گزارش کارآموزی مهندسی صنایع کنترل پروژه شرکت سرد ابزار (پیمانکار پروژه های EPC نفت و گاز)

کد محصول: ksa1

تعداد صفحات: ۱۲۰ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

فصل اول

پروژه چیست ؟. ۶

سطح برنامه ریزی بلند مدت یا استراتژیک (strategic or long term planning) ۷

سطح برنامه ریزی میان مدت یا تاکتیکی (tactical or intermediate planning) ۹

تعریف پروژه و مشخصات آن. ۱۲

پروژه ها، مجموعه اقدامات و عملیات پیچیده و منحصر به فردی هستند ۱۴

پروژه ها یک دوره زندگی (life cycle) مشخص دارند ۱۵

مدیریت پروژه ۱۸

اهمیت مدیریت پروژه ۲۰

ارکان یک سیستم مدیریت پروژه ۲۲

سیستم سازمان و تصمیم گیری.. ۲۳

مسئولیت های مدیر پروژه ۲۳

وظایف مدیر پروژه ۲۴

سیستم ارتباطات.. ۲۷

سیستم اطلاعات و هدایت.. ۲۸

تعریف سیستم برنامه ریزی و کنترل پروژه ۲۹

قابلیت های سیستم برنامه ریزی و کنترل پروژه ۳۱

انواع روش های زمانبندی و نمایش فعالیت.. ۳۲

انواع روش های تحلیل شبکه. ۳۷

روش های قطعی یا غیر احتمالی. ۳۸

روش های غیر قطعی یا احتمالی. ۴۰

ویژگی های روش های تحلیل شبکه. ۴۱

آیا سی. پی. ام مشکلات را حل می کند ۴۴

فصل دوم

بخش اول :  معرفى شرکت.. ۵۲

مقدمه : ۵۲

فعالیتهاى شرکت : ۵۲

اهداف استراتژیک شرکت : ۵۳

سرمایه انسانى شرکت : ۵۴

خط مشى و سیستم یکپارچه شرکت : ۵۴

داراییها و امکانات اجرایى شرکت : ۵۶

ماشین آلات سنگین : ۵۶

حمل و نقل. ۵۸

بخش دوم :   مقررات ادارى.. ۶۰

شروع همکاری و تعیین حقوق و مزایا : ۶۰

مقررات ورود و خروج : ۶۰

مشاهده فهرست حاضرین و حضور و غیاب : ۶۱

مقررات انضباطى : ۶۱

رعایت ضوابط ایمنى : ۶۲

مرخصى : ۶۲

مرخصى استحقاقى : ۶۲

مرخصى استعلاجى : ۶۳

مرخصى بدون حقوق : ۶۳

مشاهده میزان مرخصى : ۶۳

اضافه کارى : ۶۳

ماموریت داخل کشور : ۶۴

ماموریت شهری یا ساعتی : ۶۴

ماموریت روزانه یا شهرستان : ۶۵

محاسبه کارکرد در ماموریت روزانه: ۶۶

هزینه هاى ماموریت : ۶۷

۱.   هزینه غذا و اقامت : ۶۷

۲.  محل اقامت : ۶۷

۳.  هزینه رفت و آمد در تهران : ۶۸

۴. هزینه رفت و آمد در مراکز استانها : ۶۸

۵. هزینه هاى رفت و آمد درون شهرى : ۶۸

ماموریت خارج کشور : ۶۹

آموزش : ۷۱

مکاتبات ادارى : ۷۲

بخش سوم : خدمات پشتیبانى و فناورى اطلاعات و  ارتباطات.. ۷۵

تامین ملزومات اداری و اقلام مصرفی : ۷۵

درخواست خدمات : ۷۵

تشکیل جلسات : ۷۶

مرکز اطلاع رسانی و آرشیو فنی : ۷۶

شرایط بهره برداری از آرشیو فنی : ۷۸

درخواست رایانه و لوازم سخت افزاری : ۷۹

درخواست کاربری : ۸۰

شبکه رایانه ای : ۸۰

استفاده از سخت افزار : ۸۰

نصب نرم افزار و ارتباط با شبکه : ۸۳

ذخیره و نگهداری اطلاعات : ۸۴

سیستم های اطلاعاتی شرکت : ۸۷

سیستم پست الکترونیک : ۸۸

سیستم کاوش (اینترانت) : ۸۸

سیستم مکاتبات : ۸۹

سیستم آرشیو : ۸۹

سیستم مالی : ۸۹

سیستم مدیریت مدارک مهندسی (EDMS) : ۹۰

سیستم مدیریت سفارشات کالا (PRMS) : ۹۰

سیستم مدیریت انبار : ۹۰

سیستم پیش راه اندازی و راه اندازی : ۹۰

سیستم مدیریت پروژه (در مرحله طراحی) : ۹۱

فصل سوم ۹۲

اطلاعات کلی در مورد پروژه مورد بررسی. ۹۲

فصل چهارم ۹۹

شرح کار انجام شده در پروژه ۹۹

«شرح کار انجام شده در پروژه». ۹۹

محاسبه پیشرفت پروژه: ۱۱۰

چگونگی محاسبه پیشرفت در پروژه ۱۱۲

فصل پنجم: مشکلات و راهکارها ۱۲۳

مشکلات طرح و ارائه راهکارها : ۱۲۳