کارآموزی فولاد مبارکه

کد محصول KME30

تعداد صفحات: ۶۰ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۲۰۰۰ تومان

فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول : معرفی مجتمع
اطلاعات شرکت
خطوط تولید شرکت فولاد مبارکه اصفهان
چارت سازمانی
فصل دوم : بخش آهن سازی

ناحیه آهن سازی به طور کلی از ۴ واحد زیر تشیکل شده است :
۱- واحد انباشت وبرداشت مواد خام :
۲- واحد گندله سازی :
فصل سوم : ناحیه احیا مستقیم

الف)روش های تولید فولاد در جهان
مواد اولیه کوره های قوس الکتریک را می توان از روشهای ذیل تأمین کرد:
۱- قراضه Scrap :
-۲ چدن مذاب و یا چدن خام
-۳ روش استفاده از آهن اسفنجی یا :DRI
ب)مواد اولیه ورودی به ناحیه احیاء مستقیم:
۱) گندله اکسیدی
۲) آنالیز شیمیایی:
خواص فیزیکی:
اندازه دانه ( توزیع دانه بندی
خواص متالورژیکی
احیاپذیری و خرد شوندگی در حین احیاء
گاز طبیعی
ج)محصول ناحیه احیاء مستقیم:
آهن اسفنجی DRI))
کیفیت آهن اسفنجی
A)آنالیز شیمیایی
A-1) متالیزاسیون یا درجه فلزی
A-2) درصد آهن کل Fetot
A-3)درصد کربن:
B) دانه بندی
د)فرایند احیاء مستقیم میدرکس
فلوشیت استاندارد:
نفوذپذیری در کوره احیاء:
واکنش های احیایی داخل کوره:
کیفیت گاز احیایی
اثر دمای گاز باستل و دمای بستر کوره بر ریت تولید:
افزایش دمای باستل با تزریق اکسیژن:
واکنش تشکیل کربن بر روی آهن اسفنجی
گاز پروسس:
خنک کاری آهن اسفنجی
احتراق در ریفرمر:
کاتالیست
واکنشهای ریفرمینگ:
انواع کاتالیست ها:
بازیافت حرارتی
سیستمهای آب
سیستم آب خنک کاری ماشین آلات
پمپهای آب پروسس سرد مبدل حرارتی
تانک برگشتی آب باردن فیدر
تزریق آب خنک کننده ماشینری
سیستم آب پروسس سرد
سیستم آب داغ پروسس
برجهای خنک کننده
کلاریفایر Clarifier
اسکرابر گاز کولینگ
اسکرابر Top gas
مواد شیمیایی مورد استفاده در آب پروسس
حمل و نقل و نگهداری آهن اسفنجی
هزینه های تولید
فصل چهارم
شرح کارهای انجام شده ، مشاهدات و نتیجه گیری
شرح حادثه:
اقدام اصلاحی پیشنهادی:
نتیجه کارآموزی:
ضمیمه