کارآموزی کامپیوتر در کانون فرهنگی تربیتی شهید باهنر

کد محصول KT20

تعداد صفحات: ۶۵ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۳۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

فصل اول:آشنایی کلی بامکان کارآموزی
۱-۱ تاریخچه سازمان ۱۰
۲-۱نمودارسازمانی وتشکیلات ۱۲
شرح وظایف پست های سازمانی ۱۵
۳-۱نوع محصولات تولیدی یا خدمات ۲۲
۴-۱شرح مختصری از فرآیند تولیدی یا خدماتی ۲۸

فصل دوم: ارزیابی بخش های مرتبط بارشته علمی کارآموز
۱-۲موقعیت رشته کامپیوتر(نرم افزار)در کانون ۴۲
۲-۲ بررسی شرح وظایف رشته کامپیوتر درواحدصنعتی ۴۴
۳-۲امورجاری دردست اقدام ۵۵
۴-۲برنامه های آینده ۵۷
۵-۲ تکنیک های مورد استفاده توسط رشته کامپیوتر(نرم افزار)درکانون ۶۳

فصل سوم:آزمون آموخته ها ونتایج
نتیجه گیری کلی
۱-۳ گزارش پیشرفت کارآموزی(۱)
۲-۳ گزارش پیشرفت کارآموزی(۲)
۳-۳ گزارش پیشرفت کارآموزی(۳)
۴-۳ فرم پایان دوره کارآموزی