کارآموزی صنعت آبکاری

کد محصول KME13

تعداد صفحات: ۵۰ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۰۰۰۰ تومان

فهرست مطالب

مقدمه :
آبکاری چیست ؟
فصل اول:
خط رنگ و آبکاری
خط رنگ و آبکاری :
۱-خط فسفاتیک
۲- خط نیکل- کـرم(chrime – Nickle Plating ).
۳- خط آبکاری(Galvanising) :
۴-.خط رنگ الکترواستاتیک مایع و پودری
خط
فسفاتیک
فسفاته :
مراحل فسفاته کردن :
خط فسفاتیک :
۱۵ وان داریـم که به ترتیب کار شامل موارد ذیل می باشند:
مـواد استفـاده شده روزانـه در وان ۱۵
قسمت سیر کوله
ادیگر محلول های اسیدشویی.
مخزن های شستشو :
خط آبکاری
نیکل-کروم
توضیح راجع به خط نیکل – کروم :
آبکاری نیکل :
حمام های آبکاری
حمام واتس (Watts) :
عوامل :
جنس آندهای نیکل :
مشکلات آبکاری نیکل و چگونگی رفع آنهاآبکاری کروم :
حمام های آبکاری
۱- محلول آبکاری کروم
۲- کروم تزئینی
ضخامت
آندها
۳- کروم سخت
رسوبات کروم سخت
جنس آند در تهیه کروم سخت:
کروم سه ظرفیتی:
کمک براقی نیکل (نیکل آب)
خط گالوانیزه :
مراحل برگشت :
خط رنگ
الکترواستاتیک
رنگ:
رنگ الکترواستاتیک :
سیستم رنگ مایع:
سیستم رنگ پودری :
رنگ آستری
چه تستهایی روی خط رنگ صورت می گیرد ؟
قابلیت بارداری :
عملیات اجرایی:
کوره شماره ۱ :
اسپری ۲ :
اسپری ۳ :
Flash Off 1
کوره شماره ۲ :
تاچاپ زن
cooling zone
رنگ پودری
لاک شفاف (Trans Parent)
کوره شماره ۳ (پخت نهایی) :
کانوایر :
دیپ کاپ
رنگ متال
هنگر:
انواع سیستم پاشیدن رنگ دیپ
مزایای استفاده از رنگ پودری:
اشکال روش الکترواستاتیک:

فصل دوم:
کنترل پساب و تصفیه آن
کنترل آلودگی :
تصفیه پساب ناشی از واحد آبکاری :
تصفیه پساب ناشی از اسید کرومیک:
فاضلابهای تولیدی در قسمت آبکاری شامل موارد ذیل است:
ورودیها به تصفیه خانه:
مواد رقیق ( موادی که آلودگی کمی دارند ):
مواد غلیظ:
تانک شیبدار :
کار عملی در تصفیه خانه :
سیکل تصفیه