کاراموزی شرکت صنعتی بهساز

کد محصول KME45

تعداد صفحات: ۱۵ صفحه فایل WORD

قیمت: ۳۰۰۰ تومان

فهرست مطالب

معرفی شرکت
اولین های بهساز
ساخت گراب :
گراب :
گراب چیست ؟
گراب کنترل از راه دور :REMOTE  CONTROL   GRAB
نمونه فروخته شده به سازمان بنادر و کشتیرانی بندرامام  خمینی (ره)
شکل – حمل گرابها به مقصد بندرامام خمینی (ره) در سال ۱۳۸۰
ELECTRO – HYDRAULIC   GRAB
گراب هیدرولیکی ۸متر مکعبی :
UNDER  WATER – DREDGING  GRAB:
گراب لایروب ۲ متر مکعبی :
GRAPPLE:
گراب لجن کش :
گراب اُرنجی   ORANGI:
کاربرد:
هدف از اجرای طرح :
مواد اولیه :
هزینه ها :
مطالعات فنی :
چه مدت کار به طول انجامید :
منابع: