱ . کوران به طور طبیعی یا Natural Draft :
۲ . جریان اجباری ( فقط دمنده ) یا Force Draft :
۳. جریان نقصانی (فقط مکش ) یا Reduce Draft :
۴ . جریان متعادل ( دمنده و مکش ) یا Balance Draft :
تلمبه ( پمپ ) و دستگاه های متراکم کننده :
تعریف پمپ
انواع پمپ ها ( تلمبه ها ) :
۱ . تلمبه های دستی (Semirotary Pump) .
۲ . تلمبه های دنده ای (Gear Pump) .
۳ . تلمبه های مارپیچی (Screw Pump) .
۴. تلمبه های متناوب یک طرفه و دو طرفه
(Single, Double , Acting Reciprocating Pumps)
۵. تلمبه های تیغه ای (Rotary Pump) .
۶. تلمبه های پره ای (گریز از مرکز ) یک مرحله ای و چند مرحله ای
(Single Multi Stage , Multi Plex Centrifugal)
قطعات مهم یک تلمبه پره ای گریز از مرکز چند مرحله ای به شرح زیر است :
۱ . بدنه قسمت ورودی مایع (Suction Cover) .
۲ . بدنه قسمت خروجی مایع (Delivery Cover) .
۳ . بدنه وسطی تلمبه (Middle Cover).
۴ . محور یا میله (Spindle , Shaft) .
۵ . پره یا پره ها (Impellers) .6
۶. حلقه های روی گردن پره ها (Neck Rings) .
۷. صفحه های راهنما (Guide Tips) .
۸. استوانه های روی محور (Shaft Sleevs) .
۹. یاطاقان ها (Bearings) .
۱۰. یاطاقان های صفحه گرد (Thrust Bearings) .
۱۱. محفظه یاطاقان (Bearing Housing) .
۱۲ . آب بندکن ها (Gland Or Mech. , Seal) .
۱۳ . صفحه های تعادل (Balance Valve Seats) .
۱۴ . صفحه های جدا کننده (Partition Plates) .
۱۵ . حلقه های روغن رسان (Oil Rings) .
۱۶ . اتصالی ها (Couplings) .
وظیفه محور یا میله ( Shaft ) :
وظیفه پره یا پره ها(Impellers) :
وظیفه حلقه های روغن رسان در یاطاقانها (Oil Ring):
وظیفه آب بندکن ها (Gland Or Mech. Seal) :
وظیفه یاطاقانهای صفحه گرد (Thrust Bearings) :
وظیفه یاطاقانها (Bearings) :
۱ .یاطاقانهای ساچمه ای یا فشنگی (Ball Or Roller Bearings) .
۲. یاطاقانهای یابی تی (پرتوی ) (Radial Bearings) .
وظیفه صفحه راهنما (Guide Tips) :
وظیفه صافی (Strainer) :
وظیفه صفحات تعادل (Balance Valve Seat) :
وظیفه حلقه های روی گردن پره ها (Neck Rings) :
وظیفه صفحات جداکننده (Partition Plates) :
وظیفه استوانه های روی محور (Shaft Sleeves) :
وظیفه اتصالی و انواع آن (Couplings) :
۴. ممکن است چرخ دنده ای باشد یا اینکه از دو صفحه فلزی تشکیل شده باشد که توسط فلزهایی مخصوص به هم متصل می شوند و روپوش روی آنها بسته می شود که بوسیله روغن یا گیریس روغن کاری می شوند .
عملیاتی که قبل از هواگیری تلمبه لازم است :
الف ) هواگیری :
ب ) بازرسی روغن یاطاقانها :