پارس پروژه (پرتال خدمات دانشگاهی)

KT22 -کارآموزی طراحی سایت در شرکت برنامه نویسی

کد محصول KT22

فایل WORD

220 صفحه

30000 تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید
فصل اول
1-آشنایی کلی با مکان کارآموزی 
1-1 مقدمه 2 
1-2 تعریف کارآموزی3 
1- 3 اهداف کارآموزی 3 
1-4 مشخصات و موقعیت کارآموزی 3
فصل دوم 
2 – گزارشات کارآموزی4
2-1 گزارش کار هفتگی5 
فصل سوم
3 – آموخته ها
بخش 1
3-1 طراحی صفحات و سایتهای اینترنتی و فواید این سایتها
مقدمه8 
وب سایت چیست؟9
صفحه وب (Web Page) 9
میزبان وب (Web Host)9
آدرس وب (Web Address)10
از مرورگر به سرور10
چرا DNS؟10
مادر زبان های تحت وب13
استفاده از کد میانی‌14
بخش 2
3-2زبان HTML
مقدمه و معرفی زبان HTML16
معرفی زبان HTML16
مفهوم تگ های HTML16
انواع ورژن های قابل استفاده در صفحات وب  17
خصوصیات استاندارد تگ های HTML18
خصوصیات اصلی18
خصوصیات زبان19
خصوصیات صفحه کلید19
نمایش کاراکترهای خاص در HTML19
تگ های مقدماتیHTML20
1-تگ < html > 20
2-تگ < body > 20
3-تگ < head > 21
4-تگ < title > 22
5-تگ <Doctype!>22
6-تگ < meta > 22
7-تگ توضیح <!--  -->23
8-تگ < base >24
تگ های قالب بندی متن24
1-تگ < p > 24
2-تگ < h1 > - < h6 > 25
3-تگ < br >26
4-تگ < hr>26
5-تگ < b > 26
6-تگ < u > 26
7-تگ < em > , < i > 26
8-تگ < big > 27
9-تگ < small > 27
10-تگ < strong >27
11-تگ < cite > 27
12-تگ < address > 27
13-تگ < pre >28
14-تگ < del >  28
15-تگ < style > 28
تگ های کد کامپیوتر31
1-تگ < code >32
2-تگ < kbd > 32
3-تگ < samp > 32
4-تگ < tt > 32
5-تگ < var >32
6-تگ < sub > , < sup >32
7-تگ < abbr >33
8-تگ < acronym > 33
9-تگ < bdo > 33
10-تگ < ins > 34
11-تگ < blockquote > 34
12-< q > 34
لینک های HTML35
1-تگ < a > 35
2-تگ < link > 37
3-تگ < Object >39
4-تگ < param > 40
جدول های HTML41
1-تگ جدول < table > 41
2-تگ < Td > 47
3-تگ < th > 51
4-تگ های < thead > , < tbody > , < tfoot > 53
5-تگ < Colgroup > , < Col > 55
لیست های HTML56
1-لیست های ترتیبی ، تگ < ol >  57
2-لیست های معنی ، تگ < dd > و < dt > و < dl > 58
فرم های HTML58
1-تگ فرم < form > 58
2-تگ < input > 60
تصاویر HTML63
1-تگ < img > 63
2-تگ < area > , < map >64
URL های HTML 66 
ایجاد یک فایل با قابلیت دانلود 67
ایجاد یک پیوند به یک ایمیل67
اسکریپت های HTML67
1-تگ < script > 67
2-تگ < noscript > 69
تگ های تقسیم بندی صفحه و متن70
1-تگ < span > 70
2-تگ < div > 70
رویدادهای HTML71
1-رویدادهای پنجره ( فایل )71
2-رویدادهای عناصر فرم71
3-رویدادهای موس72
4-رویدادهای صفحه کلید72
5-کنترل < select > 72
6- تگ < option > 73
7- تگ < optgroup >  74
کنترل های ذاتی HTML
1-کنترل < fieldset > 
2- تگ < legend > 75
3-کنترل < label > 76
لیست کامل تگ های HTML76
بخش 3
3-3 نرم افزارFront-page
مقدمه 82
مقدمات ایجاد یک وب سایت82
نحوه ی طراحی کردن یک Page 82
کار با جدولها83
Frame 85 
طریقه ی لینک دادن فریمها به یکدیگر86
