کارآموزی در کارخانه یادمان گوشت خراسان

کد محصول KSG12

تعداد صفحات: ۶۰ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان 

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب
فصل اول: فرآورده های گوشتی
۱-۱ وضعیت استاندارد و موارد مرتبط
۱-۲ موارد مصرف و کاربرد
۱-۳ کالا های جایگزین
فصل دوم: اهمیت استراتژیکی کالا در دنیای امروز
۲-۱ دلایل عمده عدم دسترسی به ظرفیت اسمی را میتوان به موارد زیر اشاره نمود
۲-۲ بررسی اجمالی تکنولوژی و روش های تولید و عرضه محصول در کشور و مقایسه آن با دیگر کشور ها
۲-۳ آماده سازی مواد اولیه
۲-۴ فرمولاسیون و اختلاط مواد اولیه
۲-۵ پر کردن یا بسته بندی
۲-۶ دود دادن
۲-۷ پختن
۲-۸ انجماد همبرگر
۲-۹ گیوتین
۲-۱۰ چرخ گوشت
۲-۱۱ آسیاب
۲-۱۲ کاتر
۲-۱۳ دستگاه استخوان گیری
۲-۱۴ دستگاه پر کردن فراورده های گوشتی
۲-۱۵ دستگاه تانک پخت
۲-۱۶ دستگاه اتاق پخت دود
۲-۱۷ دستگاه بسته بندی خلاء
۲-۱۸ دستگاه همبرگر زن
۲-۱۹ تجهیزات رفع آلودگی
۲-۲۰ تأسیسات سردخانه
۲-۲۱ تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژی مرسوم
۲-۲۲ بررسی و تآمین حداقل اقتصادی
۲-۲۳ بررسی نوع و میزان مواد اولیه
فصل سوم: معرفی کارخانه
۳-۱ عنوان واحد تولیدی
۳-۲ تاریخچه کارخانه
۳-۳ مواد اولیه
۳-۴ توضیح مواد اولیه
۳-۵ فرایند تولید محصول
۳-۶ موارد درج شده روی محصول
۳-۷ وسائل آزمایشگاه
۳-۸ آزمون ها شیمیایی و میکروبی
۳-۹ منو چارت خط تولید کارخانه
۳-۱۰ مواد اولیه اصلی
فصل چهارم: مواد اولیه گوشتی
۴-۱چربی و روغن
۴-۲ آب و یخ
۴-۳ پرکننده ها
۴-۴ آرد گندم
۴-۵ نشاسته
۴-۶ اتصال دهنده ها
۴-۷ آرد سویا
۴-۸ تخم مرغ
۴-۹ سیر
۴-۱۰ نیتریت و نیترات سدیم
۴-۱۱ اسید اسکوربیک
۴-۱۲ فسفات سدیم
۴-۱۲-۱ مواد افزودنی
۴-۱۳ مواد اولیه بسته بندی
۴-۱۴ پشنهادات منطقه مناسب برای اجرای طرح
۴-۱۵ وضعیت تآمین نیروی انسانی و تعداد و اشتغال
الف) مدیریت
ب) کارکنان خط تولید
پ) کارکنان تعمیرگاه و تأسیسات
ت)کارکنان اداری وخدماتی
۴-۱۶ تأمین آب،برق، سوخت و
۴-۱۷ تجهیزات مورد نیاز برق رسانی
۴-۱۸ تأسیسات آب
۴-۱۹ تآسیسات بخار
۴-۲۰ توصیه ها « اشکالات و پیشنهادات »
۴-۲۱ انواع دستگاه ها و ظرفیت آنها
ی  در کارخانه   یادمان گوشت خراسان