کارآموزی بانک اطلاعاتی دلفی + اجرای نرم افزار تاکسی تلفنی

کد محصول KT49

تعداد صفحات: ۵۰ صفحه فایل WORD

قیمت: ۷۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب
فصل اول 
بانک اطلاعاتی چیست ۳
استفاده از سیستم های اطلاعاتی ساده ۳
استفاده از بانک اطلاعاتی ۳
مزایای استفاده از بانک اطلاعاتی ۴
معایب استفاده از بانک اطلاعاتی ۵
اجزای تشکیل دهنده بانک اطلاعاتی ۵
بانک اطلاعاتی SQL 6
تاریخچه SQL 6
زبان SQL 7
نقش SQL 9
قابلیت ها و مزایای SQL 11
استقلال فروشنده ۱۲
قابلیت استفاده از انواع سیستم های کامپیوتری ۱۲
استانداردهای SQL 13
تأیید IBM 14
پایه و اساس رابطه ای SQL 14
زبان کامل بانک اطلاعاتی ۱۴
تعریف داده ها در هر زمان ۱۵
مقدمه ای بر دلفی ۱۵
مزایای دلفی ۱۶
انواع داده ها در دلفی ۱۶
روش طراحی برنامه شیء گرا ۱۷
آنچه برای نصب دلفی نیاز است ۱۷
نصب و راه اندازی دلفی ۱۸
اجزای سازنده برنامه دلفی ۱۹
چگونه با دلفی برنامه بنویسیم ۲۰
انواع فایلها در دلفی ۲۲
اجرای دستورات SQL در دلفی ۲۳
خلاصه فصل اول ۲۵
فصل دوم
شناخت سیستم ۲۶
برنامه ریزی سیستم تاکسی تلفنی ۲۶
تقسیم بندی کل سیستم ۲۸
چارت سازمانی ۲۹
شرح وظایف نمودار سازمانی ۳۰
شکل ظاهری محل ۳۱
زمان بندی پروژه ۳۲
نمودار CPM(ctitical Path method) 33
نمودارهای DFD(Data flow Diagram) 36
نمودارهای DSD 38
خلاصه فصل دوم ۴۱
فصل سوم 
فرم ها و کدهای به کار رفته در پروژه ۴۲

