کارآموزی طراحی سایت در شرکت برنامه نویسی

کد محصول KT22

تعداد صفحات: ۲۲۰ صفحه فایل WORD

قیمت: ۳۰۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید
فصل اول
۱-آشنایی کلی با مکان کارآموزی
۱-۱ مقدمه ۲
۱-۲ تعریف کارآموزی۳
۱- ۳ اهداف کارآموزی ۳
۱-۴ مشخصات و موقعیت کارآموزی ۳
فصل دوم
۲ – گزارشات کارآموزی۴
۲-۱ گزارش کار هفتگی۵
فصل سوم
۳ – آموخته ها
بخش ۱
۳-۱ طراحی صفحات و سایتهای اینترنتی و فواید این سایتها
مقدمه۸
وب سایت چیست؟۹
صفحه وب (Web Page) 9
میزبان وب (Web Host)9
آدرس وب (Web Address)10
از مرورگر به سرور۱۰
چرا DNS؟۱۰
مادر زبان های تحت وب۱۳
استفاده از کد میانی‌۱۴
بخش ۲
۳-۲زبان HTML
مقدمه و معرفی زبان HTML16
معرفی زبان HTML16
مفهوم تگ های HTML16
انواع ورژن های قابل استفاده در صفحات وب  ۱۷
خصوصیات استاندارد تگ های HTML18
خصوصیات اصلی۱۸
خصوصیات زبان۱۹
خصوصیات صفحه کلید۱۹
نمایش کاراکترهای خاص در HTML19
تگ های مقدماتیHTML20
۱-تگ < html > 20
۲-تگ < body > 20
۳-تگ < head > 21
۴-تگ < title > 22
۵-تگ <Doctype!>22
۶-تگ < meta > 22
۷-تگ توضیح <!–  –>23
۸-تگ < base >24
تگ های قالب بندی متن۲۴
۱-تگ < p > 24
۲-تگ < h1 > – < h6 > 25
۳-تگ < br >26
۴-تگ < hr>26
۵-تگ < b > 26
۶-تگ < u > 26
۷-تگ < em > , < i > 26
۸-تگ < big > 27
۹-تگ < small > 27
۱۰-تگ < strong >27
۱۱-تگ < cite > 27
۱۲-تگ < address > 27
۱۳-تگ < pre >28
۱۴-تگ < del >  ۲۸
۱۵-تگ < style > 28
تگ های کد کامپیوتر۳۱
۱-تگ < code >32
۲-تگ < kbd > 32
۳-تگ < samp > 32
۴-تگ < tt > 32
۵-تگ < var >32
۶-تگ < sub > , < sup >32
۷-تگ < abbr >33
۸-تگ < acronym > 33
۹-تگ < bdo > 33
۱۰-تگ < ins > 34
۱۱-تگ < blockquote > 34
۱۲-< q > 34
لینک های HTML35
۱-تگ < a > 35
۲-تگ < link > 37
۳-تگ < Object >39
۴-تگ < param > 40
جدول های HTML41
۱-تگ جدول < table > 41
۲-تگ < Td > 47
۳-تگ < th > 51
۴-تگ های < thead > , < tbody > , < tfoot > 53
۵-تگ < Colgroup > , < Col > 55
لیست های HTML56
۱-لیست های ترتیبی ، تگ < ol >  ۵۷
۲-لیست های معنی ، تگ < dd > و < dt > و < dl > 58
فرم های HTML58
۱-تگ فرم < form > 58
۲-تگ < input > 60
تصاویر HTML63
۱-تگ < img > 63
۲-تگ < area > , < map >64
URL های HTML 66
ایجاد یک فایل با قابلیت دانلود ۶۷
ایجاد یک پیوند به یک ایمیل۶۷
اسکریپت های HTML67
۱-تگ < script > 67
۲-تگ < noscript > 69
تگ های تقسیم بندی صفحه و متن۷۰
۱-تگ < span > 70
۲-تگ < div > 70
رویدادهای HTML71
۱-رویدادهای پنجره ( فایل )۷۱
۲-رویدادهای عناصر فرم۷۱
۳-رویدادهای موس۷۲
۴-رویدادهای صفحه کلید۷۲
۵-کنترل < select > 72
۶- تگ < option > 73
۷- تگ < optgroup >  ۷۴
کنترل های ذاتی HTML
۱-کنترل < fieldset >
۲- تگ < legend > 75
۳-کنترل < label > 76
لیست کامل تگ های HTML76
بخش ۳
