کارآموزی کامپیوتر در شرکت آب و فاضلاب

کد محصول KT19

تعداد صفحات: ۷۵ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۰۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

مقدمه ۱
میزان رضایت دانشجو از این دوره ۲
فصل اول : ( آشنایی کلی با مکان کارآموزی) ۳
۱-۱) : معرفی و خدمات محل کارآموزی ۴
فصل دوم: ( ارزیابی بخشهای مرتبط با رشته علمی کارآموزی) ۵
فصل سوم : ( آزمون آموخته‌ ها، نتایج و پیشنهادات) ۷
۱-۱-۳): بخش اول 🙁 آشنایی با نرم افزار گرافیکی فتوشاپ) ۸
۱-۳): بخش دوم:(اسمبل کردن کامپیوترو نصب ویندوز XP ) 36
۱-۲-۱-۳) : مبحث اول : اسمبل کردن کامپیوتر ۳۷
۱-۱-۲-۳) مراحل اسمبل کردن سیستم ۳۸
۲-۲-۱-۳): مبحث دوم : نصب ویندوز XP 48
۳-۱-۳): بخش سوم: ) شبکه کردن سیستم توسط کابل کراس) ۶۵
منابع ۷۱