خانه / گزارش کارآموزی / گزارش کارآموزی مهندسی مکانیک / گزارش کارآموزی مکانیک خودرو

گزارش کارآموزی مکانیک خودرو

کد محصول KME1

تعداد صفحات: ۴۰ صفحه فایل WORD

قیمت: ۹۰۰۰ تومان

فهرست مطالب 
باز کردن فنر شمع های عقب وانت مزدا (بادگری) ۲
عکس شماره یک ۲
عکس شماره ۳ ۳
عکس شماره ۴ ۳
عکس شماره ۱۶ ۴
تعویض کمک فنر عقب وانت مزدا: (عکس شماره ۵) ۴
بازکردن درام، ترمز عقب برای تعویض بلبرینگ پلوس: (عکس شماره ۶) ۵
(عکس شماره ۰۰۵) نمای کامل از شاسی وانت مزدای ۲۰۰۰ ۶
طرز تعویض چهارشاخه ها و یاتاقان وسط میل گاردان ها (عکس شماره ۰۰۱۰) ۶
تعمیرات کامل جلوبندی و تنظیمات: ۸
وارسی کمکها و کمک- فنرها ۱۵
تعمیر و نگهداری سیستم تعلیق و فرمان ۱۶
چگونه سیستم تعلیق و فرمان را تعمیر و نگهداری کنیم. ۱۶
تنظیم بلبرینگ چرخ ۱۷
تعمیر جعبه فرمان ۱۸
۱- جعبه فرمان ساچمه ای ۱۸
۲- جعبه فرمان اره ای ۱۹
تعمیر کمک- فنر ۲۱
۱- باز کردن کمک- فنر ۲۲
۲- بازکردن اجزای کمک- فنر ۲۴
هشدار ۲۵
۳- بازدید- کمک- فنر ۲۵
۴- جمع کردن کمک- فنر ۲۵
۵- نصب کمک- فنر ۲۶
میزان کردن چرخ (میزان فرمان) ۲۷
مبانی میزان کردن چرخ ۲۷
بازدید پیش از میزان کردن چرخ ۲۸
میزان کردن چهارچرخ ۲۸
وارسی زوایای تنظیم چرخهای جلو ۲۹
تنظیم کستر و کمبر (سیستم تعلیق کوتاه و بلند) ۳۱
تنظیم کستر و کمبر (سیستم تعلیق با کمک- فنر) ۳۴
تنظیم تباعد- تقارب ۳۵
سنتر کردن فلکه فرمان ۳۶
میزان کردن چرخ عقب ۳۶
مشکلات پس از میزان کردن چرخ ۳۸