۳-۳ نرم افزارFront-page
مقدمه ۸۲
مقدمات ایجاد یک وب سایت۸۲
نحوه ی طراحی کردن یک Page 82
کار با جدولها۸۳
Frame 85
طریقه ی لینک دادن فریمها به یکدیگر۸۶
گزینه ی Page Properties 87
سربرگ General 87
سر برگ Formatting 88
سربرگ Language 89
Check Browser 89
Jump Menu Go 90
Open Browser Window 90
Play Sound 90
Pop-Pop Message91
Preload Images 91
استفاده از امکانات منوی Behavior 91
ایجاد یک Form 92
انواع Button 92
تنظیمات Button 92
ایجاد فیلدهای متنی یک خطی ( Text Box ) 93
ایجاد فیلدهای متنی چند خطی ( Text Area ) 93
بخش ۴
۳-۴زبان ASP
چگونگی نصب IIS و اجرای ASP روی ویندوز ۲۰۰۰ ۹۵
چگونگی نصب IIS و اجرای ASP روی ویندوز XP Professional95
چرا به دات نت احتیاج داریم؟۹۷
مدل برنامه نویسی DNA 98
معایب استفاده از API99
آشنائی با ASPNET100
مقایسه ASPNET و ASP کلاسیک۱۰۰
زبانهای برنامه نویسی در ASPNET100
ابزارهای ASPNET101
دریافت ASPNET101
دریافت NET Framework101
Namespace چیست؟۱۰۱
فضانام Microsoft104
استفاده از فضانام ها در صفحات ASPNET104
Smart Navigation چیست؟۱۰۵
upload کردن فایل به سرور در ASPNET106
نحوه پردازش صفحات ASPNET بر روی سرویس دهنده وب۱۰۸
آشنائی با فرم‌های وب در ASPNET112
Web From ها در عمل۱۱۳
آماده سازی محیط۱۱۳
ارسال ایمیل در ASPNET با استفاده از HTML Template115
اعمال محدودیت مشاهده فایل های XML و XSL در ASPNET117
انتخاب یک host برای یک سایت ASPNET118
بررسی دقیق کاندیداها و انتخاب یک host نهائی۱۲۰
بکارگیری و مدیریت ۱۲۱
نیازهای خاص ۱۲۱
Active Server Pages چیست؟ ۱۲۲
Concatenation یا عملگر الحاق۱۲۴
آموزش ASP – استفاده از تابع Time126
آموزش ASP – بررسی یک صفحه ASP128
آشنایی با اسکریپتهای ASP 128
آموزش ASP – عملگر های ریاضی در زبان VBscript132
آموزش ASP – عملگرهای VBScript138
آموزش استفاده از تابع ResponseWrite در زبان ASP141
فرق بین ASP با تکنولوژی های Client-Side Scripting146
تفاوت بین اسکریپتهای Client-Side و اسکریپتهای Server-Side 147
اجرای صفحات ASP 147
چگونگی نصب و اجرای ASP بر روی کامپیوتر خانگی ۱۴۷
استفاده از ASP بدون به کارگیری IIS یا PWS 147
کار با متغیرها در زبان ASP کلاسیک۱۴۸
نوشتن کدهای ASP بدون استفاده از کدهای < %  % >151
بخش ۵
۳-۵ آشنایی با ویژوال C# 2005
آشنایی با زبان C#155
مطرح شدن بعنوان یک استاندارد صنعتی۱۵۵
C# چیست ؟۱۵۵
کد مدیریت یافته۱۵۶
روش یادگیری C#156
خلاصه۱۵۷
بخش ۶
۳-۶ آشنایی با بانک های اطلاعاتی مانند SQL
معرفی SQL159
SQL چیست؟۱۵۹
SQL چه کاری انجام میدهد؟۱۵۹
SQL یک استاندارد است اما ۱۵۹
استفاده از SQL در وب سایت خود۱۵۹
RDBMS (سیستم مدیریت پایگاه داده ای)۱۵۹
دستور زبان – SQL Syntax160
جداول پایگاه داده ۱۶۰
گزاره های SQL160
سمی کلن (ویرگول نقطه!!) بعد از گزاره های SQL ؟۱۶۰
