کارآموزی مجتمع فولاد

کد محصول KME4

تعداد صفحات: ۲۴ صفحه فایل WORD

قیمت: ۸۰۰۰ تومان

فهرست مطالب

معرفی مجتمع فولاد خراسان۳
تاریخچه سازمان۳
نمودار سازمانی۵
نوع محصولات تولیدی۶
جدول لیست محصولات تولیدی۷
تجهیزات و توانایی های سازمان۸
اطلاعات بدست آمده از بازدید آزمایشگاه فولاد سازی۹
اطلاعات بدست آمده از بازدید قسمت نورد۱۱
اطلاعات بدست آمده از بخش کنترل کیفیت۱۶
فرآیند تولید۱۸
امور جاری و دردست اقدام و برنامه های آتی۱۹
ارزیابی بخش های مرتبط با رشته ی متالورژی۲۰
اطلاعات بدست آمده از مدت حضور در بخش اداری (واحد آموزش ) ۲۰
پیشنهاد و انتقاد۲۲
منابع