گزینه ی Page Properties 87
سربرگ General 87
سر برگ Formatting 88
سربرگ Language 89
Check Browser 89
Jump Menu Go 90
Open Browser Window 90
Play Sound 90
Pop-Pop Message91
Preload Images 91
استفاده از امکانات منوی Behavior 91
ایجاد یک Form 92
انواع Button 92
تنظیمات Button 92
ایجاد فیلدهای متنی یک خطی ( Text Box ) 93
ایجاد فیلدهای متنی چند خطی ( Text Area ) 93
بخش 4
3-4زبان ASP
چگونگی نصب IIS و اجرای ASP روی ویندوز 2000 95
چگونگی نصب IIS و اجرای ASP روی ویندوز XP Professional95
چرا به دات نت احتیاج داریم؟97
مدل برنامه نویسی DNA 98
معایب استفاده از API99
آشنائی با ASPNET100 
مقایسه ASPNET و ASP کلاسیک100
زبانهای برنامه نویسی در ASPNET100
ابزارهای ASPNET101
دریافت ASPNET101
دریافت NET Framework101
Namespace چیست؟101
فضانام Microsoft104
استفاده از فضانام ها در صفحات ASPNET104
Smart Navigation چیست؟105
upload کردن فایل به سرور در ASPNET106
نحوه پردازش صفحات ASPNET بر روی سرویس دهنده وب108
آشنائی با فرم‌های وب در ASPNET112
Web From ها در عمل113
آماده سازی محیط113
ارسال ایمیل در ASPNET با استفاده از HTML Template115
اعمال محدودیت مشاهده فایل های XML و XSL در ASPNET117
انتخاب یک host برای یک سایت ASPNET118
بررسی دقیق کاندیداها و انتخاب یک host نهائی120
بکارگیری و مدیریت 121
نیازهای خاص 121
Active Server Pages چیست؟ 122
Concatenation یا عملگر الحاق124
آموزش ASP - استفاده از تابع Time126
آموزش ASP - بررسی یک صفحه ASP128
آشنایی با اسکریپتهای ASP 128
آموزش ASP - عملگر های ریاضی در زبان VBscript132
آموزش ASP - عملگرهای VBScript138
آموزش استفاده از تابع ResponseWrite در زبان ASP141
فرق بین ASP با تکنولوژی های Client-Side Scripting146
تفاوت بین اسکریپتهای Client-Side و اسکریپتهای Server-Side 147
اجرای صفحات ASP 147
چگونگی نصب و اجرای ASP بر روی کامپیوتر خانگی 147
استفاده از ASP بدون به کارگیری IIS یا PWS 147
کار با متغیرها در زبان ASP کلاسیک148
نوشتن کدهای ASP بدون استفاده از کدهای < %  % >151
بخش 5
3-5 آشنایی با ویژوال C# 2005
آشنایی با زبان C#155
مطرح شدن بعنوان یک استاندارد صنعتی155
C# چیست ؟155
کد مدیریت یافته156
روش یادگیری C#156
خلاصه157
بخش 6
3-6 آشنایی با بانک های اطلاعاتی مانند SQL
معرفی SQL159
SQL چیست؟159
SQL چه کاری انجام میدهد؟159
SQL یک استاندارد است اما 159
استفاده از SQL در وب سایت خود159
RDBMS (سیستم مدیریت پایگاه داده ای)159
دستور زبان - SQL Syntax160
جداول پایگاه داده 160
گزاره های SQL160
سمی کلن (ویرگول نقطه!!) بعد از گزاره های SQL ؟160
فرم برخی دستورات DML قسمتی از SQL عبارت است از161
مهمترین گزاره های DDL در SQL عبارتند از161
عبارت SELECT در SQL161
دستور عبارت SELECT در SQL161
پیمایش در جدول نتایج162
عبارت DISTICNT در SQL162
نحوه استفاده از دستور Distinct در عبارات SQL162
عبارت WHERE در SQL163
کوتیشن (‘ ‘) اطراف فیلدهای متنی در SQL163