فرم برخی دستورات DML قسمتی از SQL عبارت است از۱۶۱
مهمترین گزاره های DDL در SQL عبارتند از۱۶۱
عبارت SELECT در SQL161
دستور عبارت SELECT در SQL161
پیمایش در جدول نتایج۱۶۲
عبارت DISTICNT در SQL162
نحوه استفاده از دستور Distinct در عبارات SQL162
عبارت WHERE در SQL163
کوتیشن (‘ ‘) اطراف فیلدهای متنی در SQL163
عملگرهای مجاز در عبارت WHERE164
عملگرهای AND و OR در SQL164
واژه کلیدی ORDER BY 165
ORDER BY به وسیله دستور DESC 166
دستور INSERT INTO 166
وارد کردن اطلاعات در یک ستون مشخص ۱۶۷
عبارت UPDATE در SQL167
عبارت DELETE در SQL 169
پاک کردن کل اطلاعات جدول۱۶۹
عبارت TOP در SQL170
بخش هفتم
۳-۷ نرم افزار فتوشاپ
مقدمه ۱۷۳
حالتها و مدهای رنگ۱۷۳
۱-مدل RGB 173
۲-مدل CMYK 173
۳-مدل Grayscale 173
۴-مدل Bitmap 173
طریقه اعمال رنگها و برخی از ابزار فتوشاپ۱۷۵
ابزار محدوده انتخاب Marquee Tool 175
Option ابزار Marquee176
Constrained Aspect 176
Fixed Size176
ابزار Cropping 176
کار با لایه ها۱۷۷
۱-پنجره Layer ( کار با جدول لایه ها) ۱۷۷
ایجاد لایه ۱۷۷
پنهان کردن لایه ۱۷۷
حذف لایه ۱۷۷
کپی گرفتن از لایه ۱۷۸
کار با چندین لایه ۱۷۸
کار با جعبه ابزار فتوشاپ۱۷۸
ابزار انتقال Move Tool –V178
پنجره History عمل Redo , Undo 179
ابزار ذره بین Zoom Tool 179
پنجره Navigator179
ابزار دست جابجایی تصویر Hand Tool –H180
پنجره Info 180
انتخاب یک ناحیه نامنظم ۱۸۰
ابزار کمند Lasso Tool180
Lasso tool 180
Polygonal lasso 180
Magnetic lasso tool Polygonal lasso181
ابزار عصای جادویی Magic Wand Tool 181
۱- Magic wand option 181
۲-گزینه Tolerance 181
Transform 182
۱-تغییر اندازه تصویر کپی شده Transform ها۱۸۲
۲- Scale : (مقیاس)۱۸۳
۳- Rotate : (چرخاندن)۱۸۳
۴- Skew 183
۵- Distort 183
۶- Perspective 183
کار با فایلها و پسوندهای مورد استفاده۱۸۴
کار با فایل ها۱۸۴
ترکیب کردن لایه ها Merge 185
ذخیره سازی فایل۱۸۶
کاهش اندازه فایل:۱۸۶
ابزارهای ترسیمی Painting tools187
۱- جدول Brushes 187
۲- ویرایش یک سرقلم ۱۸۷
ساختن سرقلم جدید ۱۸۸
ابزار رنگ پاش Airbrush 188
ابزار قلم موی نقاشی Paintbrush 188
ساختن سرقلم از یک تصویر ۱۸۹
ابزارهای Gradient Tool , Bucket Tool190
ایجاد یک نوع طیف جدید ۱۹۰
طریقه استفاده از Pattern : ( در ابزار سطل رنگ )۱۹۱
ابزار قطره چکان Eyedropper Tool 191
پنجره Swatches 192
پنجره Color 192
اعمال Stroke193
تغییر اندازه یک تصویر ۱۹۳
تغییر اندازه یک بوم ۱۹۴
ابزارهای متن Type tool194
پنجره Paragraph 196
اعمال ماسک۱۹۷
اعمال سایه۱۹۸
ایجاد درخشندگی۱۹۹
فرمان Import 199
وارد کردن فایل با استفاده از رابط (twain )200
فرمان Export200
فصل چهارم
۴ – فرم ها
۴-۱ فرم خلاصه اطلاعات کارآموزی
۴-۲ فرم گزارش پیشرفت کارآموزی
۴-۳ فرم پایان دوره کارآموزی