کارآموزی کارخانه صنایع غذایی شیرآفرین

کد محصول KSG26

تعداد صفحات: ۳۹ صفحه فایل WORD

قیمت: ۸۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب
آشنایی با مکان کارآموزی
معرفی فیزیکی کارخانه:
جمع آوری شیر از مزرعه تا کارخانه:
ساختمان کارخانه:
خصوصیات شیر:
واحدهای خط تولید:
۱.دریافت شیر
۲. پمپ انتقال از بالانس تانک به تانک ذخیره ی شیر خام
۳.تانک ذخیره ی شیر خام
۴.بخش اختلاط
۵.بالانس تانک
۶.بخش پاستوریزاسیون و هموژناسیون
۷.همونژایزر:
۸.تانک عمل آوری
۹.فریزر
خط تولید شیر پاستوریزه:
اندازه گیری اسیدیته شیر:
کره:
مواد افزودنی مجاز:
کلرو سدیم(نمک طعام)
مایه کره
مواد رنگی:بتاکاروتن
ویژگی های کره:
کره زنی:
ماست:
مواد افزودنی:
طریقه ساخت مایه ماست:
طریقه درست کردن ماست:
کشک:
پنیرخامه ای:
اصول تنظیم برنامه حرارتی بر اساس حجم مایه تزریقی
طبقه بندی پنیر:
پنیر:
۱.پنیرسازی
۲. مهیا کردن شرایط برای پنیر سازی
غلظت نمک در انواع مختلف پنیر:
برای از بین بردن میکوب های باقی مانده
دستگاه کروماتوگرافی:
بوتری متر:
بورت خودکار:
کلنی کانتر:
خط تولید بستنی:
آزمایشگاه:
۱.روش ژربر:
۲.تست Activity
۳-تست تعیین نقطه انجماد:
۴-تست جوش:
۵-اندازه گیری ماده خشکه:
آزمایشات میکروبی:
۱-تست وجود E-col
۲-تعیین Total count:
۳-تست کپک و مخمر:
۴-شمارش باکتری ها:
۵-تست نایلون:
۶-تست عدم وجود آلودگی در دستگاه ها:
۷-تست وجود کلی فرم:
CIP:شستشو و ضد عفونی کردن دستگاه ها:
مواد شستشو دهنده:
مرحله اول:
مرحله دوم:
مرحله سوم:
مرحله چهارم:
تصفیه خانه:
محصولات کارخانه:
بررسی تقلبات شیر:
پیشنهادوانتقاد:

شیر پاستوریزه(opc):
دریافت شیر
صافی اولیه
توزین
صافی استوانه ای
Clarifier
Platec
تانک ذخیره شیر خام ccp
پاستوریزاسیون ccp
بالانس تانک
P.H.M(CCP)
سپراتور
P.H.E(CCP)
هموژنانیز
P.H.M(CCP)
Holdingtime
Changeover
Plotecooler
تانک ذخیره شیر پاستوریزه ccp
بسته بندی
سردخانه ccp
شیر کاکائو:
دریافت شیر
صافی اولیه
توزین
صافه ای استوانه ای
Clari Fier
Plate cooler
تانک ذخیره شیر خام ccp
پاستوریزاسیون ccp
مخلوط کردن
بالانس تانک
P.H.E(CCP)
هموژنالیز
پاستوریزاسیون ccp
Plate cooler
تانک ذخیره شیر پاستوریزه ccp
بسته بندی
سردخانه CCP

دوغ:
دریافت شیر
صافی اولیه
توزین
صافی استوانه ای
Clari Fier
Plate cooler
Process
پاستوریزاسیون
P.H.E(مایه ماست و آب استریل)CCP
افزودن نمک و اسانس های مجاز
بسته بندی
سردخانه CCP
سردخانه CCP
پنیر خامه ای:
دریافت شیر
صافی اولیه
توزین
صافی استوانه ای
Clari Fier
Plate-Caoler
تانک ذخیره شیر خام ccp
پاستوریزاسیون ccp
Process tank
افزودن مایه ماست
پاستوریزاسیون ccp
Cacl2 و آنزیم
برش
تخلیه در کیسه(آب گیری)
Processt و افزایش نمک ccp
پاستوریزاسیون
هموژنیزاسیون
Hot filling
سردخانه ccp
بستنی:
Mixer
پاستوریزاسیون
هموژنیزاسیون
Oqing(ccp)
دستگاه بستنی ساز
بسته بندی
لیتری
بالنی
لیوانی
یک قلو
دو قلو
سرد خانه زیر صفر
خامه ccp:
دریافت شیر
صافی اولیه
توزین
صافی استوانه ای
Clari Fier
Plate cooler
تانک ذخیره شیر خام ccp
بالانس تانک
کنترل درصد چربی
تانک پخت
پاستوریزاسیون ccp
هموژنیزاسیون
Plate cooler
بسته بندی
سردخانه ccp
پاستوریزاسیون ccp
همژنیزاسیون
Plate cooler
بسته بندی
سردخانه