خانه / گزارش کارآموزی / گزارش کارآموزی مهندسی مکانیک / گزارش کارآموزی در شرکت صنایع فروآلیاژ

گزارش کارآموزی در شرکت صنایع فروآلیاژ

کد محصول KME50

تعداد صفحات: ۵۳ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

مدت کارآموزی:      ۳۶۰  ساعت

فهرست مطالب

عنوان

مقدمه .. ۱

چکیده  ۲

معرفی اجمالی شرکت فروآلیاژ ….. ۳

تاریخچه شرکت صنایع فروآلیاژ ایران  ۵

انتخاب فروآلیاژها…۷

صنعت فروآلیاژ  ۸

محصولات شرکت فروآلیاژ …. ۱۰

فروسیلیسیم.۱۰

کاربرد های فروسیلیسیم..۱۱

فرآیند تولید فروسیلیسیم .۱۱

کوره های قوس الکتریک .۱۵

اساس کار و نحوه انجام عملیات ذوب و شارژکوره…….۱۶

میکروسیلیکا۱۸

خواص و اثرات میکروسیلیکا.۱۸

مشخصات فیزیکی و شیمیایی میکروسیلیکا…..۱۹

موارد کاربرد میکروسیلیکا…..۱۹

خواص شیمیایی و فیزیکی میکروسیلیکا .۲۱

رنگ میکروسیلیکا .۲۱

وزن مخصوص میکروسیلیکا …….۲۲

جرم حجمی انبوهی میکروسیلیکا…..۲۲

ناخالصی های درشت دانه میکروسیلیکا..۲۲

شکل و ابعاد ذرات و سطح ویژه میکروسیلیکا …… ۲۳

ترکیب شیمیایی میکروسیلیکا…..۲۴

تأثیرات میکروسیلیکا بر خواص بتن ……. ۲۶

نکاتی که در هنگام کاربرد میکروسیلیکا در بتن باید به آن توجه نمود ….. ۲۷

نانو سیلیکا ……۲۹

مقدمه ……۲۹

تعریف نانو پودرها ..۳۰

تعریف نانوسیلیکا ….۳۰

کاربردهای نانوسیلیکا …۳۰

امکان سنجی تولید نانوسیلیکا از پودر میکروسیلیکا …..۳۱

مقایسه قیمت میکروسیلیکا و نانوسیلیکا .۳۲

استفاده از پودرمیکروسیلیکا در تولید آسفالت فوق مستحکم……۳۳

استفاده از پودر میکروسیلیکا در تولید رنگ ….۳۶

مقدمه …….۳۶

کاربرد پودر میکروسیلیکا در رنگ ……۳۷

سیلیسیم فلزی ……۳۹

تولید سیلیسیم فلزی …۳۹

کاربرد های سیلیسیم فلزی ۴۰

گریدهای مختلف سیلیسیم فلزی ……۴۰

میزان استفاده از سیلیسیم فلزی در ایران …….۴۲

تولید سیلیسیم فلزی (گرید متالورژی) در شرکت صنایع فروآلیاژ ایران ..۴۲

افزایش تولید فروآلیاژ‌ها در جهان و ایران ……۴۳

ارزیابی روند تولید فروآلیاژ‌ها در جهان در سال‌های آینده . ۴۳

نتایج و پیشنهادات ..۴۴

ضمائم ۴۴