کارآموزی کامپیوتر واحد آموزش جهاد دانشگاهی

کد محصول KT31

تعداد صفحات: ۷۰ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۰۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

آشنایی کلی با مکان کارآموزی ۶
گزارشات روزانه کار آموزی ۹
آموخته ها  و نتایج ۱۷
شبکه های کامپیوتری ۱۸
شبکه های محلی بدون سیم (Wireless LAN) : ۲۴
نگاهی اجمالی به اینترنت : ۲۷
طرز کار با فرمان Fdisk ۲۸
Task Manager: ۳۴
راه اندازی یک Lan بصورت ساده ۳۶
مونتاژ کامپیوتر ۵۱