خانه / گزارش کارآموزی / گزارش کارآموزی مهندسی مکانیک / کارآموزی کاربرد دیگ های بخار در شرکت لبنیات

کارآموزی کاربرد دیگ های بخار در شرکت لبنیات

کد محصول KME44

تعداد صفحات: ۴۴ صفحه فایل WORD

قیمت: ۸۰۰۰ تومان

فهرست مطالب

تاریخچه و انواع دیگ های بخار         ۱
قطعات اصلی دیگ های بخار        ۲
معرفی اجزای مختلف دیگ های بخار        ۴
انتخاب نوع دیگ بخار        ۱۰
دمای آب برگشتی        ۱۳
راهنمایی راه اندازی دیگ های بخار لوله دودی        ۱۵
مکان و شرایط نصب       ۱۷
شرایط نصب دودکش       ۱۸
سیستم هدایت سوخت       ۱۹
منبع آب تغذیه       ۲۰
شرایط آب مصرفی دیگ های بخار       ۲۱
اطلاعات کلی در مورد آب تغذیه دیگ های بخار       ۲۲
لوله کشی عبور بخار آب       ۲۷
روش تمیز کاری       ۲۷
خاموش کردن دیگ برای مدت کوتاه      ۲۸
خاموش کردن دیگ برای مدت طولانی       ۲۹
عیوبی که ممکن است در سیستم کار بوجود آید:      ۳۰
الف) دیگ آب گیری نمی کند:        ۳۰
ب) مشعل شروع به کار نمی کند:       ۳۱
ج) موتور مشعل و دمنده کار می کند ولی شعله ایجاد نمی شود      ۳۲
د) مشعل روشن شده ، بلافاصله خاموش می شود:       ۳۳
هـ ) مشعل در حین کار خاموش می گردد:       ۳۳
و) شعله دود می کند:        ۳۴
ز) مشعل دائماً خاموش و روشن می گردد.        ۳۴
عوامل خطر آفرین در دیگ های بخار        ۳۴
سرویس های روزانه دیگ های بخار        ۳۵
سرویس های هفتگی دیگ های بخار        ۳۶
سرویس های ماهانه دیگ های بخار        ۳۷
سرویس های فصلی دیگ های بخار