گزارش کارآموزی کامپیوتر در سازمان آموزش و پرورش استان فارس

کد محصول KT15

تعداد صفحات: ۳۰ صفحه فایل WORD

قیمت: ۶۰۰۰ تومان 

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب 

فصل اول : معرفی محل کارآموزی

 

فصل دوم : آشنایی با مبانی کامپیوتر

 

فصل سوم : توانایی کار در محیط Windowse

 

فصل چهارم : آشنایی با محیط  Word

 

فصل پنجم : آشنایی با محیط Excel

 

فصل ششم : آشنایی با محیط Power point

 

فصل هفتم :توانایی کار با ویروس یاب ها

 

فصل هشتم : توانایی برقراری ارتباط با اینترنت