بانک اطلاعاتی چیست؟
در بانک اطلاعاتی تعاریف گوناگونی شده است که تعریف زیر از همه جامع تر به نظر می رسد : بانک اطلاعاتی مجموعه ای سازمان یافته از اطلاعات و داده های مرتبط به هم است. داده ها عبارت اند از : حقایق و ارقام یک موضوع خاص و اطلاعات عبارت اند از نتایجی که از ترکیب داده ها حاصل می گردند. مؤسسات و سازمان معمولاً سیستم های اطلاعاتی خود را به دو صورت تشکیل داده از آن ها استفاده می کنند.
استفاده از سیستم های اطلاعاتی ساده
در این روش در فایل های جداگانه قرار می گیرند و برای استفاده از داده های موجود در آن فایل ها، سیستم های جداگانه ای طراحی می شوند. به این نوع سیستم های اطلاعاتی سیستم پردازش فایل ها می گویند.
استفاده از بانک های اطلاعاتی
در این روش داده های موجود، به صورت مجتمع یا بانک مورد استفاده قرار می گیرند در چنین سیستمی کاربر می تواند بدون سر درگمی با صرف وقت اندکی، اطلاعات مورد نیاز خود را از داده های موجود در بانک اطلاعاتی اخذ کند. امروزه اکثر مؤسسات و سازمان ها سعی می کنند از سیستم اطلاعاتی استفاده کنند. برای پی بردن به تفاوت دو روش ذکر شده مؤسسه ای را در نظر بگیرید که داده های مربوط به حقوق کارمندان، بیمه ، تنبیه و تشویق را در چهار فایل جداگانه قرار داده برای اخذ خروجی های مورد نیاز، سیستم های جداگانه ای برای آن ها نوشته است.
کار سیستم حقوق، محاسبه دستمزد کارکنان با استفاده از داده های موجود در فایل حقوق، کار سیستم بیمه، پردازش داده های موجود در فایل بیمه و کار سیستم های تنبیه و تشویق، پردازش داده های موجود در فایل های تنبیه و تشویق می باشد. هریک از این سیستم ها می توانند خروجی مناسبی را تولید کنند، اما اگر بخواهیم اطلاعات جدیدی مانند آنچه در زیر آمده است اخذ کنیم، با مشکل مواجه خواهیم شد.
۱.کارمندانی که دارای حقوق مشخصی بوده به تعداد دفعات مشخصی تنبیه یا تشویق شده اند.
۲ . کارمندانی که در تاریخ معینی استخدام شده مبلغ خاصی برای آن ها از طرف بیمه هزینه شده است.
۳. کارمندانی که تعداد دفعات تنبیه آن ها بیشتر از تعداد دفعات تشویق باشد و برعکس.
در همه موارد بالا و مواردی مشابه مجبوریم از داده های موجود در دو یا چند فایل استفاده کنیم که کار ساده ای نیست. زیرا ممکن است داده های موجود در فایل ها دارای فرمت یکسانی نباشند. در حالی که اگر مؤسسه سیستم اطلاعاتی خود را به صورت بانک اطلاعاتی تشکیل دهد با چنین مشکلی مواجه نخواهد شد. شکل ۲-۹ نشان دهنده سیستم بانک اطلاعاتی مؤسسه سابق الذکر است.
در سیستم جدید، تمامی داده های موجود در فایل های طراحی شده در روش اول، در یک فایل بزرگ تر به نام بانک اطلاعاتی قرار می گیرند که در نتیجه پردازش داده ها و اخذ گزارش های جدید آسان تر خواهد بود.
مزایای استفاده از بانک اطلاعاتی
مزایای استفاده از سیستم بانک اطلاعاتی به جای سیستم پردازش فایل ها را می توان چنین برشمرد :
۱. جلوگیری از اتلاف حافظه در ذخیره کردن داده ها
۲. ایجاداطمینان نسبت به گزارش های به دست آمده
۳. اخذ گزارش های جدید ساده است.
۴. سرعت پردازش داده ها بالاست.
۵. داده ها از سیستم های کاربردی مستقل هستند.
۶. تمرکز در مدیریت داده ها به خوبی امکان پذیر است.
معایب استفاده از سیستم بانک اطلاعاتی
بانک اطلاعاتی با همه مزایایش، معایبی نیز دارد که این معایب در مقابل مزایای فوق ناچیزند، از جمله :
۱. چون طراحی بانک های اطلاعاتی ساده نیست، جهت ایجاد آن به متخصصان ماهری نیاز است.
۲. به دلیل متمرکز بودن سیستم اطلاعاتی، امکان آسیب پذیری سیستم زیاد است. یعنی، اگر یک قیمت از سیستم از کار بیفتد، ممکن است در کار بقیه قسمت ها خلل ایجاد شود.
اجزای تشکیل دهنده بانک اطلاعاتی
۱. کاربران
۲. سیستم بانک های اطلاعاتی
۳. داده های موجود در بانک های اطلاعاتی
کاربران کسانی هستند که به نحوی به بانک اطلاعاتی سروکار دارند. بر اساس نوع کاری که کاربران با بانک اطلاعاتی دارند، می توان آن ها را به سه دسته تقسیم کرد:
۱. مدیر یا مسئول بانک اطلاعاتی
۲. برنامه نویسان کاربردی یا طراحان بانک های اطلاعاتی
۳. کاربران نهایی
کاربران نهایی کسانی هستند که حق هیچ گونه تغییر و تبدیل را در بانک اطلاعاتی ندارند، بلکه فقط از امکانات آن می توانند استفاده نمایند. طراحان بانک های اطلاعاتی کسانی هستند که بانک اطلاعاتی را ایجاد نموده اند. مسئول بانک اطلاعاتی کسی است که حق هر گونه تبدیل و تغییر را در بانک اطلاعاتی دارد. به عنوان مثال اضافه کردن داده های جدید و حذف یا اصلاح داده ها به عهده مسئول بانک اطلاعاتی است. سیستم بانک اطلاعاتی مجموعه ای از برنامه هایی است که نیازهای کاربران را برآورده می کند.
بانک اطلاعاتی SQL
تاریخچه SQL
محبوبیت رو به رشد SQL یکی از مطالب مهم در صنعت امروزی کامپیوتر می باشد. در عرض چند سال گذشته، SQL زبان استاندارد در بانک های اطلاعاتی کامپیوتری گردیده است. اکنون بیش از ۱۰۰ محصول مدیریت بانک اطلاعاتی بر روی سیستم های کامپیوتری از کامپیوترهای شخصی گرفته تا کامپیوترهای بزرگ ، SQL را پشتیبانی می کنند. یک استاندارد رسمی بین المللی برای SQL تهیه گردیده، و SQL نقش اساسی را در استاندارد IBM’s Systems Application Architecture بازی می کند. مجلات کامپیوتری، در عنوان های خود پیدایش SQL را بعنوان یک زبان تبریک می گویند. از ابتدای کار آن در IBM ، SQL هم بعنوان یک پروژه تحقیقاتی، هم بعنوان یک تکنولوژی کامپیوتری و هم بعنوان یک نیروی غالب در بازار خود را نشان داده است.
اما SQL واقعاً چیست؟ چرا اهمیت دارد؟ اگر واقعاً SQL یک استاندارد است، پس چرا نسخه های آن انواع مختلف دارد؟ آیا SQL واقعاً در کامپیوترهای شخصی قابل اهمیت است؟ آیا می تواند پاسخگوی نیازهای سطح بالای انتقال داده ها باشد؟ با توجه به نحوه استفاده شما از کامپیوتر، SQL چه می تواند انجام دهد، و شما چگونه می توانید از این ابزار مدیریت داده ها استفاده کنید.