کارآموزی کامپیوتر در کمیته امداد

کد محصول KT3

تعداد صفحات: ۵۰ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۰۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب 
فصل اول ۰
آشنایی با محل کارآموزی ۰
مقدمه: ۱
تاریخچه تشکیل کمیته امداد امام خمینی ۲
خط مشی‎های اساسی این نهاد به‎ شرح زیر است: ۳
منابع مالی این نهاد برای امور فقرزدایی و کمک به محرومان جامعه عبارت است از : ۴
مشخصات واحدهای امداد ۴
رییس ستاد احسان و نیکوکاری کمیته امداد امام خمینی اعلام کرد: ۶
چارت سازمانی ۷
واحد فرهنگی و آموزش کمیته امداد امام خمینی (ره) ۷
فصل دوم ۹
بخش اول : امور مربوط به بخش امور فرهنگی کمیته امداد ۹
بخش دوم : امور مربوط به بخش کامپیوتر ۹
خدمات فرهنگی و آموزشی : ۱۰
رابطین فرهنگی مدارس ۱۱
هداف طرح رابطین فرهنگی مدارس: ۱۱
رابطه فرهنگی : ۱۲
وظایف رابط فرهنگی : ۱۲
وظایف راهنمای شغلی و تحصیلی : ۱۳
انواع مشکلات ۱۴
الف : مشکلات رشدی و جسمی – روانی ۱۴
ب – مشکلات عاطفی – روانی ۱۵
ج- مشکلات رفتاری ۱۵
د- مشکلات اخلاقی ،‌انضباطی ۱۶
و: مشکلات خانوادگی ۱۷
سخت افزار کامپیوتر و اجزاء آن ۱۸
واحد ورودی /خروجی ۱۹
صفحه کلید ۲۰
پیونده های تصویری ( Image scanners) 24
سیستم های ورود بینایی ( vision – Inputsgstey) 24
دستگاه های آمایی قابل حمل ۲۵
جمع کننده ها ۲۵
چاپگرها(printers) 27
رسام (plotters) 28
به اشتراک گذاشتن چاپگر ۲۹
به اشتراک گذاشتن اتصال اینترنت ۲۹
روش های اتصال ۳۰
استفاده از فناوری بی سیم ۳۰
استفاده از سیم کشی برق داخل ساختمان ۳۱
استفاده از سیم کشی های داخلی ساختمان ۳۱
ویندوز xp 32
پنجره ویندوز اکس پی : ۳۳
مدار های منطقی ۳۵
آموزش نصب ویندوز XP 36
فصل سوم ۴۱
هفته اول ۴۲
هفته دوم : منوی تحولات : ۴۳
هفته سوم : آشنایی و کار با فرم اطلاعات درسی ۴۴
هفته چهارم : ۴۴
هفته پنجم ۴۵
هفته ششم ۴۶
هفته هفتم ۴۷
هفته هشتم ۵۰
هفته نهم ۵۲