کارآموزی فروشگاه کامپیوتر

کد محصول KT33

تعداد صفحات: ۳۰ صفحه فایل WORD

قیمت: ۷۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

مقدمه
کارهای انجام شده به طور کلی:
● تقسیم بندی بر اساس نوع وظایف
● تقسیم بندی بر اساس توپولوژی
سه نوع توپولوژی رایج در شبکه های LAN استفاده می گردد :
BUS
STAR
RING
توپولوژی BUS
توپولوژی STAR
توپولوژی RING
● تقسیم بندی بر اساس حوزه جغرافی تحت پوشش
شبکه های محلی ( کوچک ) LAN
شبکه های متوسط MAN
شبکه های گسترده WAN
انواع کانکتور ها :
نصب سیستم عامل ها
بخش اول :نصب ویندوز XP
نصب سیستم عامل ها
بخش دوم :نصب ویندوز سون (۷)
نتیجه گیری :