کارآموزی میلنگ تراشی

کد محصول KME16

تعداد صفحات: ۱۵ صفحه فایل WORD

قیمت: ۳۰۰۰ تومان

فهرست مطالب 
کارگاه بیژن دارای دستگاه های زیر می باشد :
دستگاه پولیش سیلندر
دستگاه برقرار رومیزی
دستگاه پرس
برقو سیلندر مبله
شاتون تراش
دستگاه تراش ۲ متری
ملینگ تراش
دستگاه ثابت تراش
دستگاه دریل ستونی
جرثقیل
کف تراش
جعبۀ کمکهای اولیه
فیوزهای کافی
ابزار کار در مورد نیاز
میز کار
گیرۀ ثابت
آب صابون
توضیحی مختصر دربارۀ دستگاه ها و موارد مورد استفادۀ آن :
دستگاه پولیش :
۲. دستگاه برقو سیلندر رومیزی
دستگاه پرس :
۴. برقو سیلندر مبله
قسمتهای مختلف برقو سیلندر عبارتند از :
۵. شاتون تراش
۶. دستگاه تراش دو متری ساخت تبریز
۷. میلنگ تراش
۸. دستگاه دریل ستونی چ :
۹. کف تراش :
۱۰. جرثقیل :
ابزار و لوازم ضروری و موقعیت کارگاه :
میز کار
گیرۀ ثابت
آچارهای مورد نیاز
قفسه ها و قطعات و آچارها
فیوزهای کافی
کلیدهای قطع اضطراری دستگاه ها
فضای کافی کارگاه
نور کافی کارگاه
جعبۀ کمک های اولیه