عملگرهای مجاز در عبارت WHERE164
عملگرهای AND و OR در SQL164
واژه کلیدی ORDER BY 165
ORDER BY به وسیله دستور DESC 166
دستور INSERT INTO 166
وارد کردن اطلاعات در یک ستون مشخص 167
عبارت UPDATE در SQL167
عبارت DELETE در SQL 169
پاک کردن کل اطلاعات جدول169
عبارت TOP در SQL170
بخش هفتم
3-7 نرم افزار فتوشاپ
مقدمه 173 
حالتها و مدهای رنگ173
1-مدل RGB 173
2-مدل CMYK 173
3-مدل Grayscale 173
4-مدل Bitmap 173
طریقه اعمال رنگها و برخی از ابزار فتوشاپ175
ابزار محدودة انتخاب Marquee Tool 175
Option ابزار Marquee176
Constrained Aspect 176
Fixed Size176
ابزار Cropping 176
کار با لایه ها177
1-پنجرة Layer ( کار با جدول لایه ها) 177
ایجاد لایه 177
پنهان کردن لایه 177
حذف لایه 177
کپی گرفتن از لایه 178
کار با چندین لایه 178
کار با جعبه ابزار فتوشاپ178
ابزار انتقال Move Tool –V178
پنجرة History عمل Redo , Undo 179
ابزار ذره بین Zoom Tool 179
پنجرة Navigator179
ابزار دست جابجایی تصویر Hand Tool –H180
پنجرة Info 180
انتخاب یک ناحیه نامنظم 180
ابزار کمند Lasso Tool180
Lasso tool 180
Polygonal lasso 180
Magnetic lasso tool Polygonal lasso181
ابزار عصای جادویی Magic Wand Tool 181
1- Magic wand option 181
2-گزینة Tolerance 181
Transform 182
1-تغییر اندازة تصویر کپی شده Transform ها182
2- Scale : (مقیاس)183
3- Rotate : (چرخاندن)183
4- Skew 183
5- Distort 183
6- Perspective 183
کار با فایلها و پسوندهای مورد استفاده184
کار با فایل ها184
ترکیب کردن لایه ها Merge 185
ذخیره سازی فایل186
کاهش اندازة فایل:186
ابزارهای ترسیمی Painting tools187
1- جدول Brushes 187
2- ویرایش یک سرقلم 187
ساختن سرقلم جدید 188
ابزار رنگ پاش Airbrush 188
ابزار قلم موی نقاشی Paintbrush 188
ساختن سرقلم از یک تصویر 189
ابزارهای Gradient Tool , Bucket Tool190
ایجاد یک نوع طیف جدید 190
طریقه استفاده از Pattern : ( در ابزار سطل رنگ )191
ابزار قطره چکان Eyedropper Tool 191
پنجره Swatches 192
پنجره Color 192
اعمال Stroke193
تغییر اندازه یک تصویر 193
تغییر اندازه یک بوم 194
ابزارهای متن Type tool194
پنجرة Paragraph 196
اعمال ماسک197
اعمال سایه198
ایجاد درخشندگی199
فرمان Import 199
وارد کردن فایل با استفاده از رابط (twain )200
فرمان Export200
فصل چهارم 
4 – فرم ها
4-1 فرم خلاصه اطلاعات کارآموزی 
4-2 فرم گزارش پیشرفت کارآموزی 
4-3 فرم پایان دوره کارآموزی

 

 

راهنمای خرید

تحلیل آماری پایان نامه ها

تحلیل آماری فصل 4 پایان نامه طرح های تحقیق و پروژه های علوم انسانی با نرم افزارهای  AMOSSPSSLISREL  ،  PLS 

مدل سازی و برازش مدل برای پایان نامه های علوم انسانی  

09372555240

فیس بوک پارس پروژه  تویتر پارس پروژه  پینترست پارس پروژه  کلوب پاس پروژه

 تلگرام پارس پروژه  اینستاگرام پارس پروژه  لینکدین پارس پروژه  گوگل  پلاس پارس پروژه  

نحوه ی خرید

 شماره پشتیبانی و تلگرام 09372555240

 1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید